Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္ အႀကီးအကဲမ်ား ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ရုရွား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သြားေရာက္သည့္ ကိစၥအား အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုတ္ ေပါက္ၾကားေစသည့္ အမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း အရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးအား ေသဒဏ္ အျပစ္ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

          အဆိုပါ အရာထမ္း ႏွစ္ဦးသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံက တာဝန္ယူ ေဖာက္လုပ္လ်က္ ရွိေသာ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ငန္း သတင္း ေပါက္ၾကားသည့္ ကိစၥတြင္ အျပစ္ ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ေသဒဏ္ ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာျပည္ သတင္း ရပ္ကြက္မွ စုံစမ္း သိရွိရပါသည္။

          ျပစ္ဒဏ္ ေပးခံရသူမွာ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦး သာမက အျခား တစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေသးသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိသူ၏ အမည္မွာ ပ်ံစမ္းဟု သာ သိရၿပီး ၎အား ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ အျပစ္ေပး လုိက္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ ဘီဘီစီ ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ စစ္တပ္မွ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ျဖစ္သူ ဝင္းႏုိင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဥေရာပ ေရးရာ ဌာနခြဲမွ စာေရးဝန္ထမ္း ျဖစ္ေသာ သူရေက်ာ္ တုိ႔အား ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ရွိ တရားရုံး တစ္ခုက ၾကားနာ စစ္ေဆးၿပီး ေသဒဏ္ အမိန္႔ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

          သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ား ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ ရုရွား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားက အသီးသီး သြားေရာက္ ခဲ့သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ား ေပါက္ၾကားေစသည့္ အတြက္ ဤသုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ားကုိ ထိေရာက္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု လတ္တေလာ ႏွစ္ကာလမ်ား အတြင္း၌မူ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ကြပ္မ်က္ျခင္း မ်ိဳးမ်ား မရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

 BBC သတင္းဌာန၏ Burma 'executing whistle-blowers ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

 

Xinhua news, 8th January 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတြင္း မီးရထား လမ္းသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ အေနာက္ဖက္ ကမ္းေပၚရွိ မီးရထား လမ္းသစ္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕ကို စတင္ အသံုးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနကာ ေဒသတြင္း ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစလိမ့္မည္ဟု မီးရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေသာၾကာေန႔ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း အေနာက္ေျမာက္ ေဒသ မံုရြာ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္းရွိ  ေအာင္သာ -ေဗာဓိ တစ္ေထာင္ႏွင့္ မံုရြာ - ေဗာဓိတေထာင္ လမ္းသစ္ (၂) ခုကို လတ္တေလာ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ (၂) သိန္းခြဲ ေနထုိင္ေသာ မံုရြာ ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ သြားလာမႈကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစမည္ဟု အဆိုပါ သတင္းက ဆိုပါသည္။

 

တိုးခ်ဲ႕လိုက္ေသာ ရထားလမ္းသစ္မ်ားက ေဒသတြင္း ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္


တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ကီလိုမီတာ (၄၀၀) ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ ရထားလမ္း စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနကာ ယခုႏွစ္ အတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ကီလိုမီတာ (၄၁၃) ရွည္လ်ားေသာ စစ္ေတြ၊ အမ္း၊ ပန္းေတာင္း၊ မင္းဘူး မီးရထားလမ္း စီမံကိန္းတြင္ ဘူတာ႐ံု (၅၁) ခု၊ တံတား (၁၂၈၅) စင္း ႏွင့္ ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဝဲယာကို ဆက္သြယ္မည့္ ရထားလမ္း ကြန္ယက္ စီမံကိန္းသစ္ (၉) ခုကိုလည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ကီလိုမီတာ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ ရထားလမ္း စီမံကိန္းမ်ားသည္ က်ပ္ေငြ (၁၃၂) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၃၀) ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ႐ိုး႐ိုး ရထားလမ္းပိုင္းကို (၅၀၃၀.၂၉) ကီလိုမီတာႏွင့္ အျမန္ ရထားလမ္းပိုင္းကို (၆၅၄၉.၂၆) ကီလိုမီတာ အထိ ေအာင္ျမင္စြာ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ (၂၁) ႏွစ္အတြင္း (၅၉ %) ႏွင့္ (၄၆ %) တိုးတက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႐ိုး႐ိုး ရထားလမ္း (၃၁၆၂.၁၆) ကီလိုမီတာ ႏွင့္ အျမန္ ရထားလမ္း (၄၄၇၀.၁၇) ကီလိုမီတာသာ ရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ မီးရထား လုပ္ငန္းက ႐ိုး႐ိုးရထားလမ္း (၁၈၆၈) ကီလိုမီတာ ႏွင့္ အျမန္ ရထားလမ္း (၂၀၇၉) ကီလိုမီတာကို တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

လူစီး ရထား ခရီးစဥ္သည္ (၂၂၉) မွ (၃၇၉) သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ရထား ခရီးစဥ္မွာ (၁၇) မွ (၁၈) သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

၁၉၈၈ က ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ဘူတာ႐ံု (၄၈၇) ခုသာ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ဘူတာ႐ံု (၈၀၅) ခု ရွိၿပီ ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ရက္တာ မီးရထား ခရီးစဥ္ အေရအတြက္မွာ တစ္သိန္းေက်ာ္သည္ ဟုလည္း  တရားဝင္ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။

BBC News, 8th January 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ (၁၀၆၀၀၀) ဦးသည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအရ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အရင္ႏွစ္ကထက္ (၂.၅ %) တိုး လာေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

အစိုးရ အရာရွိမ်ားသည္ ယြမ္ေငြ တစ္သန္းေက်ာ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၆၀၀၀၊ ေပါင္စတာလင္ ၉၁၀၀၀) ကို မတရား အလြဲ သံုးစားျပဳ ရယူ ခဲ့မႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ဖမ္းဆီး ရမႈမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း (၁၉ %) ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။

အစိုးရက ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ တိုးတက္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမွာ ျပႆနာကို ပိုမို ႀကီးၾကပ္ လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ ပစၥည္း ဓားျပတုိက္မႈမ်ား၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ကိစၥမ်ားထက္ စာလွ်င္ စိုးရိမ္ပူပန္ ရမႈမ်ားတြင္ နံပါတ္တစ္ ေနရာတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရဲတပ္မွဴးမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အားက်ေလာက္ဖြယ္ လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္ ခ်မ္းသာေနမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူက စိတ္ဆိုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း Beijing ရွိ BBC သတင္းေထာက္ Quentin Sommerville က ဆိုပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားသည္ ပိုမို ေပါက္ဖြားလာသည္ဟု မိမိတို႔၏ သတင္းေထာက္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ China Daily ၏ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ ရလဒ္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈေၾကာင့္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ (၆၀%) နီးပါးက အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ တ႐ုတ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးက ရွိမည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပစၥည္းအတု ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေပါစား ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တ႐ုတ္၏ ဂုဏ္သေရကို ညႇိဳးႏြမ္း ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ Central Commission for Discipline Inspection က ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲသူ အရာရွိ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာဒ္စားမႈ၊ စာရင္းလိမ္လည္ ျပသမႈတုိ႔ကို က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေရနံ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Sinopec မွ အႀကီးအကဲေဟာင္း Chen Tonghai သည္ ေဒၚလာ သန္း (၃၀) နီးပါး လာဘ္စားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ယမန္ႏွစ္က ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့ပါသည္။ ၎၏ အျပစ္ဒဏ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ထားၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အျပစ္ေပးမည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရသူ China National Nuclear Corporation မွ အႀကီးအကဲမွာ အလုပ္မွ ရပ္စဲခံရၿပီး ေဒၚလာ သန္း(၂၆၀) တန္ ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါ စက္႐ံု ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါ ေခၚရာတြင္ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးခံ ေနရပါသည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို အစိုးရက ခန္႔အပ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ ေပါက္ဖြားလာရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

politics.remedy.org.ua, 7th January 2010

ဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာမ်ားကို တရားမဝင္ ေရာင္းခ်သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တို႔တြင္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံ ပူးေပါင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ရွိေန ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိုဘားမား အစိုးရ အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိသည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားပါသည္။

မိမိတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတို႔ ၾကားရွိ စစ္ဖက္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာသည္ကို မိမိတို႔ ေတြ႕ျမင္ သိရွိေနသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံတကာတြင္ Burma ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ဖက္ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမက ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎ကိစၥသည္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သူမက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုပါသည္။

ကလင္တန္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးသည္ ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု သူမက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မဟာမိတ္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အဆိုပါ ကိစၥကို အေသအခ်ာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖူးခက္ အစည္းအေဝးတြင္ မည္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္မွ် ေတြ႕ဆံုရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ကလင္တန္က ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သူမသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထိုင္း အပန္းေျဖ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖူးခက္သို႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥသည္ အဓိက ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။