Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၉.၆.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကေလးစစ္သားပေပ်ာက္ေရး ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(UPI သတင္းဌာနမွ 27 June 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar ending practice of child soldiers ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တံခါးဖြင့္စနစ္က်င့္သုံးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား ျမန္မာသုိ႔ ဝင္ေရာက္မႈမရွိ

(The Nation သတင္းစာမွ 28 June 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar: International aid not coming despite 'open door' ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေမရိကန္အစုိးရကုိ ဆီနိတ္တာမ်ားဖိအားေပး

(AP သတင္းဌာနမွ 28 June 2012 ရက္စြဲပါ Senators press US on Myanmar petroleum investment ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကေလးစစ္သားပေပ်ာက္ေရး ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(UPI သတင္းဌာနမွ 27 June 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar ending practice of child soldiers ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

စစ္တပ္ထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ ကေလးသူငယ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္စစ္မႈထမ္းျခင္းတုိ႔ အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ကုလသမဂၢ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ား စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္းရျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္မည့္ အထူးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါဝင္သည္။

"ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေရးအႀကီးဆုံးအလုပ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ အျမန္ဆုံး ျပန္ထြက္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြနဲ႔ အသုိက္အၿမံဳေတြဆီ ျပန္သြားႏုိင္ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ရယ္၊ သူတုိ႔တေတြ ပညာသင္ၾကားေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး၊ ဓနေပါၾကြယ္ဝေရး စတာေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ျမန္မာအေျခစုိက္ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္မ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(ယူနီဆက္)၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Ramesh Shrestha ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသည္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိၿပီး စစ္မက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ပါဝင္သည္။

"ဒါဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ အေရးကိစၥတစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ႀကီးမားတဲ့ စီမံခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ အခုကိစၥကုိ မျဖစ္မေန ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ ကေလးသူငယ္ေတြ အတြက္ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလုပ္ကုိင္ေပးမႈ အေပၚ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

                                                                *********************************

တံခါးဖြင့္စနစ္က်င့္သုံးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား ျမန္မာသုိ႔ ဝင္ေရာက္မႈမရွိ

(The Nation သတင္းစာမွ 28 June 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar: International aid not coming despite 'open door' ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ တံခါးဖြင့္မူဝါဒ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရယူၿပီး အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပုိ႔သင့္သည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ သမၼတရာထူး ရယူသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အီးယူတုိ႔က တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား သိသိသာသာ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရဟာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ထိေတြ႕မႈရွိေအာင္ တံခါးဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သင္တုိ႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အျမင္နဲ႔ ႀကိဳဆုိသင့္သလုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳသင့္ပါတယ္"ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ကြန္ဖရင့္၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားသည္။

"အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈခံခဲ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြလည္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္"ပာု ၎က ျမန္မာ့လူမႈကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကြန္ဖရင့္သုိ႔ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အကူအညီေပးမည့္သူမ်ား၊  အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ "တံခါးဖြင့္မူဝါဒသစ္"ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ကဆုိသည္။

                                                                        ***********************************

ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေမရိကန္အစုိးရကုိ ဆီနိတ္တာမ်ားဖိအားေပး

(AP သတင္းဌာနမွ 28 June 2012 ရက္စြဲပါ Senators press US on Myanmar petroleum investment ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဆုိင္းငံ့လုိက္ၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ရီပတ္ဘလီကန္၊ ဒီမုိကရက္ ဆီနိတ္တာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အေမရိကန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာျပည္တြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္ ဝါရွင္တန္ အစုိးရကုိ ဖိအားေပးေတာင္းဆုိလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီမုိကရက္ပါတီဆီနိတ္တာ Jim Webb ႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီဆီနိတ္တာ James Inhofe တုိ႔က ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္အတည္ျပဳေရးအတြက္ ၾကားနာမႈတြင္ ထုိသုိ႔ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာ့စြမ္းအင္အခန္းက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က စစ္တပ္ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ျမန္မာအစုိးရသစ္၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းေၾကညာခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဆုံးအေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ နာမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူ Derek Mitchell ၏အဆုိအရ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ အေထြေထြလုိင္စင္ခ်ထားေပးေရးအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္စီးပြားေရးအခန္းက႑ကုိမွ် ခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၏ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း မရွိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

Derek Mitchell သည္ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးအတြက္  အေမရိကန္အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎အား ျမန္မာဆုိင္ရာအေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ေရးကုိ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလိမ့္မည္ဟု အားလုံးက ခန္႔မွန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

Jim Webb ကမူ အတည္ျပဳမႈကုိ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္းျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွကင္းလြတ္လာကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္တုိင္ စိန္ေခၚမႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား Derek Mitchell က "သာမန္မဟုတ္ ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဦးေဆာင္မ