Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ON INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document ON INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
ON INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

(12 March 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar report out on mine protest ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာတုိ႔၏ စစ္ပြဲတစ္ရပ္

 (Asia Times Online မွ Aung Tun ေရးသားေသာ A War of many interests in Myanmar ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္  ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္)


 

ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

(12 March 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar report out on mine protest ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

Photo Credit by AFP

              ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ႏွိမ္ႏွင္းရာ၌ ရဟန္းေတာ္အမ်ားစုပါေသာ လူ (၁၀၈) ဦးမီးေလာင္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေဖာ့စဖရပ္ပါဝင္ေသာ မီးခိုးဗံုးကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု တရားဝင္အစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ တ႐ုတ္တို႔ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။

              သမၼတဦးသိန္းစိန္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠ႒ အျဖစ္ပါဝင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ရာ အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ၿပီး သံုးလေက်ာ္အၾကာတြင္ တနလာၤေန႔က အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

              အထက္ပါ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမွာ ၂၀၁၁ မတ္လ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဘက္လာၿပီးကတည္းက အင္အားအႀကီးဆံုး သံုး၍ လုပ္ေဆာင္ မႈျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

              ဆႏၵျပသူမ်ားက  ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ စ္တပ္၏ ဦးပိုင္တို႔ ဖက္စပ္လုပ္ ေဆာင္ ေနေသာ လုပ္ငန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ၎တို႔က စီမံ ကိန္းရပ္ဆိုင္းရန္လိုလားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ထိခိုက္ ေစရန္ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။

              ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းအား ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။

              အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔သည္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၿဖိဳခဲြရန္ ေရပန္းမ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား၊ မီးခိုးဗံုးမ်ား ကိုသာ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပသူမ်ားကမူ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားသည္ မီးေလာင္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ ထိုစဥ္က ‘မီး ေလာင္ဗံုး’ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

              ၿပီးခဲ့သည့္လက ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က သီးျခားလြတ္လပ္ ေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ မီးခိုးမ်ားျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေဖာစဖရပ္ အျဖဴမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုပါ သည္။

              တနလၤာေန႔က အစီရင္ခံစာတြင္မူ ေဖာ့စဖရပ္အျဖဴဟု တိတိပပစြပ္စြဲထားျခင္းမရွိပဲ ေဖာ့စဖရပ္ပါဝင္ ေသာ မီးခိုးဗံုးဟုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၌ မီးခိုးဗံုးမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ မျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်င္း (၈) မီတာအတြင္း ရွိမီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားရွိပါက မီးေလာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

              အႀကီးတန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေကာ္မရွင္သို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊဝါေရာင္ အေရးအခင္းကသံုး ေသာ မီးခိုးဗံုးကိုသာ သံုခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္က မီးေလာင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

              ေကာ္မရွင္က ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မီးခိုးဗံုးမ်ား မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္သည္ ဆိုသည္ကိုမသိခဲ့ျခင္းအတြက္ အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားကို အဓိက႐ုဏ္းထိန္းသိမ္းေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားေပးရန္ ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။

              ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာအေကာင္းဆံုးမွာ အစီရင္ခံစာ၌ အဆိုပါစီ မံကိန္းကို ရပ္ ဆိုင္းရန္မသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားမႈျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈအားနည္းျခင္း၊ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ၎ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါက တ႐ုတ္ႏွင့္တင္းမာမႈမ်ား ဖန္တီး ေပးႏုိင္ၿပီး အနာဂတ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား အတြက္ဆိုး႐ြားစြာ အားေလွ်ာ့သြားေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

 


 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာတုိ႔၏ စစ္ပြဲတစ္ရပ္

 (Asia Times Online မွ Aung Tun ေရးသားေသာ A War of many interests in Myanmar ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆုိပါသည္)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(ေကအုိင္ေအ) ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက အဆုံးသတ္ တြင္ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ထူေထာင္ႏုိင္သည္အထိ ဦးတည္သြားႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိဟူေသာကိစၥအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ႀကီး ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အရပ္ ဘက္အစိုးရ အာဏာရရွိလာၿပီးေနာက္  လပုိင္းအၾကာ တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေကအုိင္ေအတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ပါရွိသည့္ အနည္းဆုံးေၾကညာခ်က္ ႏွစ္ရပ္ေလာက္ေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔တုိင္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ား၌ အစုိးရဘက္က ေလေၾကာင္းအင္အား အသုံးျပဳမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ပါ သည္။

ယင္းသုိ႔တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အစိုးရက မိမိတုိ႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သူပုန္စခန္းမ်ား အေပၚ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ျခင္းထက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိခုခံ ကာကြယ္ေရးအတြက္သာ တုိက္ခုိက္ပစ္ခတ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း အာမခံေျပာဆုိထားသည္။ ေဝးလံေခါင္သီၿပီး စစ္ပြဲမ်ားဖုံးလႊမ္းေနသည့္ ယင္းကခ်င္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ မီဒီယာမ်ား ဝင္ေရာက္ သတင္း ရယူမႈကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ရန္ အစိုးရကႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ (ေကအုိင္ေအႏွင့္ စစ္တပ္) ႏွစ္ဖက္စလုံးက ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ လ်က္ရွိပါသည္ဟု အျပန္အလွန္စြပ္စြဲရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ဘက္ တ႐ုတ္ျပည္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ အျပန္ အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ားက ေကအုိင္ေအႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မရွိေအာင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဖန္တီးထားခဲ့သည္။

ထုိးစစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ခံစစ္ပင္ျဖစ္ေစ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားလာေသာ အခ်က္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ စစ္တပ္အေပၚ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ မႈမရွိ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မတူညီေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္သည္ လက္ရွိဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ စနစ္သစ္တြင္ သူ၏ ကုိယ္ပုိင္အာဂ်င္ဒါျဖင့္ မည္သူမည္ဝါကမွ် ထိန္းခ်ဳပ္၍မရေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ အဆုိပါ အာဂ်င္ဒါ ကုိမသိရေသာ္လည္း စစ္တပ္ အ ေနျဖင့္ အစုိးရ၏ အျခားေသာမည္သည့္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္သည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ တေလးတစား ထိန္းသိမ္း ေပးထားၿပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမျပဳဘဲ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူခြင့္ေပးထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက မွတ္မွတ္ ထငထင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္ကဆုိလွ်င္ စစ္တပ္ကသာ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားဥပေဒျပဳေရး အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာႀကီး သုံးရပ္စလုံးကုိ လႊမ္းမုိးထားခဲ့သည္။ ထုိမွ်မကေသးေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ စီမံ ကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကုိပါ စစ္တပ္က လႊမ္းမုိးႀကီးစုိး ခဲ့သည္။

ကခ်င္တုိ႔၏ အဓိကပန္းတုိင္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ ေပၚထြန္း ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပန္းတုိင္၏ အဆုံးသုိ႔သြားေရာက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္ ၃ ခုကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ သည္။  ယင္းတုိ႔မွာ -

၁-လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းထဲတြင္ အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္အစုိးရအဖြဲ႕က ကခ်င္တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားျပည့္ဝ ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္မည္နည္း။

၂- သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ပါရွိေနသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္တုိ႔ႏွင့္ ရရွိမည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏လုံၿခံဳမႈႏွင့္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္မႈတုိ႔အတြက္ မည္သုိ႔အာမခံႏုိင္မည္နည္း။

၃- ထုိ႔ေနာက္ ယင္းအာမခံခ်က္မ်ားကုိ ကခ်င္တုိ႔က မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိယုံၾကည္ႏုိင္မည္နည္း ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေပၚေနရာ အဆုိပါေမးခြန္းသုံးခြန္းအတြက္ အေျဖမွာလည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိႏုိင္ဘဲဆက္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ တုိင္းျပည္လူဦးေရထက္ဝက္နီးပါးခန္႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ရာေက်ာ္ပါဝင္ သည့္ႏုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေယာင္ေဆာင္ အရပ္ဘက္ အစုိးရ၊ ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္း ၃ ခြန္းကုိ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္း မႈရွိေသာ အခ်ိန္သမယတြင္အေရးတႀကီး အေျဖရွာၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရတုိ႔သည္ အဆုိပါေမးခြန္းမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ရာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားသည္အထိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ ယင္းျပည္တြင္းစစ္ႀကီးမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ပဋိပကၡတုိ႔၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားထက္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သည္ တုိင္းျပည္တြင္ အင္အား အႀကီးဆုံးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေကအန္ယူ(ကရင္အမ်ိဳးသားယူနီယံ) အပါအဝင္ အျခား ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ တည္ ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ပင္မႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းႀကီးထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ေနရာ (Space) ေပးႏိုင္သည့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚထြန္းလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တြန္းအားက တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသူမ်ား ေနရာခ်ထားေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားေဒသ၌ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရရွိေအာင္ ဖန္တီး ေပးလာႏုိင္သည္။

အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးသိန္းစိန္၏ အေယာင္ေဆာင္အရပ္သားအစိုးရကေပးေသာ အာမခံခ်က္ မ်ားကုိ လက္သင့္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကခ်င္တုိ႔ကမူ ယင္းအာမခံခ်က္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပင္မျပႆနာမ်ားကုိ စိတ္ေက်နပ္ ေလာက္သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္တို႔သည္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္မည္ဆုိပါက တမူထူးျခားေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနပါသည္။  ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားက ျပႆနာသစ္မ်ားႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ကခ်င္တုိ႔က တုိက္႐ုိက္ ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ဖက္တာမ်ား ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ တုိင္းျပည္တြင္ သဘာဝ သယံဇာတရင္းျမစ္ ေပါၾကြယ္ဝဆုံးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ ကၽြန္းသစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားသတၱဳ အေျမာက္ အျမား ထြက္ရွိသည္။ ဒုတိယအခ်က္အျဖင့္ဆုိပါက ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး စီးပြားေရး ပါဝါ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဧရိယာထဲတြင္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ဟူသည္ ကုန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စု ႏွစ္ ၂ခုတာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရးအရ အဓိကေထာက္ပံ့ေပးသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း ၾကားတြင္ လည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးသူျဖစ္ခဲ့သည္။ တတိယအခ်က္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ကခ်င္စစ္တပ္သည္ အျခားေသာ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားထက္စာလွ်င္ ဗဟုိအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္ မွစစ္မွန္ေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရယူ ႏုိင္ေရး အတြက္ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားသည္။ စတုတၳအခ်က္ အားျဖင့္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားက လက္ရွိကခ်င္ႏွင့္ အစုိးရအၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစလ်က္ရွိသည္။

ယင္းပဋိပကၡတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမည္ဆုိပါက သင့္ေတာ္မည္ မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိသည့္ “ျမစ္ဆုံ” အမည္ရေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။ အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ လတ္တေလာ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းဇစ္ျမစ္မ်ားအနက္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ျမစ္ဆုံ ေရေလွာင္တမံမွ ထုတ္ လုပ္ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါစီမံကိန္းႀကီးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝုိက္ တြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံကခ်င္တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းစီမံကိန္းႀကီးမွာ ရပ္ဆုိင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖ်က္သိမ္းခံလုိက္ရျခင္း ေတာ့မဟုတ္ ေပ။ ထိုသုိ႔ ဖ်က္သိမ္းမႈမျပဳဘဲ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။