Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၂၄.၁.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ေဝဖန္ေရးဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို ေဝဖန္ေရးနဲ႔ သူတစ္ပါးကေဝဖန္ေရးဆိုၿပီး ရွိတာေပါ့။ မီဒီယာ ပြင့္လင္းမႈကို ပိတ္ပင္လို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ လက္မခံဘူး။ မီဒီယာကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း အေဝဖန္ခံရဲရမယ္။ အစိုးရလည္း အေဝဖန္ခံရဲရမယ္။ အစိုးရဆိုတာ ျပည္ေထာင္စု ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ သူတို႔မွာ သမၼတကေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ လူေတြပါတာကိုး။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာျပည္ေထာင္စု မွာရွိတဲ့ လူထုေတြကို ကိုယ္စားျပဳထားတာ။ လူထုရဲ႕ေဝဖန္တာကို ခံယူခဲ့ရမယ္။ ျပင္ပမွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ ေဝဖန္တာကိုလည္း ခံယူရဲရမယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Unity Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄) တြင္ပါရွိေသာ “လႊတ္ေတာ္ကို ေဝဖန္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အား အေရးယူမည့္အဆို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ေဝဖန္သည္ကို ႀကိဳဆိုဟုဆို” သတင္းမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာ တစ္ခုပဲရွိသင့္တယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ တည္ရွိေနတယ္ ဆိုတာ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိလို႔ ေပၚေပါက္လာတာပါ။ တပ္မေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု အခြင့္အေရးခဲြျခားမႈမရွိဘဲ ပါဝင္ႏိုင္မွ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္လို႔ေခၚႏိုင္မယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Unity Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄) တြင္ပါရွိေသာ “ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ လိုအပ္ဟုဆို” သတင္းမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဦးေအးေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရနဲ႔ မလိုလားအပ္ေသာ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေခ်ာင္ပိတ္ေစျခင္းစတဲ့ ဒီလိုအဆိုမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ မလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အားနဲ႔ အတင္းအဆိုကို အတည္ျပဳတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး”

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္ အမွတ္ (၅၉) တြင္ပါရွိေသာ “လႊတ္ေတာ္ကို အထင္အျမင္ေသးေစသည့္ အဆိုမ်ားမတင္သြင္းေစခ်င္ဟု သူရဦးေ႐ႊမန္းေျပာၾကား” သတင္းမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတယ္။ KIO ရဲ႕ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဆံုး႐ံႈးမႈလို႔ပဲယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဆံုး႐ံႈးမႈေတြရပ္တန္႔ဖို႔ စားပဲြဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့နည္းကလဲြၿပီး အျခားနည္းလမ္းမရွိတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပဲြဝိုင္းကို ေရာက္လာဖို႔ အစဥ္တိုက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္ အမွတ္ (၅၉) တြင္ပါရွိေသာ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္” သတင္းမွ သမၼတဦးစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ျပည္တြင္းနဲ႔ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအၾကား တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ ဒီေဆြးေႏြးပဲြက အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခုဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းေတြနဲ႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္သင့္ျမတ္လာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ဆဲြေဆာင္မႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လက္ခံလာတဲ့အထိေဆာင္႐ြက္ သြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃၁) အမွတ္ (၆၀၅) တြင္ပါရွိေသာ “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဓိကလိုအပ္ေသာက႑မ်ားအတြက္ ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

  **************************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment