Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

By Ron Corben, Bangkok, 30th August 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုးဒဏ္မွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေနရဆဲ ေဒသမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္မ်ား သြားေရာက္ ခြင့္ျပဳေရး ကိစၥတြင္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု အာဆီယံ ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နာဂစ္စ္ အၿပီး ကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္သည့္ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးတြင္ အထက္ပါ သတိေပးမႈ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ေမလ၌ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသကို နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးကာ လူ ၂ သန္းေက်ာ္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ စပါးခင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း ေမြးျမဴထားေသာ တိရစာၦန္မ်ား ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံ နီးပါး ႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ဆိုင္ကလံုး တိုက္ခတ္မႈ အၿပီးတြင္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းကို ဝင္ခြင့္ မေပးခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရမွာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဝိုင္းဝန္း ျပစ္တင္မႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ ဗဟို အဖြဲ႕ မွတဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာ အစုိးရက သေဘာတူခဲ့သည္။

ကုလ-အာဆီယံ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဆက္ဆံေရး

အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္က "လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ အာဆီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတူတကြ လက္တြဲကာ ေဒသတြင္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္'' ဟု တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"အာဆီယံ ေျမေပၚမွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ေနာက္တစ္ခါ က်ေရာက္လာခဲ့မယ္ ဆိုရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ပ်က္စီးမႈေတြ ေဘးဒဏ္ခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ကူညီရာမွာ လိုအပ္မယ့္ မျဖစ္မေန လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကို ခ်က္ခ်င္း အကဲျဖတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အတူတကြ သြားေရာက္ၾကဖို႔ သေဘာ တူညီမႈ ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္" ဟု ဆူရင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နာဂစ္စ္ ကယ္ဆယ္ ကူညီမႈ လုပ္ငန္း အကဲျဖတ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆူရင္က အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ ေနသည့္အတြက္ ယခု အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ အသစ္တြင္ အမတ္ ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုကို တပ္မေတာ္က ရယူထားသည့္ အတြက္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုးမည့္ လွည့္စားမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားလ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရသည္ ပင္လယ္ ရပ္ျခားမွ ရ႐ွိမည့္ ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ေျမာက္မ်ားစြာကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု ထိုင္းသတင္းစာ တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေရးႀကီးသည့္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ဆူရင္က ေျပာဆိုသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့့္ အလွဴ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာကို ယံုၾကည္ေအာင္ စည္း႐ုံးရလိမ့္မည္ဟု ဆိုစည္။

"ဒီစမ္းသပ္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်႐ႈံးသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏုိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ လူရာသြင္းဖို႔ တစ္ကမာၻလံုးက လိုလားေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥဟာ ေသေရး႐ွင္ေရး တမွ် အေရးပါတဲ့ ကိစၥပါ။ အလြန္အမင္း အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အာ႐ွ ပစိဖိတ္ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မ႐ွင္ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုလင္းေဟဇာက အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ နာဂစ္စ္အၿပီး ယခုထက္ ေစာစီး လွ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့မည္ ဆိုပါက လူ႔အသက္မ်ား ပိုမို ကယ္ဆယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ဟုလည္း သူမက ဆိုသည္။

"ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈကိစၥနဲ႔ ျပည္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥေတြက အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ေဟဇာက ေျပာၾကားသည္။ နာဂစ္စ္ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ၃ ပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႕မွတဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ ကိစၥမ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဆက္ဆံေရးမွာ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

နာဂစ္စ္ ၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကူညီရန္ လံုေလာက္ေသာ အလွဴေငြမ်ား လက္ခံ ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေရ႐ွည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရ႐ွိေရးမွာမူ ပိုမို ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment