Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS
Document CURRENT NEWS

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္

  1. တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသည့္စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား တ႐ုတ္ လက္မခံ
  2. ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္
  3. ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သမၼတထက္ အာဏာပိုရွိေၾကာင္း ပညာရွင္တစ္ဦး သံုးသပ္


တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသည့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား တ႐ုတ္ လက္မခံ

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၏တပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ေဖာက္ဖ်က္၍ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA စခန္းခ်ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္(၇၀၁)နယ္ေျမအား ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္ အတြင္းသို႔ထြက္ေျပးေသာ္လည္း တ႐ုတ္အာဏာ ပိုင္မ်ားက လက္မခံဘဲ ျပန္လႊတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပတ္ခတ္သည္အထိ တိုက္ပြဲျပင္းထန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ က်ဆံုးသူ ၉ ဦး၊ ဒဏ္ရာအႀကီးအက်ယ္ရရွိသူ ၈ ဦးအထိရွိေနၿပီး ရွမ္းေတာင္ပိုင္း SSA ဘက္မွအက်အဆံုးစာရင္းကုိမူ အတိအက် ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တစ္ဘက္ကမ္းရွိ ေနာင္မေက်းရြာအုပ္စု ဝမ္တာေပား၊ ပာုိဆိုင္း၊ ဝမ္ကြန္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူ ၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ရွိ ေဇယ်သုခဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြအိမ္မ်ားထံတြင္ သြားေရာက္ခိုလံႈလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး(၄)ဦးေပ်ာက္ဆံုးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တပ္မေတာ္မွဖမ္းဆီသြားျခင္းျဖစ္သည္ပာု စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ရွမ္းေတာင္တပ္မေတာ္ပိုင္ ဒင္းခါးစခန္းအား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမီး႐ိႈ႕ရာမွ အစျပဳ၍ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္မွ ပာတ္ႀကီးေရကာတာစီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(SSA)တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းမွအစျပဳ၍ ရွမ္းေျမာက္(SSA) အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာကာ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္(RCSS/SSA) အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္(၈)ခ်က္ျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကေမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိ္ုးရ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤပာပာိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အရည္အေသြးႏွင္ ့ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕(International Development Association)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ လွည့္ပတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကမၻ႓ာ႔ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကို အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပိုမိုသိရွိလာႏိုင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ျပင္ ကမာၻဘဏ္မွ ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑မ်ားတြင္            ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ ဖန္တီးေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ မစၥတာခန္သန္ရွင္ကာက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကုူညီမႈမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီကာလအတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအၿပီးသတ္တိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ကမၻာေပၚရွိ လူဦးေရ(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ဝင္ေငြတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။           

YC


ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သမၼတထက္ အာဏာပိုရွိေၾကာင္း ပညာရွင္တစ္ဦး သံုးသပ္

လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေနၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတထက္ အာဏာပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ကာ National University of Singapore ဥပေဒေရးရာ ဌာနမွ ေဒါက္တာမစ္စ္ မယ္လီဆာက ေမလ ၉ ရက္ေန႕က မီကာဆာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ေလ့လာရာ၌ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၇)တြင္ တပ္မေတာ္ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကာ/လံု မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အတြက္ တာဝန္သက္တမ္းအခ်ိန္ အကန္႕အသတ္မရွိျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္အတြက္ မည္သည့္နည္း ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မစ္စ္မယ္လီဆာမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ လြတ္ေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာရွိသင့္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ မပါဝင္သင့္ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာေရးဆြဲသင့္သည္ဟု မစ္စ္မယ္လီဆာက အၾကံဳျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႕ပင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏လက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကို လႊတ္ေတာ္မွဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ခြင့္အား အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း တားျမစ္ေရးဆြဲ ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတမွ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးခန္႕အပ္ရန္အတြက္ ကာ/ခ်ဳပ္၏ အႀကံကို ယူရသည္ဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္သည္ ကာ/ခ်ဳပ္ မပါဘဲ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းကို ျပသရာေရာက္သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

မစ္စ္မယ္လစ္ဆာခေရာ့ခ်္ မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ NUS ဥပေဒေရးရာဌာနမွ ပါရဂူဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎၏အဓိက သင္ၾကားေရးနယ