Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၉.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာအတြက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာအတြက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒ

စႏၵာလြင္ႏွင့္ ၀င္းကိုကိုလတ္

(ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၇ ရက္ထုတ္  MYANMAR TIMES အတြဲ (၂၈) အမွတ္ (၅၅၇)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အခုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေပမယ့္ ဒီလိုေနာက္က်ေတာ့လည္း တျခားေရွ႕က ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြႀကံဳေနတဲ့ မေကာင္းတာေတြ၊ အမွားေတြကို ေရွာင္ႏိုင္တယ္။ ပိုေကာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ပို ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာေပါ့လို႔ ျမန္မာေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ား ျပန္ႀကံဳးဝါးေလ့ရွိတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြ ႀကံဳေနတဲ့အမွားေတြကို ဂဃနဏ သိလို႔ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ေျဖတာ ျဖစ္ေစ၊ မခံခ်င္တဲ့အေနနဲ႔ျဖစ္ေစ အဲဒီလို ေျပာတတ္ေလ့ရွိတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေျခက်လာၿပီး အျခားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကို ပိုအာ႐ံုစိုက္လာ၊ ေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔ ပိုအားထုတ္လာတဲ့ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ တိုက္ဆိုင္စြာ ကမၻာ့စီးပြားေရးပညာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာေလာကမွာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ၊ အမွားေတြကို ပိုပီျပင္က်ယ္ျပန္႔စြာသေဘာ ေပါက္လာၿပီး အဲဒါေတြကို ေရွာင္ဖို႔နည္းလမ္းေတြကို ပိုၾကံဆလာခ်ိန္၊ ေျပာရဦးမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေဟာေျပာလုပ္ေဆာင္လာခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာမွာ အီးယူ၊ ယူနီဆက္ဖ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြ စီစဥ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပတဲ့ Conference on Development Options (with Special Reference to Education and Health in Myanmar) ဆိုတဲ့ ကြန္ဖရင့္က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းထဲ ေျခခ်ေတာ့မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဲဒီပိုေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္တဲ့ ကြန္ဖရင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာလွျမင့္၊ ေရာ္နယ္ဖင္ဒေလ၊ ပါေမာကၡစတစ္ဂလစ္ဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ ျပဳစုထားတဲ့ စာတမ္းေတြ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္စတဲ့ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြက တကၠသိုလ္ေတြက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏိၵယ စတဲ့ အာရွ စီးပြားေရးႏိုင္ငံေတြက တကၠသိုလ္ ေတြက ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ သင္ခန္းစာ မွ်ေ၀မႈေတြ၊ အီးယူ၊ ယူနီဆက္ဖ္စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ေတြနဲ႔ ဒီကြန္ဖရင့္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒ အေနနဲ႔ လူစံုနယ္ပယ္စံု အက်ဳံး၀င္ ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (Inclusive Development) ျဖစ္လာေစမယ့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ေဇာင္းေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

ေရွ႕ကႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အမွားေတြအျဖစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏအေပၚ သိပ္မူတည္လြန္းခဲ့တာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈ အခ်ဳိးမညီမွ်ခဲ့တာ၊ ဥပမာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္ကို ေနာက္ဆံုး သတၱဳခ်လိုက္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဓနရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ဟာ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ လက္ထဲကိုေရာက္သြားၿပီး က်န္တဲ့ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူေတြက က်န္တဲ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ အေနအထား ျဖစ္သြားတာဆိုတဲ့ တုန္လႈပ္စရာရလဒ္ႀကီး ထြက္လာတာ၊ လူေတြ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရာမွာ ဝင္ေငြတိုးမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္လြန္းခဲ့တဲ့ အတြက္ တျခားဘ၀ အရည္အေသြးေတြ ခံစားရမႈနည္းတာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေရွာင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

ကြန္ဖရင့္မွာ Current Status of Development in Myanmar စာတမ္းဖတ္တဲ့ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက Inclusive Development ဆိုတာ လူအားလံုး၊ အေၾကာင္းအရာ အေရးကိစၥအားလံုး ပါ၀င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၿပီး ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုရဖို႔အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ေတြးေခၚပံုက စေျပာင္းရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။

ဂ်ီဒီပီကို မူတည္စဥ္းစားတဲ့ Mind set က စေျပာင္းရမယ္။ ဒါကို awareness ရၿပီး Inclusive Development ရေစမယ့္နည္းလမ္းကို ရွာဖို႔ ဒီကြန္ဖရင့္ ကို စီစဥ္ၾကတာပါလို႔ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ေျပာတယ္။

Inclusive Development ရဲ႕ အဓိက ေဒါက္တိုင္သံုးခုက စီးပြားေရးဘက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ လူမႈေရးဘက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တို႔လို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။

လူအားလံုး မွ်မွ်တတ၀င္ေငြလံုေလာက္တဲ့ အတိုင္းအတာရေနေစၿပီး ဘ၀အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လူမႈေရးအရသာေတြကိုလည္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ခံစားႏိုင္ေစမယ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူေပးေစမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒလို႔ ဆိုတယ္။

ဒီလိုပိုေကာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုယူဖို႔စဥ္းစားတာဟာ ကမၻာက စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြအတြက္ေတာင္ နယ္ပယ္သစ္ ျဖစ္ေနေတာ့ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ မလားလို႔ေမးတဲ့အခါ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဓိက အေျပာင္းအလဲေတြကိုေတာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ တာပဲ။ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။

ဒီကြန္ဖရင့္မွာ ဒီေန႔ေခတ္ေဆြးေႏြးမႈေတြရဲ႕ ဇာတ္လိုက္အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယတို႔ ကမၻာ့စီးပြား ေရး အင္အားႀကီးေတြအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာမႈနဲ႔အတူ ကမၻာ့စီးပြားေရးဟာ အရင္က အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကုိ ဗဟိုျပဳေနရာက ယေန႔အေရွ႕ႏိုင္ငံေတြဆီ ဗဟိုခ်က္ေရြ႕လာျခင္းနဲ႔ အဲဒီ ဗဟိုခ်က္အင္အားႀကီး ႏွစ္ခုရဲ႕ၾကား၊ ဒါ့ျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ဆက္စပ္ရာ သံုးပြင့္ဆိုင္ေနရာ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေရလမ္းေၾကာင္း ထြက္ေပါက္ရွည္ႀကီး တစ္ေလွ်ာက္မွာ တည္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖုႆရထား ဆိုက္ကိန္းၾကံဳလာတဲ့ တည္ေနရာနဲ႔ အခင္းအက်င္းသစ္မွာ ျမန္မာက ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ စလုပ္လာခ်ိန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ အဓိပၸာယ္သစ္ေပၚလာခ်ိန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပိုေကာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ရႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းထြန္း ကားစအခ်ိန္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္ေကာင္းတဲ့ အနာဂတ္က ေစာင့္ေနတဲ့ အလားအလာကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။

ဒီအလားအလာကို အရယူႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေျဖရွင္းရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရိွတာကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကတယ္။

ဒီလိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အခရာနည္းလမ္းတစ္ခုက လူမႈေရး က႑ေတြမွာ ပိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုဘယ္ဆုရ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡစတစ္ဂလစ္က သူ႔စာတမ္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ေျပာဆိုမႈနဲ႔အညီပဲ ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံကို ဦးတည္တဲ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔လည္း စာတမ္းေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

**********************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၉.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သီးေလးသီးအဖြဲ႕အား တားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဂါပက အဖြဲ႕အား ကန္ထ႐ိုက္မွ တရားစြဲ
  2. ျပည္တြင္း ခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ထံမွ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ေစ်းကြက္လုယူ
  3. တ႐ုတ္မွ ေက်ာက္မ်က္အခြန္ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့သတၱဳက႑ အေရာင္းက်

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာကို ေကအိုင္အိုႏွင့္အစိုးရတို႔ ေရြးခ်ယ္ေန
  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ လားရႈိးသို႔ မတ္လတြင္ သြားေရာက္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သီးေလးသီးအဖြဲ႕အား တားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဂါပက အဖြဲ႕အား ကန္ထ႐ိုက္မွ တရားစြဲ

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပြဲတြင္ သီးေလးသီးအဖြဲ႕အား အၿငိမ့္ဆက္မကရန္ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မွ တားျမစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ပြဲကန္ထရိုက္က ေဂါပကအဖြဲ႕အား တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ သန္လ်င္ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပြဲတြင္ သီးေလးသီး အၿငိမ့္အဖြဲ႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ ကျပရန္ ပြဲကန္ထရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးသိန္းမွ ငွားရမ္းခဲ့သည္။

“ရက္ေၾကး သံုးရက္စာကို သိန္းေလးဆယ္ေက်ာ္ ေပးၿပီးသြားၿပီ။ ဇာတ္ပြဲေတြထံုးစံကလည္း ေနာက္ဆံုးေန႔မွ လူ စည္တာေလ။ဒါကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္နဲ႔ ၂ ရက္ပဲ ကျပရေသးတယ္။ ဆက္မကရဘူးလို႔ ေဂါပကက အမိန္႔ထုတ္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ နာတာေပါ့”ဟု ယင္းဇာတ္ပြဲကန္ထရိုက္မွ ဆိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏပိုင္မဟုတ္ဘဲ တားျမစ္သျဖင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္အား ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တရားရံုးသို႔ တရားလိုအျဖစ္ တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သီးေလးသီးအၿငိမ့္မွ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္မ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖရာတြင္ ေဂါပကအား ပ်က္လံုးထုတ္သျဖင့္ ယင္းသို႔ ဆက္မကရန္ တားျမစ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားမွ ေဂါပကတစ္ဦးက ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္ သို႔ ေျပာၾကားေသာ္လည္း မည္သို႔ေသာ အဓိပၸာယ္ရသည့္ ပ်က္လံုးမ်ိဳးေၾကာင့္ တားျမစ္ရသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္သည္။

“သီးေလးသီးေတြက ပ်က္တဲ့ပ်က္လံုးေတြက အိပ္ေနတဲ့  ဘုရားေဂါပကကို ေက်ာ္ခြမသြားနဲ႔။ ေက်ာ္ခြသြားရင္ ငရဲႀကီးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ သူ႔ဗိုက္ထဲမွာ ဘုရားဌာပနာေတြရွိလို႔ဆိုတဲ့ ပ်က္လံုးေတြပ်က္တယ္ဗ်” ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးအား ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္ရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိ်ဳက္ေခါက္ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မွ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ခံ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

KS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္း ခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ထံမွ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ေစ်းကြက္လုယူ

ျပည္တြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္လုယူခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွ လုပ္ငန္းရပ္နားရသည္အထိ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလာမႈလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ေစရန္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွ ေစ်းကြက္လုယူျခင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္ ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ျပန္လည္ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသြားကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၎ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက “အခုလို ျပည္တြင္းကကုမၸဏီေတြ အထိနာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီေတြက တိုက္ခိုက္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြကို ရပ္တန္႔သင့္ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံျ&