Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Christian Science Monitor, 16th November 2010

အေမရိကန္ သမၼတ Obama သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အာ႐ွတုိက္သို႔ ခရီး လွည့္လည္ခဲ့ရာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏုိင္ငံမ်ား သို႔သာ သြားေရာက္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို သိသာေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မွာ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း လြတ္လပ္မႈ ျမတ္ႏိုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပါတနာ႐ွစ္ တစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး တ႐ုတ္၏ ဗိုလ္က် စိုးမိုးမႈ ဗ်ဴဟာႏွင့္ အာဏာ႐ွင္ အုပ္စုိးမႈ ပံုစံကို တန္ျပန္ရန္ ဟူေသာ သတင္း စကားကို ညင္ညင္သာသာ ေျပာလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Obama သည္ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ ခရီးစဥ္မ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္အား တန္ျပန္ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ား စုစညး္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ႏိုင္ငံ တစ္ခုအား ေခၚေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္ တစ္ခုကို ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ခုႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္။

သူမအား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ား စုေဝးမႈကို ျပန္လည္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး၊ သူမအား လႊတ္ေပး ခဲ့ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရက အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ဆက္ဆံေရး အသစ္ ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္႐ွိေၾကာင္း အခ်က္ျပ လိုျခင္းေလလားဟု ထင္ရေပသည္။

တိတိပပ ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား အေပၚ တ႐ုတ္က ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္လာမႈ၊ အေရးပါေသာ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ အဓိက ေရတပ္ ဆိပ္ကမ္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တင္းၾကပ္ေသာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို ျမန္မာအေနျဖင့္ ေဖာက္ထြက္ လိုသည္ဟု ယူဆရေပသည္။ ထိုကိစၥသာ မွန္ခဲ့လွ်င္ Obama အဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အျဖစ္ကို ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္႐ွားရန္ ႀကိဳးစားသင့္သေလာ။ ၎အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ စစ္ရာဇဝတ္မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ မ႐ွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အေပၚ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကိစၥအေပၚ ေထာက္ခံျခင္း မျပဳပဲ ေနသင့္သေလာ။ ၎သည္ ဗိ္ုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ညႇိႏႈိင္းေတာ့မည္ေလာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလွ်ာ့ ေပးလိုသည့္ သေဘာ ျပသခဲ့သည္။ သူမသည္ အေနာက္ ကမာၻသို႔ အေရးယူမႈမ်ား ေလ်ာ့ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ "လူေတြက အေရးယူမႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းေပးဖို႔ အမွန္တကယ္ လိုလားတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မ စဥ္းစားေပးပါမယ္" ဟု ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္က သူမ လြတ္ေျမာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Obama သည္ သူမ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ျပမႈမ်ား ေနာက္သို႔ အလြယ္တကူ လိုက္ပါမည္ ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ အတြက္ အေလ်ာ္အစားမ်ား ႏုိင္ေပသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ အာ႐ွတြင္ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးေရး အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ေနာက္ဆံုး စစ္ေျမျပင္ တစ္ခု ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္လာဖြယ္ ႐ွိေနေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္သစ္ သည္လည္း Obama ၏ ကမာၻတစ္လႊား ဒီမိုကေရစီ ျမင့္တက္ေရး စိတ္အား ထက္သန္မႈအတြက္ စမ္းသပ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ စစ္တပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ေရး အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ မသမာသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ အေမရိကန္က ထပ္မံ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၁၀၀) ခန္႔ကို မလြတ္မျခင္း အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ ထား႐ွိမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း၊ အေရးယူမႈမ်ားက အစိုးရကို သူမအား လြတ္ေပး ေစခဲ့သည္ဟု ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ထိုသို႔သာ ဆိုလွ်င္၊ သူမေရာ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ပါ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈကို အသံုးခ်ၿပီး စစ္အစိုးရ အေပၚ ညိႇႏႈိင္းေရးပင္ ျဖစ္သည္။ (လံုးဝ မွားယြင္းေသာ အယူအဆ။ အယ္ဒီတာ)

သို႔ေသာ္ အလြန္တရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လြန္းေသာ၊ အထီးက်န္ ဆန္လြန္းေသာ၊ မည္သူ႔ကိုမွ် မယံုၾကည္ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရေသာ အလုပ္မွာ လြယ္ကူေသာ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ တပ္မေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားမႈ၊ သူမ၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းထံမွ အေမြ ဆက္ခံမႈ တို႔အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။ အမွန္တကယ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနျဖင့္ လတ္တေလာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ "အာဏာရ ပါတီက မဲလိမ္ခဲ့ေၾကာင္း" က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆး ေစလိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အုိဘားမား အေနျဖင့္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပိုမို၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံသြားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနဖြယ္ ႐ွိသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ အာဆီယံ ညီလာခံတြင္ ၎ႏွင့္ ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အိုဘားမားသည္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိစဥ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး သားေကာင္မ်ား အေပၚ ျမန္မာအစိုးရက ဆိုးဝါးစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈတို႔ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏွိပ္စက္၊ ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ားကို အိႏိၵယက ထပ္မံ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳဘဲ ေနသည္ကို ဆံုးမစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လတ္တေလာ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီး (သို႔) အေရးယူမႈမ်ားကို ေထာက္ခံသူ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။

အာ႐ွ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားကို စည္း႐ုံးကာ ျမန္မာ အာဏာ႐ွင္မ်ား အေပၚ အသစ္ ထပ္မံ ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈ အေပၚ အိုဘားမား၏ အေကာင္းဆံုး တုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ျမန္မာ အစုိးရသည္ တစ္ရစ္ၿပီး တစ္ရစ္ တင္းလာေသာ တ႐ုတ္၏ စက္ကြင္းမွ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္လိုပါက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တံခါးဖြင့္ ေပးရဖြယ္ ႐ွိသည္။

နိဂံုး ခ်ဳပ္အားျဖင့္ တ႐ုတ္ႀကီး၏ လက္သီးဆုပ္ အတြင္း ခိုေအာင္း ေနျခင္းထက္ အာ႐ွ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ား အသိုင္း အဝိုင္းသို႔ ပူးေပါင္းျခင္းက ပို၍ ေကာင္းပါသည္ဟု တင္ျပ လိုက္ရေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment