Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, 16th October 2010

တ႐ုတ္ အစိုးရ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ GDP သည္ ယခုႏွစ္ ၁၀ % ႀကီးထြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈမွာ ေႏွးေကြးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ ၉ % တိုးတက္ရန္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု အစိုးရ ပညာရွင္ အုပ္စုမွ ၀ါရင့္ သုေတသန ပညာရွင္က တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီႏွင့္ ကက္ဘိနက္ လက္ေအာက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သုေတသန စင္တာမွ ဒုတိယ ဒါ႐ိုက္တာ လူရွီဂ်င္က "တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ လာမည့္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း အလယ္ အလတ္ႏႈန္းသို႔ ေႏွးေကြးသြားဖြယ္ ရွိသည္" ဟု အလုပ္သမားခ တိုးလာျခင္း၊ အလြန္အကၽြံ ေငြေဖာ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရင္းအျမစ္ အသစ္ ေတြ႕ရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း စေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုိးကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္ ပထမ ေလးလပတ္တြင္ ၁၁.၉ % တိုးတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ေလးလပတ္တြင္ ၁၀.၃ % သာ တိုးတက္ခဲ့ျခင္းကို ရည္ရြယ္ထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ရလဒ္သာ ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ လူရွီဂ်င္ကမူ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးသြားျခင္းကို အေကာင္းျမင္သည့္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

စီးပြားေရး က႑ ႀကီးထြားမႈ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ရွိေနမႈကို အလြန္အမင္း စိုးရိမ္စရာ မလိုေၾကာင္း ယင္းက ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို တ႐ုတ္ အစိုးရ သတင္းဌာန Xinhua က ျပန္လည္ ေဖာ္ျပသည္။

"လက္ရွိ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္ကို ျမင့္လြန္းေနတာေၾကာင့္ပါ" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ေထာင္စု အရံေငြေၾကး အဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ ေျဖေလွ်ာ့မႈ ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းလာကာ ယြမ္ေငြ အပါအ၀င္ ေဒၚလာ မဟုတ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား အေပၚတြင္ ဖိအား က်ေရာက္လာမည္ဟု အနာဂတ္အတြက္ သေဘာ ေပါက္ထားရန္ လူရွီဂ်င္က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေငြေၾကး မူ၀ါဒမ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့မႈ အခ်ီသစ္ကို စတင္ မိတ္ဆက္ေနျခင္းႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ေငြေဖာ္ ေရာင္းခ်မႈမွ ေစ်းကြက္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္ ဟူေသာ မွန္းဆမႈကို မီးထိုးေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လံႈ႔ေဆာ္ အားေပးမႈ အစီအစဥ္သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း အလြန္အကၽြံ ေငြေဖာ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ထိုးသြင္းေပးသကဲ့သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ အျခားေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုပါ တက္ေစခဲ့သည္ဟု ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၁ တြင္ ယခုႏွစ္ထက္ မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စားသံုးမႈ ႀကီးထြားႏႈန္းမွာမူ ယခုႏွစ္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ျမင့္တက္မႈထက္ အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့သြားႏိုင္သည္ဟု လူရွီဂ်င္က သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment