Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

၂၁.၁.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. လဂ်ားယန္တြင္ တပ္မေတာ္မွစစ္ဆင္းေရး ရပ္ဆိုင္းမည္ဆိုေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ
  2. မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂ်ပန္ကူညီမည္
  3. ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး သတ္မွတ္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြားရန္ ေခၚယူ
  4. ျပည္သူဗပာုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါဝင္ကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတိုက္တြန္း

*************************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

လဂ်ားယန္တြင္ တပ္မေတာ္မွစစ္ဆင္းေရး ရပ္ဆိုင္းမည္ဆိုေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ

ကခ်င္ျပည္နယ္လဂ်ားယန္ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါေန႔မွာပင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ေျပာသည့္ေန႔မွာပင္ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကာမိုင္း ရဲစခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ သြားသျဖင့္ ရဲတပ္သား ႏွစ္ဦးက်ဆံုးကာ ငါးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ဗန္ေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ ကားလမ္ေပၚတြင္ ကားသံုးစီးကို မိုင္းခြဲတိုင္ခိုက္ သျဖင့္အရပ္သား ၂၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ရန္မွအပ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ သမၼတ ညႊန္ႀကားသည့္ အတိုင္းလိုက္နာလ်က္ရွိေၾကာင္းကို သမၼတတ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရ သည္။

ထိုေန႕တြင္ပင္ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကအိုင္ေအအေနျဖင့္ ၎တို ေရွဆက္မတက္လာႏိုင္ေအာင္ ကန္႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ထိုကဲသို႕တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္ အထက္က ထုတ္ျပန္ထားေသာအမိန္႔ႏွင့္ ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား သည္ကြာဟေနေၾကာင္းကို ေကအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရပ္တစ္ တပ္ဦး ABSDF ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမမွ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ခံကတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေကအိုင္ေအဘက္မွလည္း လဂ်ားယန္ေဒသတြင္သာမက ကခ်င္ျပည္ နယ္တဝွမ္းလံုးတြင္ပါ ထိုးစစ္ မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ေရွ႕တြင္အလားအလာ ေကာင္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ေဒသ ကံဆီးဘက္တြင္ တိုင္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကို ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတက္မေတာ္ ေကအိုင္ေအ တို႔သည္ ၂၀၁၁ ဇြန္လမွ စတင္ကာ တိုက္ပြဲေပါင္း ၂၄၀၀ က်ာ္ျဖစ္ပြားကာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္မွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသူ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္သည္ ၁၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------

မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂ်ပန္ကူညီမည္

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္အတြက္ အကူအညီမ်ားကို ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေအဂ်င္စီမွ JICA မွ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ကို ေခ်းေငြအျဖစ္ေပးၿပီး သန္း၂၀၀ ကိုတိုင္႐ိုက္ေထာက္ပံ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကင္းသိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၄၅ မီလီယံထိ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္  ႏိုင္ငံတကာ၏ကူညီ ေထာက္ပံမႈမ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္းကို မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာန ဒုဌာနမႈး ဦးတိုးေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံေရးဌာနမ်ား အတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ၃၃ ဦး ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာနမွ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားႏွင့္ပါ တြဲဖက္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း သြားလာေနၾကသည့္ျပည္သူမ်ား၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေနရသည့္အတြက္ ေျမေအာက္ျဖတ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ လူေနသိပ္သည္းသည့္ၿမိဳ႕တြင္းရွိစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႕အမ်ားျပည္သူမ်ားလွ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စနစ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္အႏၱ ရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေရးစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဆိုပါစနစ္ကို ေခတ္မွီရန္အတြက္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကို JICA မွေထာက္ပံကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္  သံလွ်င္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ လွည္းကူး၊ လႈိင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားအပါအဝင္ ဧရိယာ ၁၅၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာခန္္႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းလက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေျမ အသံုးခ်မႈ သည္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အသံုးခ်မႈသည္ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါစီမံကိန္း၏ပထမမူၾကမ္းကို ၂၀၄၀ ေရာက္မွသာ အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ၿပီးစီးႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး သတ္မွတ္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြားရန္ ေခၚယူ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ သဘာဝသယံဇာတျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တင္ပို႔မႈ မ်ားကို ဆက္လက္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာသတ္မွတ္လုပ္ကြက္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကြက္ မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၅/၂၀၁၂)ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ကြက္မ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရး စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ သတ္မွတ္လုပ္ကြက္မ်ား၊ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမ သတ္မွတ္ လုပ္ကြက္(အသစ္)မ်ားကို ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ တို႔ႏွင့္အညီ  ႏိုင္ငံသားပုဂၢလိက၊ ကုမၸဏီ၊ အသင္း မ်ားအား ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ေပးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး သတ္မွတ္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္အတူ ေငြေရး ေၾကးေရးအေထာက္အထားမ်ား ခိုင္မာမႈရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုခုမွ (Bank Statement)ကို ပူးတြဲတင္ျပ၍ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလ