Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၀.၉.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အစိုးရမွ အစားထိုးလဲလွယ္ခြင့္ျပဳမည္
  2. ေတာင္သူမ်ား မ်ိဳးေစ့ထက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ပိုလိုအပ္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1.  ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ဒဏ္ရာရ
  2. အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ရွိ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အစိုးရမွ အစားထိုးလဲလွယ္ခြင့္ျပဳမည္

လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အစားထိုးလဲလွယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားပူးေပါင္း၍ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း အႏွစ္ ၄၀ေက်ာ္ ယာဥ္မ်ားကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

အစားထိုး လဲလွယ္ခြင့္ေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကားေဟာင္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ ထားေသာဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျပီး ယာဥ္အသစ္တစ္စီး ဝယ္ယူခြင့္ပါမစ္ႏွင့္ လဲလွယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကိုယ္ပိုင္တဲ့ ကားေဟာင္းတန္ဖိုးနဲ႔ ပါမစ္ကိုလဲတာပဲ။ မလဲခ်င္လဲရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္သက္တမ္းသြားတိုးလို႔ စာေမးပြဲက်ရင္ေတာ့ လဲကိုလဲရမွာေပါ့” ဟု သက္ဆိုင္ရာဌာနတစ္ခုမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ပထမအဆင့္ကားမ်ားကို လဲလွယ္ေပးၿပီးပါက ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၌ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကားမ်ားအနက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း အႏွစ္ ၃၀ေက်ာ္မွ ႏွစ္ ၄၀ၾကား ယာဥ္မ်ားကို လဲလွယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တတိယအဆင့္မွာအႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္မွ ႏွစ္ ၃၀ၾကား ယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ လဲလွယ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ လဲလွယ္ခြင့္ ေပးၿပီးပါမစ္ရရွိလာပါက မူရင္းႏိုင္ငံ၏ ေရာင္းေစ်း ေဒၚလာ ၃၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္လ္ႏွင့္အထက္ ယာဥ္တစ္စီးအား မွာယူတင္သြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းသို႔ မွာယူတင္သြင္းေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယာဥ္အေဟာင္းကို ယာယီေမာင္းႏွင္ခြင့္ ျပဳထားမည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္ေရာက္ရွိလာပါက အေဟာင္းကို သံရည္ႀကိဳဖ်က္ဆီးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လဲလွယ္ေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဆိုပါကားေဟာင္းမ်ားသည္ စက္သံုးဆီ ပိုမိုသံုးစြဲျခင္း၊ ႀကံ႕ခိုင္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ယင္းယာဥ္မ်ားမွ ထြက္ေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လဲလွယ္ေပးမႈအျပင္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ခရီးလုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ျပည္ပတြင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ သေဘာၤသားမ်ားကိုလည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူခြင့္ပါမစ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါတာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေနာင္တြင္လည္း ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ကိုရီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

Peace Press

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေတာင္သူမ်ား မ်ိဳးေစ့ထက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ပိုလိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္သားရွားပါးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား ၾကပ္တည္းလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့ထက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မွာ စက္ငွားစရိတ္အပါအဝင္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ခုႏွစ္ေသာင္းနီးပါးခန္႔ ကုန္က်သည့္အတြက္ အေထြေထြစရိတ္ ထည့္ေပါင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ တစ္သိန္းရရွိမွသာ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္သူမ်ားအဆင္ေျပႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း ေက်းရြာေငြစုေငြေခ်း ဘဏ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ လယ္ယာေျမ ေရနစ္ဆံုးရွံဳးမႈဒဏ္ အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၎ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ေငြရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဆန္ကုန္သည္မ်ား ေပးသည့္ေစ်းႏွင့္ပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေရာင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေတာင္သူမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္၊ မ်ိဳးစပါးႏွင့္ စက္ပစၥည္း အကူအညီ အမ်ားအျပား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကလည္း ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (ဂ်ိဳက္ကာ)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း စပါးမ်ိဳးသန္႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ငါးႏွစ္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Popular News

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား  

 ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ဒဏ္ရာရ

ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသျဖစ္သည့္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) ၏ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္သည္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရွိရသည္။

“ယူနန္ျပည္နယ္က ေဆးရံုတစ္ရံုမွာ အေစာင့္အေရွာက္နဲ႕ေဆးကုေနရတယ္”ဟု ယင္း သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုလ  ၁ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကအိုင္ေအ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႕တို႔ၾကား အျငင္းပြားမႈ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြား ရာမွ ေကအိုင္ေအအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ အျခားတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းကို မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KIO ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္က သတင္း မီဒီယာမ်ားကို တု႔ံျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

KIA အေနျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္အား ေတာင့္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္စရိတ္ တိုးျမွင့္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ဆိုၾကသည္။

KIO အေနႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိသာ လုိလားၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ လက္နက္ခ်ေရးမူကုိ လံုးဝ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္လည္း ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ပါသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကျငာခ်က္ကုိ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး က်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ သည္။

KIO သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ စစ္အစုိးရလက္ထက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူခဲ့ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖဲြ႕စည္းေရးကုိ လက္မခံ ျငင္းဆန္ခဲ့ရာမွ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔က စတင္၍ တုိက္ပဲြမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

YC(KS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ရွိ

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး Mr. Derek Mitchell ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Mr. Derek Mitchell သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးတို႔အား ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Mr. Derek Mitchell အား ေတြ႕ဆံုခဲ့သူမ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွ “သူက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးအဆင့္ဆင့္ကို သိလိုတယ္လို႔ ေမးပါတယ္။ အဲဒါကို ဒီဘက္က ဥပေဒျပဳပံု အဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းျပပါတယ္။ ေနာက္ ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ တရင္းတႏွီး ဆက္ဆံလိုတဲ့ကိစၥေတြ ရွိၾကတယ္ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒါက အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း သူတုိ႔က သိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခုလက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေတြကို သူတို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားတယ္။ ထဲထဲ၀င္၀င္ ဆက္ဆံလိုတဲ့ သေဘာကိုလည္း ျပပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳမႈဟာ အားေကာင္းေနမွ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္မွာ ဒီဥစၥာက အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာ ေျပာျပပါတယ္။ သူကေတာ့ အျပဳသေဘာေတြ႔တယ္၊ ေနာက္လည္း ေတြ႔ခ်င္တယ္။ အခုလိုေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာတယ္။ ဒါကို ဆက္ဆံေရးအသစ္ စတဲ့ သေဘာပါေပါ့ဗ်ာ။ ဟိုတုန္းကထက္ အျပဳသေဘာနဲ႔ ဒီကာလေလးမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ဘက္ကို ပိုဦးတည္ လာတယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သူလာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကလည္း အဲဒါေတြပါ။ ဟိုတုန္းကနဲ႔ အခုဟာ မတူခဲ့ဘူး။ အတိတ္ဟာ အတိတ္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီေလ။ အဲဒီသေဘာေတြလည္း ပါတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီး လုပ္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနက ေရွ႕မွာရွိလာမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ သူအႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း တေလးတစား နားေထာင္ၾကတယ္” ဟု ေတြ႕ဆံုပြဲ အေျခအေနမ်ားအား ေျပာၾကားသြားသည္။

Mr. Derek Mitchell သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားက အဆိုျပဳထားသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အာရွႏွင့္ပစိဖိေရးရာ ဒုတိယလက္ေထာက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

Mr. Derek Mitchell သည္ လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NGO အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္လည္းေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္။

YC

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဆရာျဖစ္တဲ့အလုပ္က ဆြဲေဆာင္မႈရွိဖို႔ အဓိကက်တယ္။ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္က ဆြဲေဆာင္မႈ နည္းလာတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားဆရာေတြ အရမ္းရွား လာတယ္။ ဆရာဦးေရ ၁၉၉၆ ေလာက္ထိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေသးတယ္။ အဲ့ƛ