Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၀.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေခ်ာင္ပိတ္မိေအာင္ ဖန္တီးေနသည့္ ျမန္မာ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Digs itself a Big Hole” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. OIC အား႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ စံုစမ္းခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာစဥ္းစား

(Jakata News မွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Marty: Myanmar Considering Allowing OIC To Investigate Rohingya Situation” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆူပူအုံၾကြမႈအေပၚ အေမရိကန္ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္

(UPI သတင္းဌာနမွ 9 August 2012 ရက္စြဲပါ “U.S Keeping Tabs On Myanmar Violance” ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အာဆီယံစဥ္းစား

 (The Jakarta Globe မွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Asean Mulls Assistance for Myanmar Rohingya” ကုိ ဘာသာျပန္ ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေခ်ာင္ပိတ္မိေအာင္ဖန္တီးေနသည့္ျမန္မာ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Digs Itself a Big Hole” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရသည္ အေနာက္ဘက္ေဒသရွိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္ေရးရာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္မည့္ အေျခအေနထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မသိလုိက္မသိဘာသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေသာနည္းျဖင့္တစ္မ်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အျပစ္ပုံခ်သည့္ နည္းျဖင့္တစ္ဖုံ ကုိင္တြယ္ႏွိမ္နင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အတုိခ်ံဳး ေျပာရမည္ ဆုိပါက ေနျပည္ေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား လြဲမွားေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ အဓိကရုဏ္းမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူ ေပါင္းမည္၍မည္မွ် ေသဆုံးၿပီး မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟူေသာ မွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းမ်ိဳး ရရွိရန္ ခဲယဥ္း သလုိ လူစုဖြဲ႕ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အေသးစိတ္ ႏွင့္အာဏာပုိင္မ်ား မည္သုိ႔မည္ပုံ တုံ႔ျပန္သည္ဟူသည္ကုိလည္း သိရွိရန္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူထြက္ေပၚလာေသာသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ လူေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသေၾကပ်က္စီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ  အေဆာက္အအုံေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ပ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ကလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြားပင္ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ရခုိင္ကိစၥကုိ အသာထား။ လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပႆနာကုိ ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးပင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာအာဏာပုိင္ တုိ႔သည္လည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈရန္သာ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း၅၀တာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြန္းႏုိင္ေရးမွာ မည္သုိ႔မွ် လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။

အမွန္ဆုိရလွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ လြဲ မွား ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပသတင္းစာဆရာမ်ား ဝင္ေရာက္သတင္းရယူမႈကုိ ပိတ္ပင္ ထားျခင္းက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးမီဒီယာမ်ား ပုိမုိထြက္ေပၚလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသကဲ့သုိ႔ရွိ၏။လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ"ဘက္လုိက္မႈမရွိေသာ သတင္းေပး ပုိ႔ခ်က္မ်ား" ထြက္ေပၚလာရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ဤနည္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အစုိးရက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားအေပၚ ပုိမုိဖိႏွိပ္ အေရး ယူမႈမ်ား မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္လာေတာ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရက ပုဂၢလိကသတင္းစာႏွစ္ေစာင္ကုိထုတ္ေဝခြင့္ပိတ္ပင္လုိက္သည္။ ဆင္ဆာဘုတ္ အဖြဲ႕သုိ႔ ဦးစြာတင္ျပမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ သတင္းမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္မူ ျမန္မာသတင္း ေထာက္မ်ားက မီဒီယာဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ယင္းသုိ႔ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိၾကသည့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားကုိကမာၻ႔မီ