Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ မလြဲမေသြၾကံဳရသည့္ ပရမ္းပတာျဖစ္မႈမ်ား

(5 April 2013 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ Didier Lauras ေရးသားေသာ Myanmar’s chaos fated in pursuit of democracy ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ေတာင္ဖက္ဖ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္သား ၁၃ ဦး က်ဆံုး

(The Nation News မွ 5 April 2013 ရက္စြဲပါ 13 Myanmar Soldiers killed in south near Thai border သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဥေရာပပါလီမန္အမတ္မ်ား တိုက္တြန္း

(Kuwait News Agency မွ 5 April 2013 ရက္စြဲပါ “EU parliamentarians call on Myanmar to protect minorities”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ မလြဲမေသြၾကံဳရသည့္ ပရမ္းပတာျဖစ္မႈမ်ား

(5 April 2013 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ Didier Lauras ေရးသားေသာ Myanmar’s chaos fated in pursuit of democracy ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

photo credit - Japan Time

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ျဖတ္သန္းေနရာ အေျခအေနမ်ားပရမ္းပတာျဖစ္ေနမႈ ဒီဂရီတစ္ခုအထိ ေရာက္ေနျခင္းမွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ၾကံဳရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ဘာသာေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအျပီးတြင္ ညီညြတ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ-မူဆလင္ မျငိမ္သက္မႈတြင္ အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၄၃ ဦး အသတ္ခံရျပီး ေနအိမ္အမ်ားအျပား ဖ်က္ဆီးခံရကာ အမ်ားတကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ခ်ီးက်ဴးခံရေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အရိပ္မည္းထိုးခဲ့ပါသည္။

သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က ဝန္ခံေျပာၾကားရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပီးဆံုးသြားခဲ့ျပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအရ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေသာတိုင္းျပည္တြင္ ယခင္က ဖံုးဖိထားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးအရ အက္ေၾကာင္းမ်ား ယခုမွ ေပၚလာရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ “ဒါေၾကာင့္ ဒီပရမ္းပတာျဖစ္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေရွာင္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ဖန္တီးျပီး ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႕ တာဝန္ယူျခင္းကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

အခ်ိဳ႕ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ ရဟန္းမ်ားမွာ ယခုျဖစ္ရပ္အတြက္ စြပ္စြဲခံၾကရပါသည္။ ၎တို႕သည္ အင္တာနက္မွတဆင့္ မူဆလင္ဆန္႕က်င္ေရးတရားမ်ားေဟာကာ တခ်ိန္က ယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစခဲ့ပါသည္။

ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားရာတြင္ အမုန္းတရားမ်ားပါေသာ ေျပာၾကားေဟာၾကားမႈမ်ားမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ စစ္တပ္က သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳလာေတာ့ အမုန္းတရားေတြပါတဲ့ ေျပာၾကားေဟာၾကားမႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားနဲ႕ ရက္ဒီကယ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ေတြ႕လာရပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာျပီးေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အေရးယူမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၾကျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအကူအညီမ်ား ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ကတိမ်ား ျပဳလာၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာသည့္ ကိစၥမွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုေပါင္းျပီး အဓိကဘာသာမတူမႈ မ်ားရွိသည့္ ဆင္းရဲေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာပါက အေျခအေနမ်ား ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္အပတ္က သမၼတေျပာခဲ့သည္မ်ားကို ဦးရဲထြဋ္က ေထာက္ခံေျပာၾကားရာတြင္ အစြန္းေရာက္အယူအဆ မ်ားသည္ ႏုနယ္ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“အစိုးရတစ္ခုတည္းနဲ႕ အားလံုးကို လုပ္ေပးလို႕ မရႏိုင္ပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ျမန္မာျပည္ျပည္သူမ်ားတစ္ဦးကိုတစ္ဦး နားလည္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မျငိမ္သက္မႈမ်ားအတြင္း ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီး၏ ဖ်က္ဆီးေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ေနသျဖင့္ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ စြပ္စြဲခံရမႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရခိုင္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။

ဦးရဲထြဋ္က မိတၳီလာတြင္ ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္၌ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရုတ္တရက္ အငိုက္မိသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုျပီး ေဒသခံရဲမ်ားမွာလည္း အစပိုင္းတြင္ လူအုပ္ႀကီး၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“လမ္းေပၚမွာ လူေတြေျပးေနေတာ့ အၾကမ္းဖက္တဲ့သူ၊ လုတဲ့သူေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြ ေရာေနတဲ့အခါ ခြဲျခားဖို႕ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာပါသည္။ အလြန္ေခတ္မီေသာ ျဗိတိသွ် ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျဗိတိန္အဓိကျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္း၍ မရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ “အျပစ္တင္ရတာ လြယ္ပါတယ္။ သူတို႕အေျခအေနမွာ ဝင္ၾကည့္ရင္ အရမ္းရႈပ္ေထြးေနတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္”ဟု ဆိုပါသည္။

ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကားရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူသတ္ျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္းအပါအဝင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ လူ ၁၂၀ နီးပါးခန္႕ကို ဖမ္းဆီးထားျပီး အခ်ိဳ႕မွာ ထြက္ေျပးေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျပီးေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ၎တို႕ကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕က လက္ခံရန္ခက္ခဲေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါသည္။

“ဒါဟာ ရိုးစင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ အလြန္ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ ရွိလာရင္ အစြန္းေရာက္သြားတတ္ၾကပါတယ္”ဟု ဆိုပါသည္။


ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ေတာင္ဖက္ဖ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္သား ၁၃ ဦး က်ဆံုး

(The Nation News မွ 5 April 2013 ရက္စြဲပါ 13 Myanmar Soldiers killed in south near Thai border သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေသာၾကာေန႕က ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္သား ၁၃ ဦး က်ဆံုးသြားေၾကာင္း ထိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ကာ စစ္သားမ်ားက်ဆံုးသြားျပီးေနာက္ နယ္စပ္ဧရိယာကို အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ပူးေပါင္းကူညီရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ထိုင္း စစ္ဘက္ လက္ေထာက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝမ္ထုိင္းဆူရာရီက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႕ျခင္းမရွိဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုအခင္းျဖစ္ရပ္သည္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၄၇၀ အကြာရွိ ရေနာင္းခရိုင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ဖ်ားေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျခမျငိမ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအထိ မၾကာခဏ နယ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။


တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဥေရာပပါလီမန္ အမတ္မ်ား တိုက္တြန္း

(Kuwait News Agency မွ 5 April 2013 ရက္စြဲပါ “EU parliamentarians call on Myanmar to protect minorities”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ မၾကာေသးမီက ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ဥေရာပပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႕က ထုတ္ေဖာ ္ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္လာသူ ဘာဘရာေလာ့ခ်္ဘီလာက “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္း၊ ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“က်န္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႕ ရိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုအားလံုးကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္ လိုအပ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ေသးငယ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကိုသာမကဘဲ ျပည္သူအမ်ားစုကိုပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္ပံုသြင္းဖို႕ အစိုးရကို တိုက္တြန္းပါတယ္”ဟု ေလာခ်္ဘီလာက ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကမာၻ႕အဖိႏွိပ္ခံရဆံုး လူမ်ိဳးစုဟု ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားသည္။

မႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြန္႕ခြာထြက္ေျပးလွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ ဥေရာပ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက “ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျပီး ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးေလးစားေရးဆီသို႕ ဦးတည္ကာ လက္ရွိအသြင္ကူးေျပာင္းေနမႈကို ေထာက္ခံအားေပး ေၾကာင္း”ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။


         


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

“အစီရင္ခံစာမွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးနဲ႔ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းေတြကို စိစစ္တင္ျပ မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အခု မိုးတြင္းေရာက္ ေတာ့မယ္။ ေပါက္ေတာနဲ႔ ေျမပံုမွာရွိတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ မိုးဒဏ္ ခံႏိုင္တဲ့ေနရာမရေသးပါဘူး။ အစီရင္ခံစာကို ေစာင့္ေနရပါတယ္။”

ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၇) တြင္ပါရွိေသာ “ရခိုင္ျပည္စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ ေနာက္က်သျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဘူးသီး ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ႐ႊေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ပဲခူးမွာျဖစ္တာေတြက ဒီဘက္ကကူးတာမဟုတ္ဘူး။ ဟိုဘက္ကဝင္လာတာ။ ရခိုင္ဘက္ကေန ဝင္လာတာ။ ေမာ္လၿမိဳင္ ဘက္ကေန ၿပီးေတာ့ရခိုင္ဘက္ကိုသြားတရားေဟာတဲ့ ၉၆၉ အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြက ဝင္လာၿပီးေတာ့ ျပည္မွာဝင္ ေတြ႕တယ္။ ျပည္ကလက္မခံဘူး။ လက္မခံတဲ့အခါမွာ ကားနဲ႔ဆင္းသြားတဲ့အခါ ေတာက္ေလွ်ာက္အဲဒီၿမိဳ႕ေတြမွာ ေတြ႕ေတြ႕ သြားတာေပါ့။ ရခိုင္ဘက္ကက်ေတာ့လည္း သူတို႔ခ်ည္းပဲျဖစ္ေနလို႔ ဘယ္လိုမွကိုယ္ခ်င္းစာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီဘက္မွာျဖစ္မွ ကိုယ္ခ်င္းစာမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပန္သြားတဲ့အဖြဲ႕ေတြက လုပ္တယ္လို႔ထင္တာ&