Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“အေရးယူခ်င္တဲ့ ဥပေဒက်ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူလုိ႔ ရေနတာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးမွာ အားလုံးက ကုိယ့္တာဝန္ကုိယ္ယူၿပီး ရဲရဲတင္းတင္း လုပ္ကုိင္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေတြ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ တုိင္းျပည္ဟာ ေနာက္ဆက္တြဲ လူထုျပႆနာေတြ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပုိ႔စ္ အတြဲ(၆) အမွတ္(၇) ဂ်ာနယ္တြင္  ပါရွိေသာ “အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္မႈ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔” သတင္းတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားေျဖရွင္းေရး ခုံသမာဓိ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲႏုိင္ဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ မတရားမႈေတြနဲ႔ ေရးဆြဲထားတယ္ဆုိတာ အားလုံးသိတယ္။ အမွန္ တရားဟာ အဆုံးမွာ ေအာင္ပြဲခံမွာပါ။ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ေစာင့္ရမယ္။ ထုိင္ေစာင့္လုိ႔ေတာ့ မရဘူး။ ဖန္တီးႏုိင္မႈ ေပၚမႈတည္တယ္။ တရားမွ်တမႈက မုခ်ေအာင္ႏုိင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မတရားမႈက အၿမဲတမ္းရွိေနတယ္။ အားျပည့္တဲ့သူက ႏုိင္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလုိတာက တရားမွ်တမႈဘက္ကုိ ဘယ္ေလာက္အားသန္သလဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ အဲဒါအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါမတရားဘူး၊ မမွ်တဘူးဆုိတာ အားလုံး သေဘာတူရမယ္။ တရားမွ်တတဲ့ ဘက္ေတာ္သား ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုိတယ္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ သတၱိရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဥာဏ္ပညာ လုိတယ္။ လူငယ္ေတြ ဥာဏ္ပညာရွိေအာင္ ျဖည့္ဆည္းထားၾကပါ။ တရားမွ်တမႈ အားေကာင္းတဲ့တစ္ေန႔ အဲဒီဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ႏုိင္မယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News အတြဲ(၁၀)၊ အမွတ္ (၇) ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိေသာ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ တရားမွ်တမႈ အားေကာင္းရန္လုိေၾကာင္း ဦးမင္းကုိႏုိင္ေျပာ” သတင္းတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူအဖြဲ႔အစည္းမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကုိႏုိင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“သိသိသာသာ ကြဲလြဲခ်က္ကေတာ့ NEER က ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းတက် ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လုပ္ခ်င္ပါ တယ္။ လူထုရဲ႕သေဘာဆႏၵနဲ႔ ဒီပညာေရးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ မိဘေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြ ပညာရွင္ ေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ရွိခ်င္တယ္။ ဒီအစုိးရ ဘက္ေတာ့ သူတုိ႔နဂုိခ်ဳပ္ကုိင္မယ့္ဘက္မွာ အစုိးရရဲ႕ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္မွာ နည္းနည္းပါးပါး ေျပာင္းလဲတဲ့ အဆင့္ပဲရွိတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ရသေလာက္ကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ကြာျခားခ်က္ရွိတယ္။ အစုိးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကို္င္တဲ့ေအာက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လုပ္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီနည္းက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီအေျခခံ ကြာျခားခ်က္ရွိတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Envoy အတြဲ(၄) အမွတ္(၃၇) ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိေသာ “ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ ခုိင္မာစြာ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေရး မူဝါဒေကာင္းမ်ားကုိ အေျခခံရန္ လုိအပ္ဟု တုိက္တြန္း”သတင္းတြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ NNER အဖြဲ႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာေဆာက္မယ့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေျခာက္ခုကိုလုပ္ရင္ အမ်ားစုက ကမၻာ့ဘဏ္လို ဘဏ္မ်ဳိးေတြက ေငြေခ်းၿပီး လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါ သူတို႔က ေဒသခံေတြ မထိခိုက္ေအာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ လုပ္ထားပါတယ္ဆိုၿပီး ေျပာၾကမွာပဲ။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာတစ္ခုမွ စနစ္တက် လုပ္မထားဘူးဆိုတာသိေအာင္ သက္ေသျပရပါမယ္။ မြန္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ သံလြင္ျမစ္ရဲ႕အဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ သူေနရာမွာ ေရကာတာ မေဆာက္ေပမယ့္ သူ႔အေပၚမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္သုံးခုမွာေဆာက္တဲ့ ေရကာတာေတြေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ႏိုင္လဲ။ သူတို႔ဘာတစ္ခုမွ သိမထားပါဘူး။ ဒီစီမံကိန္းက ေဒသခံအားလံုး သေဘာမတူဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္လာရင္ ေခ်းေငြေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔လည္း လက္တြန္႔သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြကို ကန္႔ကြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးေပးပါ။ ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ဘယ္လိုထိခိုက္ႏုိင္လဲ။ အေသအခ်ာ ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါ”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekely Eleven အတြဲ (၉)၊ အမွတ္ (၁၈) တြင္ပါရွိေသာ “တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ အတြက္ အဓိကအက်ဳိးရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ စသည့္ျပည္နယ္ေလးခုကို အဓိက ထိခိုက္လာ ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြး သံုးသပ္သင့္” သတင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Karen Rivers Watch အဖြဲ႕မွ ေစာသာဘိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 


</
Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive