Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Jakarta Posts, By Yovo Yokota, 6th July 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး အရာ႐ွိ Tomas  Ojenaa Quintana က ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနဖြယ္ ႐ွိေသာေၾကာင့္  အဆိုပါ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢထံ ယခင္လက တင္ျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို မိမိ သေဘာတူသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူသားျခင္း စာနာမႈ မ႐ွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ ျပႆနာမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ အတြင္း ကမာၻက သတိထားမိလာသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ယခင္က မ႐ွိခဲူးပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမာၻကို မွတ္ဥာဏ္နည္းလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက အာဏာ႐ွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈ အေရာင္တင္ရန္ ယခုႏွစ္ အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ရဲရင့္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ ကင္ဂ်ီနာကိုင္း အသတ္ခံရမႈ အပါအဝင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ တုန္လႈပ္ဖြယ္ ႏွိမ္ႏွင္းၿဖိဳခြဲမႈတို႔က ျမန္မာအစိုးရ၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ယခင္ကထက္ ပို၍ ထင္႐ွားစြာ ထင္ဟပ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၈ လအၾကာ ႏိုင္ငံအတြင္း နာဂစ္စ္ ဆိုက္ကလံုး ျဖတ္သန္း ေမႊေႏွာက္မႈေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အသက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကနဦး ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ လူမဆန္မႈကို ထင္႐ွားေစခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အရပ္သားမ်ား အေပၚ စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊ ထင္႐ွားေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈ အပါအဝင္ အျခား အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ႀကံစည္ျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အစာငတ္မြတ္မႈ ကပ္ေဘးကို စာနာစိတ္ ကင္းမဲ့စြာ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ား အားလံုးသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသား သန္႔စင္ေရး (သုတ္သင္ေရး) အစီအစဥ္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဖာ္ထုတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ ယခုႏွစ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္က ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့သင့္ပါ၊ Harvard Law School က "ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ား'' အမည္႐ွိ အစီရင္ခံစာကို ယခင္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တရားသူႀကီး Patricia World (အေမရိကန္)၊ Hon Ganzorig Gombosuren (မြန္ဂိုလီးယား)၊ Sir Geoffrey vice QC (ယူေကႏုိင္ငံ) ၊ တရားသူႀကီး  Richard GoldStone (ေတာင္အာဖရိက) ႏွင့္ တရားသူႀကီး Pedro Nikken (ဗင္နီဇြဲလား) တို႔ အပါအဝင္ ကမာၻေက်ာ္ တရားသူႀကီး အခ်ိဳ႕၏ တာဝန္ေပးမႈျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ "ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ ေနေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အထူးအရာ႐ွိေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မိမိ အေနျဖင့္ ဤအခ်က္္ကို သေဘာတူ ေထာက္ခံသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအရာ႐ွိ အျဖစ္ မိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ ကာလအတြင္း အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ ကေလးသူငယ္ စစ္သား အတင္းအက်ပ္ စုေဆာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းမရႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား လက္ခံရ႐ွိခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲလက္နက္ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ မုဒိန္းမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ႀကီးထြား ခိုင္မာလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၅၀၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္ဟု ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ား အသင္းက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ြာသားမ်ားကို လူသား မုိင္း႐ွင္း ကိရိယာမ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳကာ မိုင္းတြင္းမ်ားကို အတင္းျဖတ္သန္း လမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္အတြက္ လမ္း႐ွင္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေျခ၊ လက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ မိမိ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့စဥ္ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေသ ထြက္ခ်က္မ်ားစြာ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားျခင္း ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၂၀ အတြင္း ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားကို သေဘာထားႀကီးစြာ သည္းခံျခင္း မ႐ွိပါ။ အဓိကအားျဖင့္ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း အပါအဝင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္း၊ မတရား ဆက္ဆံခံရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ေတ့၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္မ်ား ျဖဳတ္ခ်ခိုင္းၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ား တည္ေလ့ ႐ွိသည္။ အလားတူ မတရား ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မြတ္ဆလင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း  တရားဝင္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း မခံၾကရပါ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ခရီးသြားခြင့္၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခြင့္တို႔ အေပၚ လက္သင့္ မခံႏုိင္ေလာက္ေသာ တင္းက်ပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး၊ အဆိုးဆံုးမွာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား လံုးဝ မရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢသည္ အထက္ပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေထာက္အထား စုေဆာင္းခဲ့သည္။ မိမိကဲ့သို႔ပင္ ကုလသမဂၢ အထူးအရာ႐ွိေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ  Rajsoomah Lallah  ကလည္း "အဆိုပါ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားသည္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မူဝါဒ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ယူမႈမ်ား လိ္ုအပ္ေနသည္'' ဟု ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ခန္႔ကပင္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ လတ္တေလာ အေထြေထြ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ "ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေရး ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္'' ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ ညႊန္းကိန္းျပ ဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆူဒန္ႏွင့္ အတူ "အနီေရာင္ သတိေပးအဆင့္'' ထပ္ဆံုး ႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထည့္သြင္းထားသည္။

အလားတူ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း အျဖစ္ Amnesty International က သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို Minority Rights Group ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအား ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ "ထိပ္ဆံုး ငါးႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္'' အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ Fressdom House ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို "အဆိုးတကာ့ အဆိုးဝါးဆံုး'' ဟု သံုးသပ္ တင္ျပခဲ့သည္။

Human Rights Watch ႏွင့္ International Center for Transitional Justice အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အလားတူ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေပရာ မ်ားျပားလာေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံ ျပန္႔ႏွံ႔ ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္သည္ ေနာက္ထပ္ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ထက္မံ မဆံုး႐ႈံးခင္ ပူးေပါင္း ညီညြတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားျဖင့္ တားဆီးရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

အျပစ္ မေပးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မ်ားစြာ ျပန္႔ႏွံ႔ ေနၿပီး ၎ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လံုးဝ မ႐ွိပါ။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္႐ွိ အထူး အရာ႐ွိ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္  အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ အေရးယူရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢတြင္ တာဝန္႐ွိသည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္သည္။ ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ ကုန္သြယ္မႈ တားျမစ္ခ်က္ ခ်မွတ္သင့္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အထက္ပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရေနသည္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဆက္လက္ ခြင့္မျပဳသင့္ေတာ့ပါဟု ေဆြးေႏြး တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(ေဆာင္းပါး႐ွင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး အရာ႐ွိ (၁၉၉၂-၁၉၉၆) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဆပ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ )

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment