Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ

(1 July 2013 ရက္စြဲပါ Asia Times Online မွ Tom Fawthrop ေရးသားေသာ “State Complicity in Myanmar Pogroms” ကို ဘာသာျပန္ဆိုုသည္)


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ

(1 July 2013 ရက္စြဲပါ Asia Times Online မွ Tom Fawthrop ေရးသားေသာ “State Complicity in Myanmar Pogroms” ကို ဘာသာျပန္ဆိုုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ အေန ျဖင့္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ  အေမွာင္ေန႔ရက္မ်ားသို႔ ျပန္မလွည့္ေတာ့ေၾကာင္း ေသခ်ာေၾကာင္း ျပသရန္ တက္ၾကြစြာ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ယေန႔ထိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းမ်ားက စနစ္တက် မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အေပၚ တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕ ေသြးထြက္သံယို တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ခဲ့ေသးေပ။

ဦးသိန္းစိန္သည္ မၾကာခဏ လူမ်ိဳးေရးအရ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ အရာမထင္ခဲ့ေပ။ အစိုးရက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္ ဒီေရအလား တိုးတက္လာ ေနမႈကို တားဆီးမည့္ အစီအစဥ္မရွိျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု မျဖစ္ရန္ အကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ မတရားေဝဖန္ထားေသာ စာရြက္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားမွာ တိုင္းျပည္တစ္လႊားေန႔စဥ္ ပလူပ်ံေနပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း မြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ တိုက္ခိုက္ေသာ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ တရားမ်ား ေဟာၾကားၾကပါသည္။ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္ဦးေရ မွာ ၅% သာရွိပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ရွမ္းျပည္နယ္လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဂိုဏ္းသည္ မြတ္ဆလင္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးသုေတသနျပဳသူ စိုင္းလတ္က Asia Time Online သို႔ေျပာၾကားရာတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ အစြန္းေရာက္အမုန္းတရားဝါဒ ျဖန္႔ခ်ီေရးကို ႏွိမ္နင္းရန္ အစိုးရႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မည္သို႔မွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ျဖစ္ပြားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ သတ္ျဖတ္ ျခင္းမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္လူဦးေရအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံရပါသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ မတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိတၳီလာတြင္ မြတ္ဆလင္ဆိုင္္မ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ား (၁၃၀၀) ခန္႔ မီးရႈိ႕ခံခဲ့ရပါသည္။ အေရးယူခံရျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါက်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္း ပဲခူးတိုင္းသို႔ ျပန္႔ႏွံ႕သြားခဲ့ၿပီး၊ ဥကၠံၿမိဳ႕နယ္တြင္ပါ လႈိင္းလံုးရိုက္ခတ္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးလာျခင္း၏ မလဲြ မေရွာင္သာရလာေသာ ရလဒ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈေလလား။

သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို  ထိုသို႔ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုပရမ္းပတာ အေျခအေနမ်ိဳးကို မေရွာင္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ဦးရဲထြဋ္က AFP သတင္းဌာန သို႔ေျပာပါသည္။ ၎က Hate Speech မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရ ခြင့္ျပဳေသာ လြတ္လပ္ျခင္းအသစ္မ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္ေသာ ဦးရဲထြဋ္က အစိုးရသည္ အဆိုပါ ပရမ္းပတာျဖစ္မႈမ်ားကို မထိန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ကေနဒါရွိ Simon Fraser တကၠသိုလ္မွ PhD ေက်ာင္းသားစိုင္းလတ္ ကမူ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကိုင္မႈရွိေသာ ပံုစံကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

“အဓိကရုဏ္းမျဖစ္မီ ၿမိဳ႕ထဲကို မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးစာရြက္ေတြ အရင္ေရာက္လာတယ္။ ေနာက္ ဘုန္းႀကီး ေတြက အနီးတဝိုက္မွာ ၉၆၉ တရားေတြေဟာၾကတယ္။ အၾကမ္းဖက္မယ့္ေန႔မွာ ဘုန္းႀကီးေတြအပါအဝင္ ကားနဲ႔အျပည့္ မ်က္ႏွာစိမ္းေတြ ေရာက္လာတာပါပဲ။ ျဖစ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္တိုင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာေတြရဲ႕ ေဒါသကိုဆြတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးခ်ည္း ျဖစ္တာ ပဲ။” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားရာတြင္ ေဒါသျဖစ္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ “မြတ္ဆလင္ေတြကို သတ္ၾက” ဟု ေအာ္ဟစ္ လ်က္ ဗလီမ်ား၊ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ၾကၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေနအိမ္မ်ားကို ဂရုျပဳ၍ မထိခိုက္ ေအာင္ ေရွာင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

စိုင္းလတ္၏ အဆုိအရ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးရဲထြဋ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကိုသာ အျပစ္တင္ၿပီး၊ အျဖစ္မွန္ကို ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွ မိတၳီလာသည္ မၾကာမီက မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး၏ အေမြဆိုးကို ေကာင္းစြာခံစားလိုက္ ရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းသည္ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးတစ္ခုပမာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မြတ္ဆလင္ေနအိမ္မ်ား၊ ဆိုင္မ်ား၊ ဗလီမ်ား စုစုေပါင္း (၁၃၀၀) ခန္႔ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရပါသည္။ စာေရးသူ သတင္းေထာက္သည္ မြတ္ဆလင္အသိုင္း အဝုိင္းအေပၚ ေလးရက္တာလူအုပ္ႀကီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ အေထာက္ အထားမ်ားအရ အစိုးရမွ ပါဝင္ပတ္သက္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ဖြယ္ ေတြ႔ရပါသည္။

Physicians for Human Rights မွ ျမန္မာျပည္ပေရာ့ဂ်က္ ဒါရိုက္တာေဟာင္း Bill Davis ႏွင့္ ထိုအဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းဥပေဒအႀကံေပး Andrea Giltleman တို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မိတၳီလာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား ေတြ႕ရွိသည့္အခ်က္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေၾကာင္း ၎တို႔သည္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ထားေသာ အရပ္သားလူအုပ္ထဲသို႔ ေမာင္းသြင္းၿပီး၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ သည္ကို မတားဆီး ခဲ့ေၾကာင္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိေၾကာင္းဆိုပါသည္။

မိတၳီလာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္သည္ ဥပေဒထိန္းသိန္းေရး တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္နာရမည့္ ကုလသမဂၢ က်င့္ထံုးမ်ားကို ခိ်ဳးေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ ဗဟိုအစိုးရကလည္း စနစ္တက်ပစ္မွတ္ထား၍ တိုက္ခိုက္ခံရ ေသာႏုိင္ငံသား မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမျပဳ