Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းတို

“ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ေပးထားတာေတြကို အမွန္တကယ္ရေအာင္၊ အသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ ရမယ္။ ဖက္ဒရယ္လို႔ေျပာေပမယ့္ ဗဟို အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့စနစ္နဲ႔ သြားေနရင္ေတာ့ မရဘူး”

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) တြင္ပါရွိေသာ “ဖက္ဒရယ္အာဏာခဲြေဝေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည္” သတင္းမွ ကရင္အမ်ိဳးအသား အစည္းအ႐ံုးဗဟိုေကာ္မတီ ေစာသမိန္ထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ကေနၿပီးေတာ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေလးေတြ သူလာ ေဆြးေႏြးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွင္းျပပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းကိုတကယ္လိုခ်င္တာပါ။ လိုခ်င္တဲ့ အတြက္ ရေအာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြလဲ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဒီ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္နဲ႔ ညင္ညင္သာသာနဲ႔ ဖယ္ၿပီးေတာ့ ရေအာင္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္တယ္”

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၉) အမွတ္ (၁၄) တြင္ပါရွိေသာ “ဒီမိုကေရစီေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မည့္ အလုပ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက မလုပ္ဟု ဦးေဌးဦးေျပာ” သတင္းမွ ဦးေဌးဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဂူဂဲလ္က အရင္ကဆို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈအရမ္းတင္းက်ပ္ထားတာ၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒေဘာင္ ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔မတူဘူး။ ဂူဂဲလ္္ က ဟိုမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ဥပေဒအရ လြတ္ လပ္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီးဆံုးျဖတ္မယ္ထင္တယ္။”

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) တြင္ပါရွိေသာ “ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပည္စံုရင္ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္တဲ့ ဂူဂဲလ္ကုမၸဏီ” သတင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အင္အားသံုးေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္း သိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာက အရွိန္ယူစ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးေနတာ အဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မတိုင္မီ ပ်က္စီးသြားႏိုင္မယ့္ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ရွား ေစလို တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Express Times News Journal အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅) တြင္ ပါရွိေသာ “ေလွ်ာက္လွမ္း ဒီမိုကေရစီ ပ်က္စီးမည့္အႏၱရာယ္ေရွာင္ရွားရန္ မိတၳီလာအေရး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု သမၼတေျပာ ၾကား” သတင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အားလံုးအျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရးရဖို႔လုပ္ၾကတာ၊ ဒီအတြက္အားလံုးပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုလိုတာေတာ့အမွန္ပါ။ ဒီလိုေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာင္းဆို သြားမွာပါ။”

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Express Times News Journal အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅) တြင္ ပါရွိေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္း ေလွ်ာက္အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံကို MPC သို႔ပို႔ေဆာင္မည္” သတင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 NEWS IN BRIEF

ရခိုင္ပဋိပကၡအၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာေရြ႕ဆိုင္း

ရခိုင္ပဋိပကၡစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအားယခင္ မတ္လ ၃၁ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ သိရသည္။


လယ္သမားအခြင့္အေရး ဥပေဒ မၾကာမီ ျပဌာန္းမည္

ေတာင္သူေတြမ်ား၏ ေၾကြးၿမီျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ အစိုးရဘက္မွ အတုိးႏႈန္းသက္ သက္သာ သာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ သြားမယ့္အျပင္ တျခားအကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ႏ္ုိင္ရန္္ အတြက္ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာစိုက္ပ်ိဳးပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိင္ခြင့္ စေသာအခြင့္အေရးမ်ား အျပင္ တျခားဥပေဒအရ ျပဌာန္းသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာ စိုးထြန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္မွသိရသည္။


အလုပ္သမားနည္းဥပေဒသစ္

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြး ေသာ လူမႈဖူလံုေရးနည္းဥပေဒသစ္၌ လူမႈဖူလံုေရးအခမဲ့ စိစစ္ေရးကတ္ ျပားမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ အလုပ္&