Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

WEEK IN POLITIC
Document WEEK IN POLITIC

Snapshot of the item below:
WEEK IN POLITIC

တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသတင္းျဖစ္စဥ္

သတင္းအဖြဲ႕

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႕ သိေစရန္အလို႕ငွာ YC အဖြဲ႕သားမ်ားမွ စုစည္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ပဋိပကၡ

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာလူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ ျပည္ပမွ လႈံေဆာ္ေနမႈမ်ားအား လံုးဝလက္္မခံေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေလးခုမွ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Photo Credit by Online

ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါမိန္႔ခြန္းတြင္ လက္ရွိဘာသာႏွစ္ခုအၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာပဋိပကၡမ်ားကို လြဲမွားစြာပံုေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲသြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အေျခခံအႏွစ္သာရမွာ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိမွသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အစဥ္ေလးစား ကာကြယ္ ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIO)တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုေမလပိုင္းအတြင္း ျပည္တြင္း၌ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက ထပ္မံကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ ထပ္မံကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္းလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KIA အေနျဖင့္ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ကုလသမဂၢမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကလိုထူးေဘာအဖြဲ႕(DKBA)တို႔မွာ ပာတ္ႀကီးေရကာတာစီမံကိန္းအား အေၾကာင္းျပဳ၍ သေဘာထား တင္းမာလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ၂ရက္ေန႔တြင္တပ္မေတာ္မွ ပာတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါေဒသအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကလို႕ထူးေဘာအဖြဲ႕ (DKBA)အဖြဲ႕မ်ားမွ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္အေပၚ DKBA မွ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာပါက ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရ၏တပ္မေတာ္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA စခန္းခ်ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အမွတ္(၇၀၁)နယ္ေျမမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခိုလံႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔တိုက္ပြဲျပင္းထန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၉ ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး ၈ ဦးမွ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာျဖင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္(SSA)အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္းႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး(PWO)၊ ပေလာင္(တေအာင္း) ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး(TSYO)တို႔မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထိုသို႔ တပ္မေတာ္၏ ရွမ္းေျမာက္ေဒသအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားအားအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားထံသို႔ စာေပးပို႔ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

 

ပါတီႏိုင္ငံေရး

Photo Credit by Myanmar Daily News

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၁၈)ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးအဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္တြင္းပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီးအားလံုးပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕တည္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမပာုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံထားရသည့္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာရပ္တည္ခဲ့သည့္ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွာလည္းလာမည့္သံုးလအတြင္း ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီးပါတီစုစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာစုစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ေကာ္မတီကို ေမလဒုတိယပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္လႊတ္ေတာ္တြင္းဒုတိယအင္အားႀကီးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဗပာုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးကိုေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညီလာခံတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဗပာုိေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ဌာနဆိုင္ရာအေျပာင္းအေရႊ႕

ယခုအပတ္တြင္ ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ဦးကၠဒၶိလွကိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီးအျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိရွစ္ဦးကိုအၿငိမ္းစားေပးလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းကိုေမလ ၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

 

ထို႔ျပင္ ျ