Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

တာလီဘန္မ်ားအားတိုက္ခုိက္ အာဖဂန္မ်ားကို အိုဘားမား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္စီစဥ္

(Manan Vatsyayana)

Christina Lamb in Washington  (Oct 12,2009)

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ရွိေသာ အေမရိကန္တပ္မ်ား၏ တပ္မွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ Stanley Mc Chrystal က အုိဘားမားအားေရြးခ်ယ္ရန္အခ်က္ ()ခ်က္တင္ျပခဲ့ပါသည္။

အိုဘားမားအစိုးရသည္ အာဖဂန္ရြာသားမ်ား လက္နက္စြန္႕လႊတ္ရန္အတြက္ တာလီဘန္မ်ားေပးသည့္ ေငြေၾကးထက္ပိုေသာ ပမာဏေပးရန္ ဆြဲေဆာင္ေနေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္မွ Christina Lamb ကသတင္းေပးပို႕ခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကြန္ကရက္၏ ေထာက္ပံ့မႈက်ဆင္းေနေသာ အာဖဂန္စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

      စစ္ေကာင္စီမွ () ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတဘားရက္ အိုဘားမားအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

အဆိုပါကိစၥသည္ အိုဘားမား၏ သမၼတသက္တမ္းကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္း ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သူ၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးတို႕အၾကားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ျငင္းခံုမႈမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

အာဖဂန္ရွိအေမရိကန္တပ္မ်ား၏တပ္မွဴး General Stanley Mc Chrystal က အိုဘားမားအား ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္း ()ခုတင္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအေမရိကန္ အင္အားကို ၂၀၀၀၀ မွ ၆၀၀၀၀ အထိ တိုးျမွင့္ခ်ထားရန္ႏွင့္ တပ္သား ၄၀၀၀၀ ခန္႕ကို တိုးျမွင့္ခ်ထားျခင္း မျပဳပါက ၎တို႕၏ အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္မွ လက္ရွိအင္အား (၂၁၀၀၀) အေပၚတြင္ တပ္သားထပ္မံ ျဖည့္တင္းေပးပါက စစ္ပြဲအရွိန္ပိုမိုတက္ေစၿပီး၊ အေသအေပ်ာက္ပိုမိုလာေစႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ေသဆံုးေသာ အေမရိကန္တပ္သားဦးေရမွာ (၂၄၁) ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

အိုဘားမားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းေၾကာင့္ တာလီဘန္တို႕သည္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမရွိဟုယူဆၿပီး၊ အခြင့္ေကာင္းမ်ားပိုမိုယူႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သတိေပးထားပါသည္။

ကာဘူးလ္ၿမိဳ႕တြင္ လူ (၁၇)ဦးေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖင့္ တာလီဘန္တို႕က တိုက္ခိုက္မႈကို ျမင့္တင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္စစ္စခန္းတစ္ခုကို ၀င္ေရာက္ စီးင္း၍ စစ္သား ()ဦးကိုလည္း သတ္ခဲ့သည္။

ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခိုက္ျခင္းကို အႀကံျပဳသည့္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Anthony Zinni က တပ္သားမ်ားထပ္မံေစလႊတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း အားျဖင့္ မိမိတို႕သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည္။

သို႕မဟုတ္ အဆိုပါကိစၥအေပၚ အမွန္တကယ္ ပတ္သက္မႈမရွိဟု ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမၼတသည္ မေက်မလည္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တပ္အင္အားထပ္ခ်ဲ႕လိုသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႕အား ေ၀ဖန္သူတို႕အၾကားတြင္ အေျခအတင္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ပိုမိုသိသာလာ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနာက္ထပ္ ဗီယက္နမ္မ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုလ်က္ ရွိပါသည္။ ၎တို႕က ေဖာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ပိုမိုအားကိုးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ၾကသည္။

ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာင္စီ၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠဌ Leslie Gelb (President Emeritus of the Council on Foreign Relations) က သမၼတသည္ သူ႕ကိုယ္သူသာ အျပစ္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိုဘားမားက မတ္လႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္လက ဤစစ္ပြဲသည္ "တိုက္ရမည့္စစ္ပြဲ" ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဖဂန္ႏိုင္ငံတြင္း ယခုပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းထက္ပို၍ အျပည့္အ၀အကူအညီ ေပးရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀း၏ အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မွာ အေမရိကန္ စစ္တပ္ အာဖဂန္နစၥတန္မွ ထြက္ခြာရန္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း အရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားပါသည္။

အာဖဂန္တပ္သားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေရးကိစၥအျပင္  တဖက္တြင္ ၎တို႕အင္အား ခ်ည့္နဲ႕ေအာင္ လုပ္ေနခ်ိန္မွာပင္ တာလီဘန္တို႕၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခန္းက႑ကိုလည္း ေျပာင္းလဲ လက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

အာဖဂန္တို႕သည္ စစ္ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘက္ေျပာင္းမႈမ်ား မၾကာခဏ လုပ္ေလ့ရွိသည္ကို အမ်ားအသိျဖစ္ေၾကာင္း၊ "အာဖဂန္လူမ်ဳိးကို ငွားလို႕ရသည္၊ သို႕ေသာ္၀ယ္၍ မရ" ဟူေသာ ေရွးဆိုရိုးစကားပင္ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ ျခင္းထက္ ထြက္ေျပးျခင္း ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

တာလီဘန္တိုက္ခိုက္ေရးသမ်ားအား ဘက္ေျပာင္းရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အေမရိကန္တို႕၏ ေသဆံုးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး၊ ဘ႑ာေငြလည္း ေခၽြတာႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံေပး မ်ားက ေျပာသည္။

ဆီးနိတ္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္ရွိ တာလီဘန္ တို႕၏ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား (၁၅၀၀၀) တြင္ ()ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ ခံယူခ်က္ရွိၿပီး၊ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပိုက္ဆံရရွိေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရက္ (၁၀) ေဒၚလာတန္ တာလီဘန္ဟု ေခၚၾကေၾကာင္းသိရသည္။

၎ပမာဏထက္ ()ဆေပးျခင္းသည္ အေမရိကန္ အစိုးရအေပၚ တရက္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀၀ သာကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိအေမရိကန္အစိုးရ၏ တိုက္ခိုက္မႈစရိတ္မွာ တေန႕ ေဒၚလာ (၁၆၅)သန္းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ဆြန္နီေသနတ္သမား တစ္သန္းအား တစ္လ ေဒၚလာ (၃၀၀)ေပးျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို သံုးခဲ့ပါသည္။      

တခ်ဳိ႕ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာမတူခဲ့ေပ။ Carnegie Institute မွ Gilles Dorronsoro က အင္အားႀကီးမားေသာ သူပုန္ထမႈကို ေငြျဖင့္ၿဖိဳခြဲ၍မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ သူတို႕သည္ ေၾကးစားတပ္ဖြဲ႕မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ အင္အားရွိေသာ လႈပ္ရွား မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။      

Mc Chrystal လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားက အင္အားပိုမိုခ်ထားျခင္းျဖင့္ အာဏာကို သူပုန္မ်ားထံမွရယူႏိုင္ၿပီး၊ လူထုကို ယံုၾကည္မႈေပးၿပီး၊ ဘက္ေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေစေၾကာင္း ေျပာပါသည္။      

Mc Chrystal က အႀကံေပးမ်ားက အယ္လကိုင္ဒါတို႕အေပၚတိုက္ခိုက္မႈကို အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သူ႕အား အိုဘားမားထံ ၀ါရွင္တန္သို႕သြားရန္ ခရီးစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားပင္ ရွိေနပါသည္။      

Mc Chrystal ႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးက ၎သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္၏ သေဘာထားကို အံ့ၾသမိေၾကာင္း Sunday Times သို႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပၚလစီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သူပုန္ႏွိမ္နင္းမႈကို တန္ျပန္ရန္သာ ရည္ရြယ္ထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။ ၎ကပင္ဆက္လက္၍ တာလီဘန္တို႕ကို မည္သို႕မွ်လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ ဆက္ဆံမႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ရူးသြပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ Pashtun မ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြင္းမွ လူစုေဆာင္း ရန္မလြယ္ေၾကာင္း၊ သူတို႕၏လံုၿခံဳေရးကို အရင္အာမခံေပးရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့ သည္။      

ပင္တဂြန္က စစ္အင္အားထပ္၍ တိုးခ်ဲ႕မႈမျပဳျခင္းက အေျဖရွာမေတြ႕မႈကို ျပသေနၿပီး၊ ရန္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ပိုမိုရရွိေစေၾကာင္းေျပာသည္။      

အိုဘားမားသည္ ယခုအပတ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment