Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (3)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (3)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၃)

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးေၾကာင့္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြား

(The Nation(Pakistan) မွ 31 August 2013 ရက္စြဲပါ Anti-Muslim monk stokes Burmese religious tensions ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သတင္းပတ္အတြင္း ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မြတ္စလင္ရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူအုပ္ႀကီးက ျပာက်သည္အထိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကသည္။

မြတ္စလင္အမ်ားစုအပါအဝင္ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ေသဆုံးေစခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈႀကီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။

ထုိသုိ႔ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာရမႈတြင္ လူအမ်ားစုက အျငင္းပြားစရာျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ေက်ာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႀကီးတစ္ခု၏ စာသင္ခန္းတြင္ စာခ်ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက စာေပသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ ယင္းမွာ ဦးဝီရသူျဖစ္ၿပီး ရဟန္းပ်ိဳမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရွာင္ရွားရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းသင္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးဝီရသူက ဆုံးမေျပာဆုိၿပီးေနာက္ တပည့္မ်ားက “မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား”  ဟုကတိျပဳၾကသည္။

အဆုိပါသင္ၾကားမႈၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဦးဝီရသူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္အျပင္ဘက္တြင္ေတြ႕ ဆုံျဖစ္သည္။ အဆုိပါဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ နံရံမ်ားေပၚတြင္ လတ္တေလာျမန္မာျပည္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၌ ဓားစားခံျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ပုိစတာမ်ားကပ္ထားသည္။ အမွန္ေျပာရလွ်င္ ယင္းပုိစတာမ်ားကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာမရွိလွပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ၌ ေသဆုံးခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပုံကုိလည္းေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မြတ္စလင္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈကုိခံေနရၿပီဟူသည့္အခ်က္ကုိသတိရေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ဦးဝီရသူကေျပာသည္။

“မြတ္စလင္ေတြဟာ သူတုိ႔အားနည္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုံစံတစ္မ်ိဳး။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျပဳမူဆက္ဆံျပတယ္။ သူတုိ႔အင္အားႀကီးလာတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ဟာ ဝံပုေလြေတြ ဒါမွမဟုတ္ က်ားသစ္ေတြလုိျဖစ္လာတယ္၊ တျခားသူေတြကုိ တရိစာၦန္ေတြလုိ လုိက္ၿပီးအမဲျဖတ္ၾကေတာ့တာ” ဟု ဦးဝီရသူကေျပာသည္။

ဦးဝီရသူက မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႀကီးမားသည့္ အႀကံအစည္ႀကီးတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အကယ္၍ ဦးဝီရသူ ေျပာသည့္အတုိင္းသာမွန္မည္ဆုိပါက ယင္းအႀကံအစည္သည္ ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုသာျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း သန္း ၆၀ တြင္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး မြတ္စလင္မ်ားမွာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။

“က်ဳပ္တုိ႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ ဝယ္ယူခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့သူတုိ႔တေတြ က်ဳပ္တုိ႔ထက္ခ်မ္းသာလာၾကၿပီး က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလးေတြကုိ ပုိက္ဆံေပးၿပီးဝယ္ၾကတယ္၊ လက္ထပ္ၾကတယ္။ သူတို႔က အဲဒီပုံစံနဲ႔ က်ဳပ္တုိ႔တုိင္းျပည္ထဲကုိ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာ႐ုံတင္မကဘူး က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ဘာသာတရားကုိပါဖ်က္ဆီးပစ္ၾကတာ” ဟု ဦးဝီရသူကေျပာသည္။

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ အေသးစားစေတကာေလးမ်ား ကပ္ကာ ၎တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာတုိ႔၏ ေစ်းဆုိင္မွန္းသိရွိေစရန္ေဖာ္ျပၾကသည္။ စေတကာမ်ားတြင္ ၉၆၉ ဟူသည့္ ဂဏန္းသုံးလုံးပါဝင္သည္။

၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈကုိေထာက္ခံသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ အသင္းအဖြဲ႕သည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကာကြယ္ေပး႐ုံသက္သက္တစ္ခုတည္းအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ဦးဝီရသူ၏ ေလလုံးထြားေျပာဆုိမႈမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ မြတ္စလင္မ်ားကုိ အဓိကပစ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္အေပၚ သံသယျဖစ္စရာမလုိေပ။

“အတိတ္ကာလတုန္းက ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးကုိအေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့တာေတြမရွိခဲ့ပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔တေတြအားလုံး ညီအကုိစိတ္ဓာတ္နဲ႔အတူေနထုိင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕(မြတ္စလင္) မဟာစီမံကိန္းႀကီးလည္း ေပၚထြက္လာေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးၿငိမ္ေနလုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး” ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွသည္ အလယ္ပုိင္း မိတၳီလာႏွင့္ ဥကၠံၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကူးစက္ျဖစ္ပြားခဲ့မႈကိုၾကည္မည္ဆုိပါက ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၉၆၉ အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။

ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိၾကည့္မည္ဆုိပါက ဖိႏွိပ္မႈမ်ား အခ်ိဳးညီညီပါဝင္ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ မြတ္စလင္တစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးအေပၚ ျပစ္မႈတစ္ခုက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အသုိင္းအဝုိင္းက မြတ္စလင္မ်ားကုိ ျပန္လည္အၾကမ္းဖက္ၾကသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေပၚထြက္လာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဦးဝီရသူသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလက မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအျမင္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ကာလမ်ားေျပာင္းလဲသြားၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ဆုိလွ်င္ ၎၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာတရားမ်ားမွာ လူမႈမီဒီယာမ်ား၊ ဒီဗီဒီမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရျခင္းထက္ ထိပ္ပုိင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ေထာက္ပံ့မႈပင္ရရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ ဦးဝီရသူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမွာ TIME မဂၢဇင္းအဖုံးေဆာင္းပါးေၾကာင့္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။

ယင္းမဂၢဇင္းက ဦးဝီရသူကုိ အၾကမ္းဖက္ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာဟူသည့္ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဦးဝီရသူကုိ အကာအကြယ္ေပးေျပာဆုိခဲ့ရသည္အထိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဦးသိန္းစိန္က ဦးဝီရသူသည္ ဗုဒၶ၏သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟုပင္ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဦးဝီရသူယခုကဲ့သုိ႔ အဘယ့္ေၾကာင့္မ်က္ႏွာသာေပးခံရသနည္းဟူေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျဖရွာရာတြင္ သီအုိရီရွားပါး လွသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။

မ်ားစြာေသာသီအုိရီမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရး ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စစ္တပ္က ၎၏ အခန္းက႑ေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းရာ၌ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယခင္က ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ပင္ ထုိနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳခဲ့သည္ဟူသည့္ အဆုိမ်ားအခိုင္အမာရွိေနသည္။

“က်ဳပ္တုိ႔လည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိခ်င္ေနၾကတာ” ဟု ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူ သံဃာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦးကလ်ာစက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအေနအထားမွာ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈဆုိတာ မလုိအပ္ဘူးဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔ယုံၾကည္တယ္။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈကုိ အသည္းအသန္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာ ႏုိင္တယ္” ဟု ၎က Red Ruby စီးကရက္ဘူးထဲမွ စီးကရက္တစ္လိပ္ကုိ ထုတ္ကာေျပာျပသည္။

မႏၱေလးရွိ ဦးဝီရသူ၏ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ကားျဖင့္သြားပါက ခဏအတြင္းေရာက္ႏုိင္သည့္ေနရာတြင္ရွိေသာ ဂၽြန္းဗလီတြင္မူ မြတ္စလင္လူငယ္မ်ားမွာ ညစဥ္ညတုိင္း ဗလီကုိေစာင့္ၾကပ္ေနၾကရသည္။ အကယ္၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ တုိက္ခိုက္မႈေပၚေပါက္လာပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုလႊမ္းမုိးထားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္၏ အကာအကြယ္ေပးမႈ ရရွိမည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ယင္းမြတ္စလင္လူငယ္မ်ားကေျပာသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)