Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

IPS News

Date: 11 - Nov - 2009

        ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yukio Hatoyama ၏ ယခင္အပတ္က မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားကို ယန္း (၅၀၀) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၆) ဘီလ်ံ) ထပ္မံ အကူအညီေပးမည့္ ကတိထြက္ေပၚလာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ား သတိျပဳစရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

          အာရွစီးပြားေရး အထူးသျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသကို ဦးတည္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း မရွိပါဟု Keio University မွ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ေလ့လာသူ ပါေမာကၡ တိုမိုဟီကို တာနီဂူခ်ီ ကေျပာပါသည္။

          ထိုကဲ့သို႕ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခု၏ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားၾကားတြင္ မဲေခါင္ေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ "ကစားကြင္း" ျဖစ္လာေနေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          စက္တင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ အာရွအဖြဲ႕အစည္းကို ဥေရာပသမဂၢကဲ့သို႕ တည္ေဆာက္သြားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          ဂ်ပန္ႏွင့္တကြ သေဘာထား ကိုက္ညီသူႏုိင္ငံမ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါက အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ဘီလူးႀကီးက အားလံုးသိမ္းႀကံဳး ယူငင္သြားလိမ့္မည္ဟု တာနီဂူခ်ီ ကေျပာခဲ့ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းအား မထင္ပါဟု ဆိုပါသည္။

          လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မဲေခါင္ေဒသအေပၚ ၎၏အကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး လာအိုရွိ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ရာဘာလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

          ကေနဒါ အေျခစိုက္ International Institute for Sustainable Development က ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၀၈ မူဝါဒ အေသးစိတ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားသို႕ စဥ္းစားေတြးေတာဖြယ္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မၾကာခဏ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ေပးဆပ္ကူညီခဲ့ၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ အကူအညီမ်ားကိုလည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

          မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုဝင္ဘာ (၆) ရက္ မွ (၇) ရက္အတြင္း တိုက်ဳိ၌ က်င္းပသည့္ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ဟာတိုယားမားက အထက္ပါကတိစကားကို ေျပာၾကားခဲ့စဥ္ တ႐ုတ္- ဂ်ပန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အနည္းငယ္ပင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ၎က မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံ (တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္) သည္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဂ်ပန္၏အကူအညီကို အမ်ားဆံုးလက္ခံသူ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ၂၀၀၃ တြင္ လူလိုက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပထမ အႀကိမ္ လႊတ္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္အစိုးရက "တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လူလားေျမာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ODA (တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ) အစီအစဥ္မွ  ကင္းလြတ္သြားၿပီ" ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တာနီဂူခ်ီ ကဆိုပါသည္။

          သို႕ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန နိမ့္က်မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အကူအညီမ်ားကိုမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး၊ ေငြေၾကးပမာဏအရမူ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု သိရသည္။

          မဲေခါင္ေဒသသို႕ ေပးအပ္မည့္ ဂ်ပန္၏ ODA အစီအစဥ္သစ္အရ လာမည့္ (၃)ႏွစ္အတြင္း ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ျဖန္႔ေဝသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ ရယူထားခဲ့သည့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ေဆြေကာင္း အေနအထားကို ပိုမို ခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

          ၂၀၀၇ ကပင္ ေဒသအေပၚ ေပးအပ္ရန္ ကတိျပဳထားေသာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ ယန္း (၄၀၀) ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ (၄.၅) ဘီလ်ံ) တြင္ ယခု အကူအညီသစ္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္တင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

          တရားဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ (ODA) ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ကဲ့သို႕ေသာ အလႉရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို ေပးအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။

          ေဒသတြင္း ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ODA အစီအစဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ေရးမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးကိစၥျဖစ္သည္ဟု ဟာတိုယားမားက တိုက်ဳိၿမိဳ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          လူဦးေရ သန္း (၂၂၀)ရွိ၍ သယံဇာတရင္းျမစ္ ၾကြယ္ဝေသာ မဲေခါင္ေဒသႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ အကူအညီသစ္မ်ားေပးရန္ ဂ်ပန္က ကတိျပဳျခင္းသည္ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာ ႀကီးထြားလာမႈကို ဟန္႕ထားရန္ သိသိသာသာ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

          ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈႀကီးထြားလာျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္း ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည့္ အေနအထားတစ္ခု ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ ဟု Temple University Tokyo မွ Jeffrey Kinston က ေျပာပါသည္။

          တာနီဂူခ်ီ ၏အဆိုအရ မဲေခါင္ရွိ ODA အေျခခံအေဆာက္အဦးမွာ အေရးႀကီး၍ အာဆီယံ ၏ မူလအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ စကၤာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္း စေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသသဖြယ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိၿပီး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး၏ အလယ္ေခါင္တြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

          တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ အေရွ႕အာရွေဒသ၏ စီးပြားေရးသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႕၏ အေရးႀကီးဆံုး မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

          ညီလာခံတြင္ ဂ်ပန္က ေဒသတြင္းရွိ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား ေရရရွိေရး၊ အမႈိက္စြန္႕ပစ္ေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၎၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ (ODA) ကို ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု အေလးအနက္ ကတိေပးခဲ့သည္။

          ယခု ညီလာခံက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လက္ရွိ ကြာဟေနေသာ အေနအထားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႕) ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ား အတူတကြ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခား ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ကာဇူအိုကိုဒါးမား ကေျပာၾကားသည္။

          အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လာအိုကဲ့သို႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံမွသည္ စကၤာပူကဲ့သို႕ စီးပြားေရး အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ဳိးအထိ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္အတန္း ကြဲျပားေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

          ယခုညီလာခံတြင္ ဟာတိုယားမားႏွင့္အတူ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ စေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ (၅)ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေဝမွ် ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

          တိဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံကာ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျဖတ္သန္း စီးဆင္းသြားေသာ ကီလိုမီတာ (၄၈၀၀) ခန္႕ ရွည္လ်ားသည့္ မဲေခါင္ျမစ္၏ ေအာက္ဖ်ားပိုင္း တေလွ်ာက္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ တည္ရွိပါ သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အျခားေဒသမ်ားထက္ ဤေဒသတခုလံုးက ပိုမို ႏြမ္းပါးပါသည္။

          ယခုကဲ့သို႕ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ဳိးကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပရျခင္းသည္ အလြန္ပင္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာဝန္းက်င္ အေနအထားကို အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၎က ဆက္လက္၍ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ ထိပ္သီးညီလာခံကို တိုက်ဳိတြင္ (၃) ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး၊ ၾကားထဲတြင္မူ အျခားအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပမည္ဟု ေျပာပါသည္။

          မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ေရွ႕႐ႈေသာအားျဖင့္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္ (၃)ေသာင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ဖိတ္ေခၚမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေပၚ ေဒသ၏ ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္မားလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥအားလံုးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုပါသည္။

          ဂ်ပန္ႏွင့္တ႐ုတ္အျပင္ မဲေခါင္ေဒသကို စိတ္ဝင္စားမႈမရွိခဲ့ေသာ ဘြတ္ရွ္အစိုးရ ႏွင့္ မတူျခားနားစြာပင္ ယခု အိုဘားမားအစိုးရလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ကလည္း ဤေဒသ အေပၚ အလြန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါသည္။

          အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ မဲေခါင္ေဒသႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းသည္ ဂ်ပန္အတြက္ သိပ္မဆိုးလွပါ။ ေရွ႕ဆက္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားျခင္း ျဖင့္ ၎တို႕ႏွင့္ သူ႕ဖက္ကိုယ့္ဖက္ အက်ဳိးရွိေသာ ဆက္ဆံေရး (win-win relationship) ကို ဖန္တီးသြားရန္ ဆႏၵရွိပါသည္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာတိုယားမားက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

          ၎က အေမရိကန္၏ ေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအစီအစဥ္သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ သင့္ျမတ္၍ ႀကိဳဆိုထိုက္သည္ဟု ေထာက္ျပပါသည္။

          ယခု ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္တက္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္တကြ အျခား NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စိတ္ဝင္တစား သတိျပဳျခင္းကို ရရွိခဲ့သည္။ အျခားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ပထမဆံုးလာေရာက္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ေရွ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႕က ဂ်ပန္အာဆီယံအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။

          ၂၀၀၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ဂ်ပန္-မဲေခါင္ စီမံကိန္းႏွစ္ ကူးေျပာင္းျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ မိတ္ေဆြဆက္ဆံေရးကို ျပသခဲ့ပါသည္။

          Kingston ၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တင္းၾကပ္စြာ အေရးယူရန္ ေထာက္ခံထားေသာ NGO မ်ား စိတ္ပူေနေသာအခ်က္မွာ အေရွ႕အာရွ အသိုက္အဝန္းကို ထူေထာင္ရန္ ဟာတိုယားမား ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ခြဲျခားပစ္ပယ္ထားေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အားေပ်ာ့သြားေစႏိုင္ၿပီး သဘာဝမဲေခါင္ထီးရိပ္ကို ခိုထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎အေပၚ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္စရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ တံခါးကို ဖြင့္ခြင့္ ရသြားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သ