Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

၂၁.၁.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာရွိေနတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေျပာခင္ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ ဒုကၡသည္ အေရ အတြက္ထဲမွာ KIO ၊ KIA အဖဲြ႕ဝင္ေတြ၊ အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ မိသားစုေတြ ဘယ္ေလာက္ပါဝင္ေနသလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ စီစစ္သင့္တာ္လို႔ထင္ပါတယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven Journal အတြဲ (၁၆) အမွတ္ (၈) တြင္ပါရွိေသာ “ကခ်င္စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားထံလူသား ခ်င္းစာနာေထာင္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အေျခအေနဆိုးဝါးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္” သတင္းမွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

------------------------------------------------------

“ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး နယ္ပယ္ထဲကိုဝင္ေရာက္လာတာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ထိခိုက္စရာမရွိပါဘူး။ ျမန္မာ့စီး ပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးလာတာ ေကာင္းပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္ခ်င္ရင္ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးဖို႔လိုပါတယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven Journal အတြဲ (၁၆) အမွတ္ (၈) တြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ထိခိုက္စရာမရွိဟု တ႐ုတ္စီးပြားကူးသန္း ဒုဝန္ႀကီးေျပာၾကား” သတင္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr.Chen Jian ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

------------------------------------------------------

“ဒါဟာ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ေနာက္ျပန္ဆုတ္တဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါသလား။ ထပ္ေျပာရရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တုိက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္လိုက္၊ ရပ္လိုက္ ရွိေနတာ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အျခား လူနည္းစု နယ္ေျမေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ စီးပါြးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကြဲြ လဲြမႈ ေတြကို ဆက္လက္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ ဒိုင္ယာေလ့ာဒ္ေတြ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ ေတြ႕ျမင္လိုတာကေတာ့ ဒီလိုအျခားအဖြဲ႕ အစည္း ေတြနဲ႔ရရွိေနတဲ့ ပံုစံနမူနာမ်ိဳးကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကၽြန္မတို႔ျမင္ေတြ႕လိုတဲ့ အေနအထား မ်ိုဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုက္ခိုက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ကၽြန္မတို႔ တိုက္တြန္းေနပါတယ္။ ”

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) တြင္ပါရွိေသာ “ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ကၽြန္မတို႔တိုက္တြန္းေနပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး တာဝန္ခံ မစၥဗစ္တိုးရီးယားႏူလန္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း” သတင္းမွ မစၥဗစ္တိုးရီးယားႏူလန္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

------------------------------------------------------

“အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူ ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ျပည္သူ႔ဘဝအခက္အခဲမ်ားေျပလည္ေစရန္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးသူျဖစ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး လမ္းညႊန္သကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ား လည္း လိုက္နာေစခ်င္ပါသည္။”

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) တြင္ပါရွိေသာ “အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္” သတင္းမွ ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဂ်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္း) ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

------------------------------------------------------

“နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ၿပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ဆိုတာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခ်ီၿပီး အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရပါတယ္။ ဒီလို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း မွာလည္း ပဋိပကၡ အရွိန္အဟုန္ အတက္အက် ၿဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့ တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လမ္းေၾကာင္း က ေသြဖည္မသြားပဲ စားပြဲေပၚမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ နည္းလမ္းကို အေၿခခံၿပီး ေၿဖရွင္းရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုုး” Website မွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

 **************************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment