Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

ရခုိင္ပဋိပကၡသည္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ မထိခုိက္ဟု ျမန္မာအစုိးရဆုိ

(10 September 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asiaမွ Rakhine conflict won't affect Kyaukphyu SE2, says Myanmar Government ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ ထိခုိက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္အရပ္တြင္ တည္ရွိေသာ အဆုိပါစီးပြားေရးဇုန္သည္ တုိင္းျပည္၏ အေရးႀကီးဆုံးရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဇုန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရက ဘာသာေရးအရ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ လုံၿခဳံမႈရွိေအာင္ ေသခ်ာေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆိုပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ထုိေဒသတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားလာေရာက္ေရးအတြက္ အစုိးရက ပုိမုိတြန္းအားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာမႈဆလင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာတုိ႔မ်ားအၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ရန္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရသည္ အထူးစီပြားေရးဇုန္သုံးခုရွိသည့္အနက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားလာေရာက္ႏုိင္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။

အျခားစီးပြားေရးဇုန္ႏွစ္ခုမွာ သီလ၀ါႏွင့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

“ပဋိပကၡက သိပ္အႀကီးႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။” ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတင္ဒါစီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္ခဲတဲ့ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ရွိသည့္အထိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီေဒသက ပဋိပကၡေတြကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိတယ္လုိ႔ကၽြ&#