Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ON INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document ON INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
ON INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. Xi Jinping တရုတ္သမၼတေနရာအတြက္ ေရပန္းစား

( 14 March 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ ‘Xi Jinping poised for China Presidency’ ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. တပ္မေတာ္ အာဏာစြန္႔ဖို႔လိုပာု ဦးဝင္းတင္ေျပာၾကား

(Bangkok Post မွ 13 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar military must go: Win Tin”သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. တ႐ုတ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကးနီမိုင္းသည္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္အက်ိဳးရွိမည္ပာု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(AFP News မွ 14 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese-lacked mine will benefit Myanmar: Suukyi”သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆုိသည္)


Xi Jinping တရုတ္သမၼတေနရာအတြက္ ေရပန္းစား

( 14 March 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ ‘Xi Jinping poised for China Presidency’ ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ေဘဂ်င္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ပါလီမန္ အစည္းအေဝးတြင္ ဇီဂ်င္ပင္းအား သမၼတအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

ဇီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏိုဝင္ဘာလက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလၿပီးဆံုး၍ အနားယူေတာ့မည့္ ဟူက်င္ေတာင္ ေနရာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိပ္တန္းရာထူးတြင္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံရပါသည္။

ျပည္သူ႕ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္တြင္ လူ ၃၀၀၀ ခန္႕သည္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္အျဖစ္လည္း ဝမ္က်ားေပါင္ေနရာတြင္ Li Keqiang အား ေသာၾကာေန႕တြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္း လိမ့္မည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ခန္႕မွန္းေနၾကပါသည္။

အဆိုပါေနရာမ်ားအတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အစဥ္အလာအရ အခမ္းအနားႀကီးျဖစ္ၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ရလဒ္မ်ား ထြက္ခဲ့ပါ သည္။

Mr. Xi အား ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕က က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္းစစ္တပ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္တြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။

၎အား တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ၎ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕အေပၚ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏အဖြဲ႕မွာ ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။

Mr. Xi သည္ အသက္ ၅၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိသူတစ္ဦး၏သား ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဆံုးအျဖတ္မ်ားခ်မွတ္သည့္ ထိပ္တန္းေကာ္မတီျဖစ္ေသာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတြင္ ၂၀၀၇ တြင္ ခန္႕အပ္ျခင္းမခံရမီက Zhejiang ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းနယ္မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလက ထိပ္တန္းပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရွိၿပီးေနာက္ တရုတ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ရာထူးအတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့သူအျဖစ္ခ်ီးက်ဴးေရးသားခဲ့ပါသည္။

အဆင့္တိုင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ပံုႏွင့္ ပါတီ၏အခြင့္အေရးယူမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိက မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးမႈမ်ား ၎က ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ပါတီတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၎ကကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရယူၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေကဒါမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေငြရယူမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝး ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ မလိုအပ္သည္မ်ားကို အေလးေပးမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ ရမည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

အေရးႀကီးေသာဒုတိယသမၼတေနရာကိုလည္း ၾကာသာပေတးေန႕တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေသာၾကာေန႕တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္၏ေနရာဆက္ခံမည့္သူအမည္ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ရာ ပါတီ၏ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ ယခင္ Liaoning ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း Li Keqiang အား အမည္စာရင္း တင္သြင္းဖြယ္ရွိပါသည္။

 


တပ္မေတာ္ အာဏာစြန္႔ဖို႔လိုပာု ဦးဝင္းတင္ေျပာၾကား

(Bangkok Post မွ 13 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar military must go: Win Tin”သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

တပ္မေတာ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေလွ်ာ့ေပးလြန္းသည္ပာု ယံုၾကည္ထားသူ ဒီမိုကေရစီ လက္ေပာာင္းႀကီး ဦးဝင္းတင္က တပ္မေတာ္အာဏာ အျပည့္အဝမစြန္႔လႊတ္ေသးသ၍ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာ မည္မပာုတ္ပာု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

အသက္ ၈၃ ႏွစ္အရြယ္ ဦးဝင္းတင္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၉ ႏွစ္ခန္႔ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူ ဦးဝင္းတင္က ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ လြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပာု ေျပာၾကားသည္။

ဗုƛ