Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Kuwait Times,2 - Dec - 2009

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ သံတမန္ အခ်ဳိ႕က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်င့္သံုးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျဖမထြက္ႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေသးသည္ဟု ႐ႈျမင္ ေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ သတိႀကီးစြာ ထားရမည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးထားပါသည္။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံု၏ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ထြက္ေပၚလာမည့္ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ႏွစ္ (၅၀) နီးနီး က်င့္သံုးခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျခားနားျခင္း ရွိ / မရွိကို ေသခ်ာစြာ မသိႏိုင္ေသးပါ။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားႏွင့္ ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၏ သမိုင္း မွတ္တမ္းဝင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာ (၁၅) ရက္ ေတြ႕ဆံုမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ သေဘာထား ကြဲလြဲဆန္႔က်င္သူ အတိုက္အခံမ်ား အေပၚတြင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ လကၡဏာ ျပသျခင္း မရွိေသးဟု စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ျမန္မာ ေလ့လာေရးသမားမ်ားက ေျပာပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား တိုးပြားလာသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဝါရွင္တန္က ဖိအား ေပးေနေသာ္ျငားလည္း အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲသည့္ သံသယမ်ား ႀကီးထြားေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးခဲ့ ဖူးျခင္းကို ရည္ညႊန္း၍ "ယခုအႀကိမ္တြင္ သတိႀကီးစြာ ထားရပါမည္။ ယခင္ကလည္း ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္" ဟု ေျပာၾကားသူမွာ Economist Intelligence Unit မွ ဝါရင့္ အာရွေရးရာ အယ္ဒီတာ Danny Richards ျဖစ္သည္။

(၁၄) ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ကို ၾသဂုတ္လက (၁၈) လ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုးခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ NLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ယခုတိုင္ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါ။ တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚတြင္ ေက်ေအးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း သေဘာထား လကၡဏာမ်ားကို မၾကာခဏ ျပသေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ တင္းမာေသာ သေဘာထားဆီသို႔ ျပန္၍ ဦးလွည့္သြားတတ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရက အေမရိကန္ သမၼတ၊ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားအား လြတ္လပ္ မွ်တ၍ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိ ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ရက္သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကလည္း မူၾကမ္း အဆင့္တြင္သာ ရွိပံုရပါသည္။ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သံယဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အေျဖထက္စာလွ်င္ သံသယ ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပၚထြက္လာေစပါသည္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေဟာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ေသခ်ာေစမည့္ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို အစိုးရက လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာမူ သံသယ ရွိစရာမလုိပါဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ကိစၥမွာမူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးပါေသာ က႑မွ သူမ ပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ခ်က္ကို သေဘာတူမွသာလွ်င္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ေအာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးမည့္ လကၡဏာမ်ား တစ္ခုမွ မေတြ႕ရေသးပါ။ အကယ္၍ သူမကို လႊတ္ေပးလိုက္ပါက လြတ္ေျမာက္သြားေသာ နတ္သမီးကို ပုလင္းထဲ ျပန္ထည့္ရန္ အလြန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္ဟု ၎က ပုံျပင္ကို ဥပမာျပဳ၍ တင္စား ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ သူမအား ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္ေပးခဲ့စဥ္က NLD ပါတီႏွင့္ တိုင္းျပည္အေပၚ သူမ၏ ႀကီးမားေသာ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို အစိုးရက ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ပံုရသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္ကို ေသးငယ္ေသာ အခြင့္အလမ္း ျပတင္းေပါက္ ကေလးအျဖစ္ သေဘာေပါက္ၿပီး၊ အခြင့္အေရး ယူႏိုင္ခဲ့ပါက သူမ လြတ္ေျမာက္ လာႏိုင္ပါသည္။ ေရွ႕တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ သူမၾကားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရက သူမကို ဒီအတိုင္း လႊတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု မထင္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ သူမအား လႊတ္ေပးျခင္းသည္ အစိုးရအတြက္ အလြန္ပင္ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။ သူမသည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း အလြန္ပင္ ေရပန္းစားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ အိုဘားမားက ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စကၤာပူတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္ သေဘားထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာမည့္ လကၡဏာမ်ား ျပသခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သူမ၏ ပါတီကို ကူညီစည္း႐ံုးရန္ သူမအား မၾကာမီ လႊတ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သံတမန္ေရးရာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးမင္းလြင္က ၎အေနႏွင့္ မွားယြင္းစြာ ေျပာဆိုမိျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ႐ိုက္တာသို႔ ေျပာၾကားပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ ၎က ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ျပန္လည္ လႈပ္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ (၂၅) ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ၿပီးေနာက္ အထက္ပါကိစၥ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ဟု အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ သိရွိရပါသည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရ ဆက္ဆံေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၊ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အေျခအေန တစ္ဝက္ခန္႔ ေကာင္းလာၿပီဟု အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး Andrew Heyn က ဟႏြိဳင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာသည္ဟု လက္ခံ ယံုၾကည္ႏိုင္ရန္ ယခုထက္ ပိုမို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ပါသည္။ ၎က "အဆိုးျမင္႐ႈေဒါင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ လံုးဝ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ အလွျပ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾကည့္၍ ေကာင္းသည္မွ လြဲလွ်င္ ဘာမွ အမွန္တကယ္ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ" ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ရန္ကုန္တြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွိမ္နင္း ၿဖိဳခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလုန္းတြင္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို လက္ခံမႈအား အေၾကာင္းျပၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားသူ (၁၀) ဦးခန္႔ကို ယခု သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာကို Amnesty International က ယခင္အပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြဲျခင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ ယခင္လက ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ (၄၁) ဦးတြင္ အထက္ပါ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ဦး ပါဝင္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕က ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ သံတိုင္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေရးအသင္း (A.A.P.P in Burma) ကလည္း အထက္ပါ အစီရင္ခံစာကို ေထာက္ခံ အတည္ျပဳပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပ ႏွိမ္နင္းမႈအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက လူ (၅၀) ခန္႔ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အေျခခံ ဥပေဒသစ္သည္ တပ္မေတာ္၏ အနာဂါတ္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား တိုးပြားေစပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ (၂၅ %) ကို သိမ္းပိုက္ ေနရာယူထားမည့္ တပ္မေတာ္သည္ အဓိက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရာထူးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲသည္ ေရြးေကာက္ခံ သမၼတထက္ ရာထူးအာဏာ ပိုႀကီးၿပီး၊ အေရးေပၚ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အာဏာ သိမ္းပိုက္ခြင့္ ရွိေနပါသည္။

အဆင့္ (၇) ဆင့္ပါ လမ္းညႊန္ေျမပံုသည္ တပ္မေတာ္ ရယူထားေသာ အာဏာေျခကုတ္ကို ခိုင္ၿမဲေစၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တရားဝင္ျဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားက သံုးသပ္ပါသည္။ University of Canberra မွ ျမန္မာေရးရာ ေလ့လာသူ Christopher Roberts က တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ ၎တို႔ သြားလိုေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ အက်ပ္အတည္း မီးပြိဳင့္လမ္းဆံုသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းေသာ ႏိုဝင္ဘာ (၁၁) ရက္ ေန႔စြဲတပ္ ေပးစာသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သေဘာထား ေျပာင္းလဲမႈကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ႏိုင္ငံတြင္း အေကာင္းျမင္ဝါဒကိုလည္း ညႊန္ျပေနၿပီး ၎တို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ ႀကိဳးစားေနခဲ့သည့္ လက္ရွိ အေနအထားကို တိုးတက္ေစမည့္ အေျခခံဥပေဒေပၚတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္သည္ အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment