Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Thai News Agency, 11th January 2010

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း Chumphon ျပည္နယ္ရွိ ေနအိမ္ တစ္ခုတြင္ ျမန္မာ အကုိင္အကုိင္ ရွာေဖြသူ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမား အေယာက္ ၃၀ အား ထုိင္း စစ္သားမ်ားက ဇန္နဝါရီလ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္မွဴး Thanaphan Sukprasert ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးပါ တပ္စု တစ္စုသည္ Chumphon ျပည္နယ္၊ Tha Sae ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္တစ္အိမ္ကုိ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းရာမွ အဆုိပါ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္ပြဲစားမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ဖမ္းမိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအိမ္သည္ တရားမဝင္ လုပ္သားမ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းၿပီး အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ပုိ႔လႊတ္လ်က္ ရွိသည္ ဟူေသာ သတင္းေပးမႈကုိ အေျခခံကာ ယင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္း သတင္း ေအဂ်င္စီ(TNA) က ေျပာသည္။

ထုိအိမ္မွ အမ်ိဳးသား ၁၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၄ ဦးဖမ္းမိခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ ကုိဆာ ႏွင့္ မစြာ အမည္ရ အလုပ္ပြဲစား ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးကုိလည္း ဖမ္းမိႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိႏွစ္ဦးသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ တရားမဝင္ အလုပ္သမား ဂုိဏ္းတြင္ ပြဲစား လုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ကနဦး စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈအရ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လူထုအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးလည္း တရားမဝင္ လုပ္သားမ်ား ကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည္။

တရားမဝင္ လုပ္သားမ်ားသည္ ရေနာင္းၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး Chumphon ရွိ လုံၿခံဳ စိတ္ခ်ရေသာ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ေခတၱ ခုိလႈံၾကရသည္။ ထုိမွ တစ္ဆင့္ Samut Sakhon၊ Chonburi၊ Surat Thani ႏွင့္ Songkhla ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ရန္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရသည္။

ယခု ဖမ္းမိေသာ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ ရရွိရန္ ပြဲစားမ်ားကုိ ဘတ္ေငြ ၅၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ အထိ ေပးခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းသုိ႔ ေပးရာတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ ခရီးစဥ္ အကြာအေဝးေပၚတြင္ မူတည္ကာ ေဈးႏႈန္း ကြဲျပား ျခားနားမႈ ရွိသည္။ လမ္းခရီးရွိ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တစ္ခုတြင္ ထုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ဘတ္ေငြ ၅၀၀ ေပးခဲ့ရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားမဝင္ လုပ္သားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္မပုိ႔မီ ထုိင္းရဲမ်ားက စစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ မွတ္တမ္း ရယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းသည့္ ဂုိဏ္းတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ဟု သိရသည္။

BBC News , 12 Jan 2010

          တ႐ုတ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ၎၏ဘဏ္စနစ္တြင္ ေငြေခ်းမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဝင္ေရာက္ကုိင္တြယ္ခဲ့ပါသည္။

          ယခုအခါတ႐ုတ္ဘဏ္မ်ားသည္ အရံအျဖစ္ထားရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ထဲရွိ ေငြမ်ား ျပန္သိမ္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဇြန္လကတည္းက ယခုပထမအႀကိမ္ အရံေငြ တုိးျမႇင့္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားမွ ေငြမ်ား ျပန္လည္ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          မၾကာေသးခင္က တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေပါင္က ဘဏ္မ်ားသုိ႔ ေငြးေခ်းမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီရန္ လုိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          တ႐ုတ္သည္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏွင့္ စေတာ့ႏွင့္ အေျခပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ပူေဖာင္း ေပါက္မည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

          The People's Bank of China သည္ တစ္ႏွစ္ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္တြင္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး၊ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြထဲမွ ေငြျပန္သိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။

          ဗဟုိဘဏ္သည္ ဘဏ္မ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔၏ ေခ်းေငြမ်ားအလြန္အကၽြံမျဖစ္ေရးအတြက္ စိစစ္ရန္ အဆက္မျပတ္တုိက္တြန္းေနခဲ့ပါသည္။

          မိမိတုိ႔၏ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေခ်းမႈသည္ ဟန္ခ်က္ညီမွ ေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလြန္အကၽြံေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈမျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ဝမ္ၾကားေပါင္က ေျပာခဲ့သည္ဟု Xinhua သတင္းဌာန၏ အဆုိအရသိရွိရပါသည္။

          ဘဏ္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ပထမအပတ္တြင္ ေခ်းေငြ ယြမ္ ၆၀၀ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၈၈ ဘီလီယံ၊ ေပါင္စတာလင္ ၅၄ ဘီလီယံ)ထိ တုိးျမင့္လာေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ထုိသုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

          တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ က်မသြားေအာင္ အနည္းငယ္ အ႐ႈံးခံမည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ (Moderately Loose) ကုိ က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား စုိးရိမ္ေသာ စီးပြားေရးတုိး တက္မႈႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ စုိးရိမ္စရာမရွိခဲ့ေပ။

          ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၈% ရွိရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု ေက်ညာခဲ့ပါသည္။

DVB News, 12th January 2010

          အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒ ေၾကညာသည့္ရက္ ေနာက္က်မႈေၾကာင့္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခ်ိန္ မလံုေလာက္ခဲ့ပါက ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရႏ္ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစားရလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလာကအတြင္း လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းျခင္း မရွိေသာ "တတိယအင္အားစု" ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အရပ္သား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚသန္းသန္းႏု ပါဝင္သည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္ ေသးေသာေၾကာင့္ လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္၍ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည္ဟု ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

          ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မည့္ ပါတီမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ကထက္ ပုိ၍ နည္းသြားလိမ့္ မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

          ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒကုိ ေၾကညာရန္ တုိက္တြန္းေသာ စာတစ္ေစာင္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ ယခင္ကပင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ ရက္ကုိ ျမန္မာအစုိးရက ယခုတုိင္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဂ်ပန္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္မွ သတင္း ရရွိမႈအရ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပရန္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ယခင္ အပတ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

          ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလျဖစ္ေသာ ဧၿပီလတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒကုိ ေၾကညာလိမ့္မည္ ဟုလည္း ဆုိသည္။ သုိ႔ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၆ လ သာ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအင္အားစု ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး တားဆီး ပိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ လက္ရွိ စစ္ဖက္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းထားေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာ ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အျမစ္တြယ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိသာ အစုိးရက က်င္းပ ေပးလိမ့္မည္ ဟုေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ားက ေရာေထြးေနေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။

          မိမိတုိ႔၏ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ မိမိတုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာႏုိင္သည္ဟု Union of Myanmar Federation of National Politics ပါတီမွ ဦးေအးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

          မိမိတုိ႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔ပါတီသည္ ေရွ႕တန္းတြင္ ခုိင္မာေသာ အေနအထားကုိ ရရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားသူမွာ Union Democracy Alliance မွ ဦးေနမ်ဳိးေဝ ျဖစ္သည္။

          အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီ NLD ကမူ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျပဳ၊ မျပဳကုိ ယခုတုိင္ မေၾကညာေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဖက္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ခ်စ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

DVB News, 12th January 2010

          ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ NLD သည္ ဗဟုိ ေကာ္မတီကုိ လတ္တေလာ တုိးခ်ဲ႕ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိ ဟု ပါတီဝင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အဖဲြ႕ဝင္ ကုိးဦး ထပ္မံ ထည့္သြင္း ဖဲြ႕စည္းလုိက္ေသာ NLD ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ (CEC) သည္ ယခုအခါ ေကာ္မတီဝင္ ၂၀ ဦး ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အထိန္းသိမ္းခံ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီကုိ ေသြးသစ္ ေလာင္းရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ ဖဲြ႕စည္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေထာက္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၁၄ ဦးထဲမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဝါရင့္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကုိ NLD ေအာက္ေျခပုိင္း အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေဝဖန္ ျပစ္တင္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ယခုကဲ့သုိ႔ CEC တုိးခ်ဲ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္းကို ေဒသဆုိင္ရာ ပါတီ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား တုိင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း မရွိခဲ့ဟု မႏၱေလးတုိင္း မိတီၱလာၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၏ ေျပာၾကားမႈအရ သိရပါသည္။

          မိမိတုိ႔ထံမွ သေဘာထား ေတာင္းသင့္ပါသည္။ NLD သည္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အရာရာကုိ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းတက်သာ လုပ္ေဆာင္ေစလုိသည္ဟု သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ပါတီ ေအာက္ေျခ အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ သေဘာထားကို လံုးဝ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈလုိက္တာပဲ ဟု ယခင္ NLD အဖဲြ႕ဝင္ ဦးေအးကုိက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အကယ္၍ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ NLD အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ဆန္ကာတင္ စာရင္းမွ CEC က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ ဆုိပါက ထုိအစီအစဥ္ကုိ လက္ခံ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟုလည္း ၎က ဆုိပါသည္။

          မႏၱေလး NLD စည္း႐ုံးေရး အဖဲြ႕ဝင္ ဦးမ်ဳိးႏုိင္က CEC ႏွင့္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားၾကား ပုိမုိ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး NLD ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကလည္း မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ယခု တုိးခ်ဲ႕လုိက္ေသာ ၁၄ ဦးတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။

          ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ပါတီ ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍ ပထမဆံုး CEC တရားဝင္ တုိးခ်ဲ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္းကုိ NLD က လာမည့္ အပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။

          တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မျပဳမီ CEC တုိးခ်ဲ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္းကို စုိးရိမ္ ပူပန္ေနသည့္ အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားထံ အရင္ဆံုး အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆုိပါသည္။

          ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အရြယ္လြန္ CEC အဖဲြ႕ဝင္ ၃ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအၿပီး ပါတီကုိ ေသြးသစ္ ေလာင္းရန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ CEC တြင္ အငယ္ဆံုး ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး က်န္ အဖဲြ႕ဝင္ ၉ ဦးမွာ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္၊ ၉၀ ေက်ာ္မ်ား ျဖစ္၍ အမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရး မေကာင္းေတာ့ဟု သိရပါသည္။