Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အာရွႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္  အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ကတုိက္တြန္းၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ရန္ျပဳလုိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာရွေဒသတြင္းဖုိရမ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိ ရာတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္က ျမန္မာစစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ ဖိအားေပးၾကရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိေဆာ္ၾသခဲ့သည္။ အီရန္ႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အာရွအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ မျဖစ္မေနပူးေပါင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥဟီလာရီကလင္တန္ ကဆုိသည္။

"ႏုိင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ အသုိင္းအဝုိင္း တစ္ခုရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ခြန္အားဆုိတာ အဲဒီအသိုင္းအဝုိင္းမွာပါတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ ေဒသတစ္ခုလုံးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကုိ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္တယ္ဆုိတာပါပဲ" ဟု ေဒသတြင္းပါဝါမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ရုရွားအပါအဝင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကေနဒါ ႏွင့္အတူ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇ ႏုိင္ငံပါဝင္သည့္ အာဆီယံေဒသတြင္းဖုိရမ္၌ ဟီလာရီကလင္တန္ကေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ ထပ္မံပိတ္ဆုိ႔ အေရး ယူမႈသစ္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဟီလာရီကလင္တန္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ၊ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အီလစ္အလႊာမ်ားကုိ အဓိကပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေစာပုိင္း ကာလအတြင္း ကုလသမဂၢက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢက ေျမာက္ကုိရီးယားအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားရည္မွန္းခ်က္မ်ားစြန္႔လႊတ္လာရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအတုိင္းအတာျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမူဝါဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထား သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး နည္းလမ္းရွာေဖြလာရန္ ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အၿပီးသတ္ရပ္ဆုိင္းမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔တက္ေရာက္လာရန္ အာရွေဒသတစ္ခုလုံးက အဆုိပါ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား အသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဟီလာရီကလင္တန္က ေျပာသည္။

အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးလာႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္အစုိးရအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားပုိမုိျပဳလုပ္ရန္ ဟီလာရီကလင္တန္က တုိက္တြန္းေျပာဆုိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔အားလႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈကုိိ ျမန္မာစစ္အစုိးရက လုိက္ေလ်ာမႈမရွိဘဲ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာအားမလုိအားမရ ျဖစ္ရသည္ဟု အိုဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူအညီအေထာက္အပံ့ရယူကာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္တပ္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟူေသာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာ စုိးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟုလည္း အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ဆုိထားသည္။

အကယ္၍ အဆုိပါသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားသာ မွန္ကန္ပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႔ပြားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာသည္ ပစ္မွတ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥက စစ္အစုိးရလက္ေအာက္မွာ ေအာင့္အီးသည္းခံ ေနထုိင္ၾကရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိရုံတင္မကပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ေတြထဲမွာလည္း ပထမဆုံးနဲ႔ အဓိကအက်ဆုံးအေရးကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။ ပြင့္လင္းၿပီး လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈတုိ႔သည္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ ဆက္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ျပည္အေပၚ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္ျခင္း ဟီလာရီကလင္တန္၏ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္း ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္အာရွ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ ျမႇင့္တင္ေရးဟူေသာ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အာရွေဒသတြင္း တရုတ္ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈျမင့္တက္ေနျခင္းအေပၚ တန္ျပန္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္လာေရာက္ၿပီး ေဒသတြင္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားကလည္း  မၾကာမီလမ်ားအတြင္းက်င္းပမည့္ ဝါရွင္တန္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ကဆုိသည္။

ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္အတြင္း နယ္နိမိတ္ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္းေျဖရွင္းၾကရန္ ၎ကတုိက္တြန္းသည္။ အဆုိပါ နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ဝါရွင္တန္က မည္သည့္ဘက္ကမွ် ပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သြားလာမႈႏွင့္ ကုန္စည္ တင္ပုိ႔ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေရးကုိသာ အခုိင္အမာစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အျငင္းပြားမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္လုိအပ္သည္ဟုလည္းေျပာသည္။

International Business Times သတင္းစာမွ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment