Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂ဝ.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၁)

  1. လူထုကို လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းေပၚ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူ

(The New York Times မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ Thomas Fuller ေရးသားေသာ A Most unlikely liberator in Myanmar ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*****************************************************************

လူထုကို လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းေပၚ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူ

(The New York Times မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ Thomas Fuller ေရးသားေသာ A Most unlikely liberator in Myanmar ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လက ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယင္း၏ အလုပ္အကိုင္ သက္တမ္းတစ္ခုလံုး နီးပါးသည္ စစ္အစိုးရ တစ္ခု၏ သစၥာရွိ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ လံုးဝ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အေမြဆိုးမ်ားကို အျမစ္မွစ၍ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ တိုင္းျပည္အား ကတိေပးခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ မ်က္မွန္တပ္သည္။ စာဖတ္မ်ားသည္။ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ ရွိၿပီ။ ေက်ာက္တံုးအၿပံဳးကဲ့သို႔ ၿပံဳးတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတသည္ တိုင္းျပည္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္သည္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာျပရန္ အေျဖရွာမရပါ။ အနည္းစုကမူ ယင္းကို ျမန္မာ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဟု ေခၚဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ခိုင္မာေသးသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေျပာရန္ ေစာလြန္းပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ေမြးရပ္ဇာတိ က်ံဳကူးေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္သည္ သမၼတ၏ စိတ္ထဲ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိန္းေအာင္းသြားေစသည္ဟု ယူဆရေသာ သဲလြန္စ ရရွိခဲ့သည္။ က်ံဳကူးရြာသည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဝန္းရံေနေသာ ရြာငယ္ေလး တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္က ဦးသိန္းစိန္သည္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈစဥ္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝ ေဘးဆိုးႀကီးမ်ား အတြက္ မည္သို႔မွ် ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လည္စင္းခံရသည္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္သြားခဲ့သည္။

"နာဂစ္ဟာ ရင္ကို ထိသြားေစပါတယ္" ဟု Myanmar Egress မွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။ Myanmar Egress သည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုု ျဖစ္ၿပီး သမၼတသို႔ မူဝါဒ အႀကံဉာဏ္မ်ားလည္း ေပးတတ္သည္။ "နာဂစ္ဟာ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ အကန္႔အသတ္ေတြကို သေဘာေပါက္သြားေစပါတယ္" ဟု ဦးတင္ေမာင္သန္းက ဆက္လက္ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္သြားေစသည့္ အျခား အေၾကာင္းတရားမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၃ ႏွစ္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ၍ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခဲလွေသာ အျခားဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ထက္စာလွ်င္ ပို၍ အႀကိမ္ အေရအတြက္ မ်ားေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏွလံုးေရာဂါ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ရန္ စင္ကာပူသို႔လည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကုလအစည္းအေဝးအတြက္ နယူးေယာက္သို႔လည္း ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သမၼတသည္ မ်က္စိပြင့္သြားခဲ့ၿပီး အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအရ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈကို သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္အတြင္းမွ ေနာက္လုိက္မ်ားက သူသည္ အလြန္အကၽြံသစၥာရွိသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို အျခား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထက္ ဂရုစုိက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေရႊႀတိဂံတိုင္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က အျခားတိုင္းမႉးမ်ား ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ နည္းပါးသူျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းသတင္းစာေစာင္ တစ္ခုမွ အယ္ဒီတာ ခြန္စိုင္းဂ်ာယန္က ေျပာသည္။ ေရႊႀတိဂံမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေနထိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ရႈတ္ေထြးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ "လူေတြကို အႀကိဳက္ဆံုးတိုင္းမႉးကို ေျပာပါဆိုရင္ သူ႔ကို ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပိုတိတိက်က် ေျပာရရင္ လူမုန္းအနည္းဆံုး တိုင္းမႉးျဖစ္ပါတယ္" ဟု ခြန္စိုင္းက တယ္လီဖုနး္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ေဝခြဲမရျဖစ္ေနေသာ ကိစၥတစ္ခုမွာမူ ဦးသိန္းစိန္က ဤထိပ္တန္းရာထူးကို အဘယ္ေၾကာင့္ ရရွိခဲ့သနည္း ဆိုသည္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ အတြင္းမွ အျခား ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ မတူ စစ္တပ္တြင္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မရွိလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တိတိပပ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ရန္ကုန္စကားဝိုင္းတစ္ခု၏ အဆိုအရ ဦးသိန္းစိန္သည္ အၿငိမ္းစားယူ၍ ရြာငယ္တစ္ရြာတြင္ ေနထိုင္လိုသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသည္ သမၼတရာထူးအတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ ရည္မွန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု အႀကံေပးမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းသည္ ဤမွ်ထိ တက္လာျခင္းမွာ စစ္တပ္မွတစ္ဆင့္ ရာထူးတက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအေပၚ ေက်းဇူးရွိခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ စီမံခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အမ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာ မုန္းတီးမႈကို ခံေနရသူ ျဖစ္သည္။။ ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ျခင္းမွာ အသက္အရြယ္ အိုမင္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ တိတ္ဆိတ္စြာ အနားယူႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အႀကံေပးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ဘဝက လံုၿခံဳသြားခဲ့ပါၿပီ" ဟု သမၼတ၏ အႀကံေပးႏွင့္ မိန္႔ခြန္း ေရးေပးသူ ဦးေနဝင္းေမာင္က ေျပာသည္။ "ဦးသန္းေရႊအတြက္ လံုၿခံဳေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္တာပါ။ လူထုအံုႂကြမႈကေတာ့ သဘာဝ မက်ေတာ့ပါဘူး" ဟုလည္း ယင္းက ဆိုသည္။

ဦးေနဝင္းေမာင္သည္ အထက္ပါမွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ မကြယ္လြန္မီ တစ္လခန္႔က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းက အပိုအလို မရွိ ပံုေဖာ္ခဲ့ရာ "သူက ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မႀကီးမားဘူး။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိဘူး။ ထူးထူးျခားျခား လူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ပါဝါလည္း မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရိုးသားတယ္" ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ထပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦးကို ျပရပါလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ တြန္းတင္ရာတြင္ အသံက်ယ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ဗစ္တာဟူဂို၏ စကားျဖင့္ ျပန္ေျပာရလွ်င္ အခ်ိန္ေရာက္လာ၍ဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား လူသိမခံဝံ့ခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ခါးစည္း ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အာရပ္ေႏြဦးကို တစ္နည္းအားျဖင့္ အာရံုစိုက္မိခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္၏ က႑ကိုလည္း ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။ အစိုးရ၏ အဓိကေအာင္ျမင္မႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယံုၾကည္မႈကိုရၿပီး သူမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္လာျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းေရာျပည္ပကပါ ဦးသိန္းစိန္အား အသိအမွတ္ ျပဳလာမႈသည္ ခက္ခဲေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေခ်သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီအား ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းသြင္းႏိုင္ျခင္းမွာ တစ္ကိုယ္ေရ အစြမ္းအစေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားက ယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္အရာရွိ ဘဝမွ လာေသာ စစ္ပံုစံမွ တစ္မူကြဲထြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္ဆိုး ရွိေသာ စစ္တပ္မွ အရာရွိဆိုးပံုစံ မဟုတ္ေပ။ ဦးေနဝင္းေမာင္က သမၼတႀကီးအား စစ္သားပံုစံႏွင့္ မတူသူဟု ဆိုခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အား လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္က ဦးသိန္းစိန္သည္ အလြန္တရာ ႏူးညံ့ေသာ လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္ၿပီး အလြန္ဂရုစိုက္တတ္သူလည္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "သူတပါးေျပာတာကိုလည္း ေသခ်ာ နားေထာင္ ေပးတတ္သူပါ" ဟု ယင္းက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ အက်င့္ပ်က္ေသာ စစ္အစိုးရတြင္ ထူးျခားသန္႔ရွင္းေသာသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ကန္ထရိုက္မ်ားအတြက္ ေငြယူၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားသို႔သာ ခ်ေပးထားသည္။ စစ္အစိုးရက အရပ္သားအစိုးရသို႔ အာဏာမလႊဲမီ တစ္ႏွစ္က တိုင္းျပည္၏ တန္ဖိုးႀကီးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ပစ္ခဲ့ရာတြင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း သေဘာတူခဲ့ျခင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ သမီး ၃ ဦးသည္ အျခား ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားသမီးမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အမ်ား မ်က္စိဆံပင္ေမႊး မစူးေအာင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သားသမီး အမ်ားစုသည္ အမ်ားမနာလိုေလာက္စရာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေမာ္ၾကြားၾကၿပီး ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး စပ္တူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ ဇနီးျဖစ္သူသည္လည္း သိုသိုသိပ္သိပ္ ေနထိုင္တတ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အတူရွိေနခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ထိုစဥ္က ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပခဲ့သည္ဟု တက္ေရာက္ေသာ သတင္းေထာက္မ်ားက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္မွ ၈ နာရီကားလမ္းခရီးတြင္ တည္ရွိေသာ ဦးသိန္းစိန္၏ ဇာတိရြာကေလးသည္ သမၼတျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း လမ္းခင္းေပးျခင္း၊ မရွိေသးေသာ ေရေပးေဝျခင္းစနစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းလည္း မရွိေသးေပ။ ရြာသို႔လာေသာ ဧည့္သည္မ်ား ညေမွာင္ခ်ိန္တြင္ လမ္းေပၚမထြက္ရန္ႏွင့္ ရြာသို႔ ဆက္ထားေသာ လမ္းေပၚတြင္ ညအခ်ိန္ ဆင္မ်ားႏွင့္ တိုက္မိႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးမႈပင္ ရွိေနသည္။ သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဇာတိရြာကုိပင္ မ်က္ႏွာသာ ေပးျခင္း၊ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း မရွိဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ "သူက ေတာ္ေတာ္ရိုးတဲ့သူဗ်။ သူ႔ရြာကိုလည္း ဦးစားမေပးပါဘူး" ဟု ဦးသိန္းစိန္အိမ္၏ မ်က္ေစာင္းထိုးျခမ္းတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ သားသမီး ၃ ဦးတြင္ အငယ္ဆံုးသားျဖစ္ၿပီး က်ံဳကူးရြာအလယ္ရွိ သစ္သားအိမ္ကေလးတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ မိဘမ်ားမွာ လယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ၿဖိဳးသည္ ျမစ္ဆိပ္တြင္ ကုန္ပစၥည္းထမ္းျခင္းႏွင့္ ဝါးဖ်ာရက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။ သမၼတႀကီး၏ ဖခင္သည္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က စာတတ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။ "သူေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ သူ႔အေဖပါပဲ။ သူ႔ဘဝမွာ သူ႔အေဖက သိပ္အေရးပါပါတယ္။ သူ႔ အေမကေတာ့ အတြင္းစိတ္ တန္ဖိုးရွိဖို႔ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္" ဟု ဦးေက်ာ္စိုးက ဆိုသည္။ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ညႊန္႔သည္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိသားစုပိုင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကို ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးသူ ျဖစ္သည္။

သမၼတ၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ခန္႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ေမြးဖြားခဲ့ရာအိမ္လည္း မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဇာတိရြာသို႔ သြားေရာက္ၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက မႏွစ္သက္ၾကေသးေပ။ သမၼတႀကီး၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား ၾကားလူမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ ရြာသို႔သြားရာတြင္ စာေရးသူ၏ ကားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေနာက္မွလိုက္လာၾကၿပီး အရပ္ဝတ္ ရဲမ်ားက ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားကို ေမွ်ာ္ေနတာပါ" ဟု ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းၾကသည္။ ဘီယာ၊ မုန္႔တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္ ရဲမ်ားက လိုက္လံ မွတ္သားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးကို မယံုတစ္ဝက္ ယံုတစ္ဝက္ႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနၾကျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ စနစ္သစ္ လြန္ဆြဲေနမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ၾကား လမ္းတစ္ဝက္တြင္ ေရာက္ရွိလ်က္ ရွိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အၿမဲတမ္း တည္မယ့္မူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးၿပီလား ေမးရင္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္ လို႔ ေျဖရမွာပ