Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂.၉.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာ့ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္တင္ဒါတြင္ ONGC Vedesh ပါဝင္မည္

(World Oil Newsမွ 31August 2012ပါ “ONGC Vedesh to bid for Myanmar offshore blocks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. တ႐ုတ္တကၠသိုလ္က ျမန္မာတြင္ MBAသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

(People Daily China မွ 1Sept 2012 ရက္စြဲပါ “Chinese University offers MBA course in Myanmar”ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ကေနဒါကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာသို႔လာမည္

(Channel News Asia မွ 28August 2012 ရက္စြဲပါ “Canada’s trade minister to make first trip to Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အိႏၵိယ၏ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးတံခါးပြင့္၍ အျခားစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေစမည္

(31 August 2012 ရက္စြဲပါ Yahoo Newsမွ Ravinder Singh Robin ေရးသားေသာ “India assisted Kaladan project to open trade ,other economic opportunities with Myanmar”ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ့ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္တင္ဒါတြင္ ONGC Vedesh ပါဝင္မည္

(World Oil Newsမွ 31August 2012ပါ “ONGC Vedesh to bid for Myanmar offshore blocks”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အေ႐ွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎မရွာေဖြ ရေသးေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သိုက္မ်ားကို ရွာေဖြထုတ္ယူရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနၿပီျဖစ္ရာ လာမည့္အသုတ္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ေလလံတြင္ ေလလံဆြဲရန္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီက ျပင္ဆင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒက ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ အတားအဆီးမ်ား ဖန္တီးမည့္ပံု ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ တပ္မေတာ္စိုးရ အေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာ လပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ  စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ႐ုတ္တရတ္ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ေလလံပြဲမွာ အေစာဆံုး ေနာက္ လျဖစ္ႏို္င္သလို ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိလည္း ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္သည္။ ONG Vedesh၏ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ရမက္ရွ္ရက္ဒီက လာမည့္တင္ဒါတြင္ မိမိ တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ ONGC ကုမၸဏီ၏ ျပည္ပလုပ္ငန္းခြဲ Daewooက လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကမ္းလြန္ ေရႊဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရွယ္ယာအနည္းငယ္ ပါဝင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ႀကီးထြားေနေသာ္လည္း လာမည္တင္ဒါ တြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို မည္သို႔ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမည္အစရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရႏိုင္မႈ နည္းပါးေနသည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စင္ကာပူတြင္ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ေလာေလဆယ္တြင္ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ၂၄ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏို္င္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္မ်ား ေပးမည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၎အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ မည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရး  အစီအစဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားက အဆိုျပဳ ထားၾကသည္။ ေဆြးေႏြးေနေသာ စည္းကမ္း တစ္ခုတြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအား ဦးေဆာင္ရွယ္ယာ (၅၁ရာခိုင္ႏႈန္း)မေပးရန္ တားျမစ္ထား သည္ဟု သိရွိရသည္။

IHS၏ အေရွ႕ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ အႀကီးအကဲ ရာဂ်စ္ဘတ္စဝပ္က “ဒီရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒဟာ ဒုကၡေတြ အမ်ားႀကီးေပးမယ့္ လကၡဏာ ရွိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္တက္ၾကြေနၾကေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမယ့္ လူေတြစိတ္ ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ လန္ထြက္သြားၾကမယ့္ အႏၱရာယ္ရွိေန တယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မႏွစ္က တင္ဒါေခၚယူ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံပိုင္ MOGEလုပ္ငန္းက “မေလးရွားPatrones၊ ထိုင္းPTTEP၊ အိႏၵိယJubilant အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ခြင့္ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္၉ခု လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္”ဟု ဇြန္လက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုန္းတြင္းေရနံ လုပ္ကြက္(၁၇)ကြက္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္ (၅)ကြက္ကို ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ကမ္းလြန္တြင္ Daewoo ၏ေရႊစီမံကိန္း ႏွင့္ PTTEP၏ ေဇာတိက စီမံကိ္န္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။

ေရႊစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၃အကုန္ ၂၀၁၄တြင္ ကနဦးထုတ္လုပ္မႈ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပ သန္း၅၀၀ျဖင့္ စတင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲ ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တ႐ုတ္တကၠသိုလ္က ျမန္မာတြင္ MBAသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

(People Daily China မွ 1Sept 2012 ရက္စြဲပါ “Chinese University offers MBA course in Myanmar”ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

တ႐ုတ္Jinan Universityက ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာမဟာဘြဲ႔ (MBA) ႏွစ္ ႏွစ္ သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတြင္ ေသာၾကာေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ တ႐ုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (MCCC)၏ပူးေပါင္း လက္တြဲမႈျဖင့္ တ႐ုတ္ Jinan University ကဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းတြင္ ပေရာ္ ဖက္ရွင္နယ္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ဆရာမ်ားက အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၂၀ခန္႔ စတင္လက္ခံမည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ MBA အစီအစဥ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (MCCC)ဥကၠ႒ ဦးႀကီးစိန္က တျခားႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအဆင့္ကို အားေပးျမွင့္တင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီေက်ာင္းကို Jinan Universityနဲ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္ လွစ္ ခဲ့တာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

၁၉၀၆တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္း ကြမ္က်ိဳးမွ Jinan University သည္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ MBA အစီအစဥ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိMBA ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေပါင္း ၄၅၀၀ေက်ာ္ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (YIE)၊ University of Imperial Colledgeတို႔ အပါအဝင္ MBAပ႐ိုဂရမ္ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္း၅ေက်ာင္းခန္႔ ရွိေနၿပီဟု သိရွိရသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကေနဒါကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာသို႔လာမည္

(Channel News Asia မွ 28August 2012 ရက္စြဲပါ “Canada’s trade minister to make first trip to Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ခရီးလွည့္မည့္ ကေနဒါ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး အက္ဖ္ဖတ္စ္သည္ စက္တင္ဘာ၂ရက္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ေနာက္ဆံုးဝင္ ေရာက္ ရပ္နားမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏို္င္ငံေရာက္ ပထမဆံုး ကေနဒါ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။

ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ ခရီးလွည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ဝန္ႀကီး အက္ဒ္ဖတ္စ္သည္ ေသာၾကာ ေန႔က ကေမာၻဒီးယားတြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ကေနဒါ-အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

“ကေနဒါသမိုင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္အႀကီးဆံုး၊ အလားအလာအေကာင္းဆံုး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအျမန္ဆံုး ေစ်းကြက္ေတြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံဖို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစား သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကေနဒါ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကေနဒါ၏ တတိယ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး မႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ(၁၅.၅)ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္ဟု  ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ညႊန္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြက စတင္ခဲ့ေသာ အက္ဒ္ဖက္စ္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္သြယ္ေရးမစ္ရွင္ ခရီးသည္ စက္တင္ဘာ(၃)ရက္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၌ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ကာ ကေနဒါသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ဟု ဆိုသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အိႏၵိယ၏ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ေရး တံခါးပြင့္၍ အျခားစီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေစမည္

(31 August 2012 ရက္စြဲပါ Yahoo Newsမွ Ravinder Singh Robin ေရးသားေသာ “India assisted Kaladan project to open trade ,other economic opportunities with Myanmar”ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ကုလားတန္ ဘက္စံုသံုး ကုန္သြယ္ေရး ၾကားစခန္း(trade transit) စီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္း ပိုမိုႀကီးမားေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားအခြင့္ အလမ္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာႏို္င္သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီး Dr.Villur Sundarrarajan တို႔သည္ မၾကာမီက ၎တို႔၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြသို႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္တြင္ အဆိုပါ စီမံကိန္း၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးမ်ားလည္း စီမံကိန္းေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ကုလားတန္ ဘက္စံုသံုး စီမံကိန္း ကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာ မီဇိုရမ္မွ စစ္ေတြသို႔ ဆက္သြယ္ေသာကား လမ္းႏွင့္ ပလက္ဝသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာ စစ္ေတြဆပ္ကမ္း၏ အစိတ္အပိုင္း သည္ လည္း ၂၀၁၃ႏွစ္လည္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေႏွာင့္ အယွက္မ်ား ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏို္င္ခဲ့ေၾကာင္း Dr. Seshadriက သတင္းေပးခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က Dr.Seshadriသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွစ္သိန္းကို ျမန္မာ အာဏာပိုင္ မ်ားထံ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၎သည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ထံသို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

ယခုလွဴဒါန္းမႈကို အဆိုပါ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမိုးျပားမ်ား ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု သံအမတ္ႀကီးက ေျပာျပ သည္။

အိႏၵိယ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြ္ စီမံကိန္းေပါင္း တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ားေရာ ပါဝင္ သည္။

ႏွစ္ႏို္င္ငံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၁၉၈၀-၈၁တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂.၄)သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀-၁၁ခုႏွစ္တြင္ သိသာစြာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၁၀၇.၈၈)သန္း ရွိလာခဲ့သည္။

Dr.Seshadriက ေျပာၾကားရာတြင္ “ကုလားတန္စီမံကိန္း ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ ကုန္သြယ္ေရးက ပိုေကာင္းလာၿပီး ဒီေဒသတြင္းမွာ အျခားစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြ သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed