Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁.၉.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

ဗပာိုဘဏ္သီးျခားရပ္တည္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳ

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢထံတင္ျပမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ဆံု

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေတာင္သူမ်ား၏ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး ေမးခြန္းေမးျမန္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ဗပာိုဘဏ္သီးျခားရပ္တည္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗပာိုဘဏ္အေနျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီး ေျပာင္း လဲလိုက္သည့္စနစ္မ်ားအရ ဝန္ထမ္းဦးေရကိုလည္း ႏွစ္ဆေက်ာ္တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဗပာုိဘဏ္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္မွာပညာရွင္ေတြ၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းေတြ အမ်ားႀကီးခန္႔ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ လူဦး ေရကိုလည္းတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္သြားမွာပါ”ပာုဗပာိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ဗပာုိဘဏ္အား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားကိုထိန္းႏိုင္ရန္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF)ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဗပာိုဘဏ္မွ သီးျခားလုပ္ကိုင္ရပ္တည္ခြင့္ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ားျဖစ္သည့္ အတုိးႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္၊ သီးသန္႔ေငြေၾကးထားရမည့္ အခ်ိဳး၊ ေငြတိုက္စာခ်ဴပ္၊ အေရာင္းအဝယ္၊ ေငြစကၠဴက်ပ္ေငြ ထုတ္ခြင့္မ်ားကိုဗပာိုဘဏ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္  ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီးဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရ ၏ သံုးေငြ၊ ရေငြဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္သြားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢထံတင္ျပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ထိတိုင္ ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ယင္းကိစၥအား ကုလသမဂၢ CEDAW ေကာ္မတီသို႔ အျမန္ဆံုးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပာာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔က CEDAW ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခုခ်ိန္ထိ ခြဲျခားဆက္ဆံေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေတြကို သိေအာင္ လုပ္ၿပီး ကုလသမဂၢ CEDAW ေကာ္မတီကိုတင္ျပဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္”ပာုအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးစားေနသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အဓိကက်ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ အခြင့္ အေရးမ်ားကို နားမလည္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကေနၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရပာ ာေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အဝရရွိေစဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲဆယ္ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဥပေဒ အခြင့္အလမ္းျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢကို တင္သြင္းခဲ့ရာမွာမွားယြင္းမႈေတြအမ်ားႀကီးရွိေနခဲ့ပါတယ္”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ CEDAW ေကာ္မတီသို႔ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

 ******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟိုဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ားတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးဝိစာရလမ္းႏွင့္ ေရႊလီလမ္းေထာင့္ရွိ ၿခံအမွတ္ ၁၃ တြင္ Peace Centerတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီ အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစုိးသိန္းႏွင့္ ABSDF ဗဟုိဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကုိမုိးသီးဇြန္၊ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ႏွင့္  ၎အဖြဲ႔တုိ႔ပါဝင္ၿပီး ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္ ဦးဇာဂနာတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္အားလုံးအစုိးရနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အစုိးရကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ လက္တြဲ ေဆာက္ရြက္မယ္။ အားလုံး ေရွ႕ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေတြကုိ အတူတူ လက္တြဲေဆာင္ ြက္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အျမင္ေတြ ရႇိပါတယ္''ဟု ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပမႇာရႇိတဲ့ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏႇမမ်ားအားလုံး ျပန္လာရန္ သေဘာတူထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာရႇင္အားလုံးအား ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေတြႏႇင့္လည္း အျမန္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အျမန္ဆုံး လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ သြားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ပညာေရးႏႇင့္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသာ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆုံမႈ အေသးစိတ္အား  စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂုံတုိင္ရႇိ ယုဇနဟုိတယ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိမုိးသီဇြန္က ေမးျမန္းမႈမ်ား အား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Moe Z

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေတာင္သူမ်ား၏ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး ေမးခြန္းေမးျမန္း

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမ