Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ နယူးေဒလီ အစိုးရသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံက ပါဝင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ စကား ေျပာဆုိထားၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ေျပာဆုိ ဆက္ဆံတဲ့ ေနရာမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ အိႏိၵယက အေဆြေတာ္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိထားၿပီးပါၿပီ" ဟု အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းအေပၚ မစၥတာ Kurt Campbell က တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိရာတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းတြင္ တာဝန္ယူမႈမ်ား ပုိမုိ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းသူမ်ားကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိထားသည္ဟု ဆုိသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ထားရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက သတိရွိစြာျဖင့္ အေလးထား ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုိ၍ တာဝန္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသမွ ႏုိင္ငံမ်ား အားလုံးႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လုိပါေၾကာင္း မစၥတာ Kurt Campbell က ဆုိသည္။

"ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အိႏၵိယက ၾကားဝင္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေပးတဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ ပုိၿပီး တက္ၾကြတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ႏွစ္ကာလ အေတာ္ၾကာ အဲလုိ အဆင့္မ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ သူတုိ႔နဲ႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္" ဟု မစၥတာ Kurt Campbell က ေျပာသည္။

မစၥတာ Kurt Campbell သည္ ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္း ကာလတြင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူဝါဒ (Look East Policy) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။

မစၥတာ Kurt Campbell ၏ အဆုိအရ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္သည္ ယခု ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး အိႏၵိယ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး SM Krishna ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အာရွ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ တရုတ္ အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

"အဲဒီ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျမာက္ကုိရီးယား အေရးကိစၥ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရးကိစၥ၊ အာရွ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ အေျပာင္းအလဲမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခန္းက႑ အစရွိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ကြဲကြဲျပားျပား ေဆြးေႏြး ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္" ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိသည္။

"ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေနခုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ အေနနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ တရုတ္၊ အိႏၵိယ အပါအဝင္ အာဆီယံက အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ Campbell က ေျပာသည္။

PTI သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB, 15th July 2010

ယခင္လထုတ္ Foreign Policy မဂၢဇင္းက ျမန္မာ အစိုးရ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအား ေရာဘတ္ မူဂါဘီႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအီးတို႔၏ ေနာက္တြင္ ကမာၻ႔ တတိယ အဆိုးဆံုး အာဏာရွင္ အျဖစ္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၁၉၉၂ မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ တစ္ခါက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို စစ္အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔ သိမ္းသြင္းရန္ စီမံကိန္း ခ်၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကို ႐ံုးတင္ စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ အသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကမူ ယခုႏွစ္ကုန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၿပီးလွ်င္ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္မွ ေန၍ တိုင္းျပည္ကို အာဏာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ စီစဥ္ေနပံု ရသည္။ "Than Shwe: Unmasking Burma Tyrant" အတၳဳပၸတၱိသစ္ကို ေရးသားသူ Christian Solidarity World Wide မွ Benedict Rogers က "အေၾကာင္း အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ အမွန္တကယ္၌ ဇင္ဘာေတြ၏ ရက္စက္ေသာ မူဂါဘီထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ပိုမို ဆိုးဝါးေၾကာင္းကို ျပသေနသည္" ဟု DVB သို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေမး     ။ ခင္ဗ်ား သန္းေရႊနဲ႔ မဆံုဘူးဘဲနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိး အတၳဳပၸတၱိကို ဘယ္လိုမ်ား ေရးခဲ့တာလဲ။

ေျဖ     ။ ဟုတ္ပါတယ္။ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တာ အထင္အရွားပါပဲ။ သူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရွာေဖြရတာ အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အမ်ားႀကီး ကူညီခဲ့တဲ့ အဓိက ဇစ္ျမစ္ ၃ ခု ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခုက ျမန္မာ စစ္တပ္ကို စြန္႔ခြာလာတဲ့ တပ္ေျပးေတြပါ။ တခ်ဳိ႕က သူ႔ဘဝ တေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သိထားသူေတြ ျဖစ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ အတြင္းက်က် ဇာတ္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီးကို ကၽြန္ေတာ့္ကို မွ်ေဝၾကတယ္ေလ။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ေဟာင္းေတြ၊ ကုလသမဂၢ အထူး အရာရွိေဟာင္း Razali Ismail နဲ႔ ကုလသမဂၢ အရာရွိေတြ အမ်ားႀကီးကို အင္တာဗ်ဴးခဲ့တာပါ။ တတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဆီကေန အကူအညီ အမ်ားႀကီး ရခဲ့တာပါ။ သူတို႔ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မသိကၽြမ္းေပမယ့္ မွ်ေဝစရာ သတင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိၾကတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ေျပးေတြ၊ သံတမန္ေတြနဲ႔ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူေတြဆီကေန ကၽြန္ေတာ္ အကူအညီ ရခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အဓိက သတင္းရင္းျမစ္ေတြပါ။

ေမး     ။ ခင္ဗ်ား ေလ့လာေရး သြားခဲ့တဲ့ ေနရာေတြ အေၾကာင္း ေျပာပါဦး။

ေျဖ     ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ Christian Solidarity Worldwide ရဲ႕ တာဝန္ အေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခရီးသြားခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ပံုမွန္ ေရာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ အတြက္ သုေတသန လုပ္တဲ့ အေနနဲ႔ ကြဲျပားတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြကို သြားခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းနယ္စပ္၊ အိႏၵိယ နယ္စပ္၊ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေတြ ဆီကိုေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ကိုလည္း သြားခဲ့တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကို တစ္ရက္ ခရီးသြားခဲ့လို႔ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာဖို႔ အခြင့္အလမ္း ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ဖို႔ တျခား ေနရာေတြကိုလည္း သြားခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားမွာ၊ ထိုင္းမွာ၊ ဂ်ပန္မွာ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ၊ ၿဗိတိန္မွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေရးဖို႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္။ အေသအခ်ာ ေျပာရရင္ ၁၄ လ၊ ၁၅ လ ေလာက္ ရွိမွာေပါ့။

ေမး     ။ တကယ္လို႔မ်ား သန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ အခြင့္အေရး ရမယ္ဆိုရင္ ဘာေမးမွာလဲ။

ေျဖ     ။ တကယ္လို႔ သူ႔ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးဖို႔ အခြင့္အေရး ရမယ္ဆိုရင္ "ဘာေၾကာင့္မ်ား အစိုးရကို ဦးေဆာင္ၿပီး ကိုယ့္ျပည္သူေတြ အေပၚမွာ ဒီေလာက္ မ်ားျပားတဲ့ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတာလဲ" လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို ေမးမွာပါ။ စစ္ပြဲ လက္နက္ အျဖစ္ မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္တာ၊ အဓမၼ ခိုင္းေစတာ၊ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းတာ၊ ကေလး စစ္သားေတြ အသံုးျပဳတာ၊ ရြာေတြကို ဖ်က္ဆီးတာ စသျဖင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ တသီႀကီးဟာ ကမ္းကုန္ေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ အျပစ္ရွိမႈဟာ ႀကီးမားလြန္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူသား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္ ေမးမယ့္ ေမးခြန္းက "ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို ခံစားရသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ လူသားေတြ အေပၚကို ရာဇဝတ္မႈေတြ ဆက္ၿပီး က်ဴးလြန္ေနသလဲ။ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမယ့္ အစား စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ တစ္ေယာက္လို႔ ျမင္ၾကေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခြင့္ျပဳမွာလား" အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြေပါ့။

ေမး     ။ ဒီအာဏာရွင္ရဲ႕ အားသာမႈ အမ်ားဆံုး အခ်က္၊ အားအနည္းဆံုး အခ်က္၊ အရက္စက္ဆံုး အခ်က္က ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ။

ေျဖ     ။ ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ ေျပာရရင္ သူဟာ ျပည္သူေတြကို ႀကိဳးကိုင္ ခ်ယ္လွယ္၊ လႊမ္းမိုးတဲ့ ေနရာမွာ၊ ေသြးကြဲေအာင္ လုပ္တဲ့ ေနရမွာ အလြန္႔အလြန္ ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္။ ေသြးခြဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ သူ႔ရဲ႕ မဟာစြမ္းအားပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကိုလည္း လမ္းလြဲေစပါတယ္။ သူ႔အေပၚ က်ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ဖိအားေတြ ေလ်ာ့သြား႐ံု၊ တြက္ခ်က္ၿပီး ကတိေတြ ခဏခဏ ေပးပါတယ္။ ၿပီးရင္ ေပးထားတဲ့ ကတိရဲ႕ အနည္းငယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္နဲ႔ ေစာင့္ရင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ သိပ္ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သူဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားတဲ့ လူမဟုတ္ဘူးလို႔ လူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖို႔ အခ်ိန္ အၾကာႀကီး ယူေလ့ရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ရက္စက္ ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္၊ တကယ္လို႔မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ႀကီးထြားမလာခင္မွာ ရက္စက္မႈ အနည္းဆံုး၊ ေသြးစြန္းမႈ အနည္းဆံုးနဲ႔ အျမန္ဆံုး ႏွိမ္နင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အခုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ဆႏၵျပပြဲေတြ ႀကီးမားလာေအာင္ ႀကီးထြားခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီးမွ အစြန္းေရာက္ ရက္စက္မႈမ်ားနဲ႔ ၿဖိဳခြဲခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္လို႔ ျပည္သူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

ဒါဟာ အတိုက္အခံေတြကို ရွင္းလင္းဖို႔ အတြက္ ေစ့စပ္ သတိထားတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုလို႔ ခင္ဗ်ား ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ ထြက္ေပၚလာၿပီး ရွင္းလင္းပစ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်ဖို႔ အခ်ိန္ေတြ ၾကာေနတာဟာ သူ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူဟာ မူလ ဗီဇ အေတြးအေခၚသမား တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လုပ္ေနတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာ့ ပထမဆံုး အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း ၁၉၇၀ တုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ အတုိင္း ျပန္လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ သမိုင္း တစ္ပတ္ လည္တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႔မွာ အႀကံဥာဏ္ သိပ္ကို နည္းပါးတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ အရက္စက္ဆံုး စ႐ိုက္ လကၡဏာကေတာ့၊ သူ႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြ အေပၚ အၾကင္နာ၊ ဂ႐ုဏာ လံုးဝ မရွိတာကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလုန္း ဝင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတြကို ခြင့္ျပဳဖို႔ အခ်ိန္ အတန္ၾကာ ျငင္းဆန္ေနခဲ့တာကို မွတ္မိၾကမွာပါ။ တကယ္လို႔သာ သူဟာ ဒီဘဝ အႏၲရာယ္ကို သနား ဂ႐ုဏာ အျပည့္အဝနဲ႔ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့မွာပါ။ ဒါ ဥပမာ တစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူဟာ သူ႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြ အေပၚမွာ က႐ုဏာ၊ အၾကင္နာ လံုးဝ ကင္းမဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေမး     ။ သန္းေရႊကို ဘယ္လို သံုးသပ္မလဲ။

ေျဖ     ။ သူဟာ အစိုးရ အဖြဲ႕ ထိပ္ဆံုး ရာထူးကို ယူထားသူ တစ္ေယာက္၊ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ တစ္ေယာက္၊ ၿပီးေတာ့ အာဏာကို နည္းလမ္း ေပါင္းစံုနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ တစ္ေယာက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သေဘာထား ကြဲလြဲ ဆန္႔က်င္မႈေတြကို လံုးဝ သည္းမခံတဲ့ လူတေယာက္၊ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ႀကိတ္ေခ်ပစ္တဲ့ ေနရာမွာ၊ ၿပိဳင္ဖက္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္တဲ့ ေနရာမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ စစ္သား ဘဝ သက္တမ္းမွာ ႀကိဳးစားခဲ့တာမ်ဳိးလည္း မရွိပါဘူး။ သူဟာ ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း သာမန္ အရာရွိ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္တဲ့ စစ္သားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါ။ သူ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ဗီဇေတြကိုလည္း ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူေတြက သူ႔ကို အႏၲရာယ္ေကာင္လို႔ မထင္ခဲ့ၾကဘူးေပါ့။ သူကေတာ့ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႔ပဲ ရာထူးေတြ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကို ထံုထံုထိုင္းထိုင္း ပံုစံမ်ဳိးပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း သူဟာ ထိပ္ဆံုး ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ အာဏာကို နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာကို ျပသခဲ့ပါတယ္။

ေမး     ။ Foreign Policy မဂၢဇင္းက သန္းေရႊကို ကမာၻ႔ တတိယ အဆိုးဆံုး အာဏာရွင္လို႔ သတ္မွတ္တာကို ခင္ဗ်ား သေဘာတူပါသလား။

ေျဖ     ။ သေဘာတူတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒုတိယနဲ႔ တတိယ ေနရာ အတြက္ သန္းေရႊနဲ႔ မူဂါဘီတို႔ အၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဟာ မတိမ္းမယိမ္း ရွိေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ အမွန္တကယ္ ယူဆတယ္။ ကင္ဂ်ဳံအီးကေတာ့ အဆိုးဆံုး ျဖစ္လို႔ နံပါတ္တစ္ ေနရာ အတြက္ သံသယ ရွိစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သန္းေရႊဟာ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ မူဂါဘီထက္ ပိုဆိုးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ မူဂါဘီဟာ ဇင္ဘာေဘြ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ သမားေတြနဲ႔ သေဘာ တူညီမႈ အခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားလြန္းတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ ျဖစ္ၿပီး မူဂါဘီဟာ အာဏာရွင္ အျဖစ္ ရက္စက္မႈေတြကို ဆက္လက္ ျပသခဲ့ေပမဲ့ အနည္းဆံုးေတာ့ ဇင္ဘာေဘြ အစိုးရထဲမွာ အတိုက္အခံ အုပ္စုေတြကို အထိုက္အေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေရႊကေတာ့ အတိုက္အခံေတြကို အျပည့္အဝ သုတ္သင္ ဖယ္ရွားဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္ကို ေျပာရရင္ သန္းေရႊဟာ ဒုတိယ ေနရာ အတြက္ မူဂါဘီကို အႏိုင္ယူႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူဟာ ဒုတိယ ေနရာ (သို႔) တတိယ ေနရာနဲ႔ ထိုက္တန္သူ တစ္ဦးပါ။

ေမး     ။ တကယ္လို႔ သန္းေရႊ အနားယူမယ္ဆိုရင္ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လံုး သူနဲ႔အတူ အနားယူမွာလား။

ေျဖ     ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သန္းေရႊ တကယ္လို႔ ဆင္းသြားရင္ အရာအားလံုး အဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမယ္ဆိုရင္ အမွားႀကီး မွားပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တျခား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကလည္း အလြန္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ကာကြယ္လို႔ စိတ္ျပင္းျပ ေနတယ္ဆိုတာ အရမ္း သိသာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရက္စက္တဲ့ အာဏာရွင္ သန္းေရႊလိုပဲ ရက္စက္တဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႕ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သူဟာ အစိုးရ အဖြဲ႕မွာ နံပါတ္တစ္ ဆိုတာ သံသယ ျဖစ္စရာ မလုိပါဘူး။ သူက အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုလည္း အမွန္တကယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ သူအနားယူမယ္လို႔ ေျပာတာဟာ ဘာျဖစ္မလဲ။ ဒီေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ စုစုစည္းစည္း အစိုးရ အဖြဲ႕တစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ ဒါဟာ သန္းေရႊ တစ္ေယာက္ထဲရဲ႕ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပါ။ ဒါေပမယ့္ သူမရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ အာဏာရွင္ တစ္ေယာက္ မေပၚေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ မရိွဘူးဆိုရင္ အာဏာရွင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ အလြယ္တကူ ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲ အလားအလာကို ထုတ္ေဖာ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေမး     ။ သူ႔ေနရာကို ဘယ္သူ ရမလဲ။

ေျဖ     ။ အင္း။ ဒီကိစၥက လံုးလံုးလ်ားလ်ား မသဲကြဲေသးဘူးဗ်။ အစိုးရအဖြဲ႕ နံပါတ္သံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေရႊမန္းကို ဆက္ခံသူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားတယ္လို႔ လူအမ်ားစုက ေျပာေနၾကေပမယ့္ သူဟာ အသံုးတည့္ခဲ့သေလာက္ မ်က္ႏွာသာ ေပးမခံရဘူးလို႔လဲ တခ်ဳိ႕ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား သန္းေရႊ မနက္ျဖန္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ လက္ရွိ နံပါတ္ႏွစ္ ေမာင္ေအးက နံပါတ္တစ္ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ရွင္းေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လို႔ သန္းေရႊက သူ႔ရည္ရြယ္တဲ့ အတိုင္း ဆက္ခံေရး ကိစၥကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆက္ခံသူ တစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အနားယူတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ ေမာင္ေအးပါ အနားယူဖို႔ သန္းေရႊက ဆံုးျဖတ္ထားတာပါ။ ဒီေတာ့ သန္းေရႊသာ စီစဥ္ထားတဲ့ လမ္းအတိုင္း သြားႏိုင္ခဲ့ရင္ ေမာင္ေအးဟာ ဆက္ခံသူ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ ေရာက္ရင္ လူအမ်ားစု ထင္ၾကသလို ေရႊမန္း ျဖစ္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ တျခားတစ္ေယာက္ ျဖစ္မလား ဆိုတာကေတာ့ လံုးဝ မသဲကြဲေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဇာတ္ကြက္ တစ္ခုလို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Ttgtravelhub.net, 16th July 2010

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ KR Commercial and Property ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြဲ Pearl Lagura အပန္းေျဖ လုပ္ငန္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ကုန္က်မည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္ တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဖက္တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလ ၎ဟိုတယ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အခါ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ အႀကီးဆံုး အပန္းေျဖ ခရီးသြား စီးပြားလုပ္ငန္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တည္ရွိေသာ အမည္ မေပးရေသးသည့္ အပန္းေျဖ ဟုိတယ္ကို အပိုင္းလိုက္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အခန္း ၆၀ ခန္႔ကို ပထမ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ကာ ဒုတိယ အဆင့္ အခန္း ၄၀ ကို ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္မည္ဟု ဆိုသည္။

၎အပန္းေျဖ ဟိုတယ္တြင္ Standard, Suite ႏွင့္ Superior Suite အခန္း သံုးမ်ဳိး သံုးစား ပါဝင္ၿပီး ညီလာခံ ခန္းမ၊ အစည္းအေဝးခန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေရကူးကန္၊ အားကစား ခန္းမ၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ အခြန္လြတ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.