Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၇-၃-၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၂

ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ား ဘရာဇီးမွ Rare Earth ဝယ္မည္


(3 March 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ “Japanese and Korean Firms Look to Brazil For Rare Earth” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္း ထားေသာ အဖြဲ႕ႀကီး (Consortium) သည္ ဘရာဇီ ရွားပါး သတၱဳေျမ (Rare Earth) တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕တြင္ ဂ်ပန္၏ Nippon Steel ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ Posco ႏွင့္ National Pension Service (NPS) တို႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းကုမၸဏီ မ်ားသည္ ဘရာဇီး၏ Companhia Brasileira de Metalurgie e Mineracao (CBMM) တြင္ ၁၅% ရွယ္ယာ ပါဝင္ရန္ ေဒၚလာ ၁.၉၅ ဘီလီယံ (ေပါင္ ၁.၉ ဘီလီယံ) ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔သည္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ အသံုး ျပဳသည့္ တန္ဖိုး ႀကီးမားသည့္ သတၱဳမ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိ ႏိုင္ေရး အတြက္ ထိုသို႔ ပါဝင္ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိ အားျဖင့္ ကမၻာ ေပၚတြင္ လိုအပ္ေသာ Rare Earth ၏ ၉၀% ကို တင္ပို႔လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ Rare Earth ကို ျပည္တြင္း အသံုး ျပဳမႈ တက္လာ သျဖင့္ မၾကာ ေသးမီက ႏိုင္ငံျခား သို႔ တင္ပို႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့သည္။
ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ၾကား သံတမန္ ေရးရာ အရ အဆင္ မေျပမႈ ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ ဘာလက တရုတ္ ႏုိင္ငံက Rare Earth တင္ပို႔မႈမ်ား လံုးဝ ရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့သည္။

အျငင္း ပြားေနေသာ အေရွ႕ တရုတ္ ပင္လယ္ ကၽြန္းမ်ား အနီးတြင္ ဂ်ပန္ ေရတပ္က တရုတ္ ငါးဖမ္း သေဘၤာ ကပၸတိန္ အား ဖမ္းဆီး ခဲ့ေသာ အခါ အျငင္းပြားမႈ မ်ားစတင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြား မႈ ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္လ ၾကာေသာ အခါ ျပႆနာ ေျဖရွင္း ၿပီးခ်ိန္တြင္ တရုတ္သည္ Rare Earth သေဘၤာ တင္မႈကို ျပန္လည္ ျပဳ လုပ္ ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ လက ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံမွ ရွားပါးေျမ တြင္းထြက္ သတၱဳမ်ား တင္သြင္း ရမႈ အေပၚ မွီခို ေနရျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ် သြားမည္ဟု ေျပာ ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ National Pension Service မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကား ရာတြင္ Nippon Steel ၊ JFE ဦးပိုင္ႏွင့္ Sojitz ေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔ ပါဝင္ေသာ ဂ်ပန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ CBMM တြင္ ၁၀% ပါဝင္ ႏုိင္ရန္ ဝယ္ယူ ၾကမည္ ဟု ဆိုသည္။
ေတာင္ကိုရီးယား၏ Posco ႏွင့္ NPS တို႔ ပူးေပါင္း၍ အဆိုပါ စေတာ့ ေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္ေသာ ဘရာဇီး ကုမၸဏီ တြင္ ၅% ဝယ္ယူ မည္ ျဖစ္သည္။

CBMM သည္ ကားႏွင့္ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုး ျပဳေသာ အဆင့္ျမင့္ သံမဏိ ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ အသံုး ျပဳေသာ ရွားပါး သတၱဳ Niobium ကို ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

-----------------------------------------------------------------

လာအိုတြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါးမႈ ျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာတြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရမႈ က်ဆင္း

(4 March 2011 ရက္စြဲပါ The Strait Times မွ “Drug Violence Up in Laos, Seizures Down in Myanmar” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ လာအို ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာ၊ တရုတ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈ ရုတ္တ၏ရက္ အံ့အား သင့္ဖြယ္ ျမင့္တက္ လာမႈ ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ရာဇဝတ္ မႈမ်ား မႀကံဳ ဖူးေအာင္ ျဖစ္ပြားလ်က္  ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရက ၾကာသ ပေတး ေန႔က သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ဟီးရိုးအင္း၏ ကုန္ၾကမ္း ျဖစ္ေသာ ဘိန္း စိုက္ပ်ိဳးမႈ မွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ ေရႊႀတိဂံ နယ္ေျမတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စု ႏွစ္ အတြင္း က်ဆင္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အက္ဖက္ တမင္း အမ်ိဳး အစား မူးယစ္ ေဆးဝါး ႏွင့္ ရႈ၍ ရေသာ မူးယစ္ ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈ ႀကီးထြား လာသည္။

ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို မလိုလား ေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ အႀကီး အက်ယ္ ပတ္သက္ ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ား ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား သည့္ အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈကို တားဆီးျခင္း ျပဳပံုမရ ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၀ အတြင္း ကမၻာ့ မူးယစ္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႏွိမ္နင္းေရး ႀကိဳးပမ္း မႈမ်ားကို အကဲ ျဖတ္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလမွ ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း အင္ဖက္ တမင္း အမ်ိဳး အစား မူးယစ္ေဆးျပား ႏွစ္သန္း နီးပါး ဖမ္းဆီး ခဲ့ရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အဆိုပါ ကာလ အတြင္း ေဆးျပား ၁၃ သန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ အေတာ္ နည္းသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ မူးယစ္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ သူမ်ား အတြက္ အဓိက ေဈးကြက္ ျဖစ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္း အင္ဖက္ တမင္း ေဆးျပား ၃၂ သန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ရမိ ခဲ့သည္။
လာအို အစိုးရသည္ မဲေခါင္ ျမစ္ႏွင့္ ေတာင္ ထူထပ္ေသာ သစ္ေတာ အုပ္ႀကီးမ်ား ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ တကာ နယ္စပ္ ကီလိုမီတာ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ရွိသျဖင့္ ထို ေဒသ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ တရား ဥပေဒ ကိစၥမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကီးမားေသာ အတား အဆီးမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာအိုသည္ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ညီလာခံမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေသာ္လည္း မူးယစ္ ေဆးဝါး အမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္ အလက္ ပံ့ပိုးမႈ အားနည္း လွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

-------------------------------------------------------------

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အကူအညီျဖင့္ စကာ့ဒ္ ဒံုးက်ည္ ထုတ္လုပ္ေန

(The Chosunilbo မွ 7th Mar 2011 ရက္စြဲပါ Myanmar Developing Scud Missiles with N. Korea Assistance သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူ အညီျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ စကာ့ဒ္ ဒံုးက်ည္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစား ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ဆန္ကိုင္း ရွင္ဘြန္း၏ အဆိုအရ သိရွိ ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရး သိသိ သာသာ ႀကီးထြား လာခဲ့သည့္ အေလ်ာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးေသာ စစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိၾကသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မင္းလွၿမိဳ႕ အနီးရွိ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ စက္႐ံုမွာ အမွန္ တကယ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္ဟု ဆန္ကိုင္း ရွင္ဘြန္းက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေဖာ္ျပ လိုက္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားသည္ ေဒသတြင္း လက္နက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အစပ်ဳိး ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္ မ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဒံုးက်ည္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ ေပးသလို ျဖစ္မည္ကို အကဲခတ္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားက စိုးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိသည္။

---------------------------------------------------------------

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို ဗီယက္နမ္ ကန္႔ကြက္

(Monsters and Critics မွ 4th Mar 2011 ရက္စြဲပါ Vietnam protests Chinese military exercise in South China Sea သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အတြင္းရွိ အျငင္းပြား စပရက္တလီ ကၽြန္းစုမ်ား အနီး လတ္တေလာ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို ဗီယက္နမ္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾက ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ေသာၾကာေန႔တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

တ႐ုတ္ ေရတပ္က ပင္လယ္ ဓားျပ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈသည္ ဗီယက္နမ္ပိုင္ ကၽြန္းမ်ား၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္း အေဝးတြင္ ဗီယက္နမ္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကို ကိုးကားကာ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာ Viet Nam News က ေဖာ္ျပ ထားသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က အာဆီယံ အဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ ဆိုင္ရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေၾကညာ စာတမ္းကို ယခု စစ္ေရး ေလ့က်င့္စဥ္က တုန္႔ျပန္ ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ ေနသည္ဟု ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆို လိုက္သည္။

ဗီယက္နမ္ အစိုးရက ၾကာသ ပေတးေန႔တြင္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပကာ ပင္လယ္ျပင္၊ ကၽြန္းစုမ်ား၊ နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းႏွင့္ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ ဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္ပိုင္ အေထာက္ အထား စာရြက္ စာတမ္း မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ ေနသည္။
ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကၽြန္းစုမ်ား ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္ အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ မ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ၿပီး မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္ အလက္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသ ျပႏိုင္သည္ဟု ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ဒင္သီဟုယင္ ေျပာၾကား သည့္ အတုိင္း Viet Nam News သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ ေရျပင္ တဝိုက္ႏွင့္ စပရက္တလီ ကၽြန္းမ်ား၏ ပိုင္နက္ အခ်ဳပ္အခ်ာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ယခင္ ကပင္ အျငင္းပြား မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။
အဆိုပါ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရျပင္တြင္ ပင္လယ္ ၾကမ္းျပင္ ေအာက္ သယံဇာတမ်ား ရွိေန သည္ဟု ယံုၾကည္ ထားၾကသည္။

--------------------------------------------------------------------------------

ဆႏၵျပရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကုိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံပုိင္ သတင္းစာ ႐ႈတ္ခ်

(AFP သတင္း ဌာနမွ 6 Mar 2011 ရက္စဲြပါ Chinese state media slams calls for protests သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

တနဂၤေႏြ ေန႔တြင္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လတ္တေလာ ေတာင္းဆုိ လႈပ္ရွား မႈမ်ား အေပၚ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈကုိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက အရွိန္ ျမႇင့္တင္ လုိက္ၿပီး အေရွ႕ အလယ္ ပုိင္းတြင္ ပ်ံႏွံ႔ ေနသည့္ လူထု အံုႂကြမႈမ်ား တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ကူးစက္ လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း စုိးရိမ္ ပူပန္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေရးသည္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း သတိေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ပဲြ မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားစြာတြင္ ႏိုင္ငံသား မ်ား စုေဝး ၾကရန္ Online တြင္ ထပ္မံ လံႈေဆာ္မႈမ်ား ေပၚထြက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ သတင္းစာတြင္ အလားတူ မွတ္ခ်က္ ေပးမႈကုိ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ အၾကာတြင္ ယခုျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ ေပၚထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ လ်ဳိ႕ဝွက္ လႈပ္ရွားသူ အခ်ဳိ႕က လမ္းေပၚ ႏုိင္ငံေရး (သုိ႔) ဆႏၵ ျပပဲြမ်ားကုိ တုိက္တြန္း လႈံ႕ေဆာ္ရန္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံု အသံုးျပဳ ေနၾက သည္ကုိ အေရးတႀကီး သတိထား ၾကရမည္ဟု ေဘဂ်င္း လူငယ္ ေန႔စဥ္ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါးက ဆုိသည္။

ဆူပူ လႈံ႕ေဆာ္ လုိသူ မ်ားသည္ သတင္းမွားမ်ား ဖန္တီး ျဖန္႔ခ်ိရန္၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ေျမာက္ပုိင္းမွ ဗ႐ုတ္ သုတ္ခ အေျခ အေနမ်ဳိး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္္္ ျဖစ္ပြား ေစလုိသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ တရားမဝင္ စုေဝး ခ်ီတက္္္ပဲြ မ်ားကုိ တုိက္တြန္း လံႈေဆာ္ရန္၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ အတြက္ အင္တာနက္ကုိ အသံုးျပဳ ေနၾက သည္ဟု အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ထားသည္။

ရွန္ဟုိင္း ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အစုိးရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အာေဘာ္ ဂ်ီဖန္း ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ကလည္း အလားတူ ေဝဖန္ ခ်က္မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပကာ လူမႈ အဖဲြ႕ အစည္း ညီညႊတ္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ ျပည္သူ မ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားကုိ ဂ႐ုစုိက္သည့္ နည္းတူ ခက္ခဲစြာ ထူေထာင္ ထားေသာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း ေနမႈကုိ အျမတ္တႏုိး ရင္ဝယ္ ပုိက္ကာ ဂ႐ုတစုိက္ ထိန္းသိမ္း ၾကရမည္ဟု အဆုိပါ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အာရပ္ ကမၻာတြင္ ေရပန္း စားေနသည့္ လူထု အံုၾကြမႈမ်ား၏ လံႈေဆာ္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ တနဂၤေႏြ ခ်ီတက္ပဲြမ်ား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား မေရတြက္ ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္  တ႐ုတ္ အာဏာ ပုိင္မ်ားက လူထု မၿငိမ္သက္မႈ ျဖစ္ေပၚမည္ကုိ ပုိမုိ စုိးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိၿပီး ဓနဥစၥာ ကြာဟမႈ၊ အဂတိ လုိက္စားမႈ စေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား ႀကီးထြား ေနသည့္ ၾကားတြင္ ဗူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္ မည္ကုိ တ႐ုတ္ အစုိးရက ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ရွိသည္။

----------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ၊ မေလးရွား ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈ တုိးျမႇင့္မည္

(Daily News မွ 7 Mar 2011 ရက္စဲြပါ Myanmar Malaysia boost business ties သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ လာမည့္ အပတ္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကုန္သြယ္၊ စီးပြား ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည္ ျဖစ္ကာ က႑ ေပါင္းစံုတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ ၾကမည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီး မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း UMFCCI ႏွင့္ တန္ေခ်ာင္ အုပ္စု ဦးေဆာင္ေသာ မေလးရွား စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တုိ႔ အၾကား ေဆြးေႏြးမႈကုိ လာမည့္ ၾကာသ ပေတးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု အစုိးရ အာေဘာ္ New light of Myanmar သတင္းစာက ဆုိသည္။

          ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ မတ္လက အလားတူ မေလးရွား ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ လာ ေရာက္ခဲ့စဥ္ အေတာ အတြင္း လွ်ပ္စစ္ အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္း၊ သတင္း နည္းပညာႏွင့္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး စေသာ က႑ရပ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိတ္ဆံုး ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈ အျဖစ္ မေလးရွား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ကုန္စည္ ျပပဲြႏွင့္ ထြက္ကုန္ မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းပဲြမွ တစ္ဆင့္ ၎တုိ႔၏ စားအုန္းဆီကုိ တင္သြင္း မိတ္ဆက္ ခဲ့ၾကသည္ ဟုလည္း သိရွိ ရသည္။

          တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ၂၀၀၉-၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁၂ သန္း ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

          မေလးရွား ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ဆဌမေျမာက္ အႀကီးဆံုး ျပည္ပ ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ေဟာင္ေကာင္ တုိ႔၏ ေနာက္တြင္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

-------------------------------------------------------------------------

အေျပာင္းအလဲ ကာလ အတြက္ အၾကမ္း မဖက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

(4 March 2011 ရက္စဲြပါ Marila Bulletin မွ Dr.Florangel Rosario Braid ေရးသားေသာ Nonviolence ကုိ ဘာသာ ျပန္သည္)

ကမၻာႀကီးသည္ အေစာပုိင္းက ယူကရိန္း၊ ဆားဘီးယား၊ ယခု အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း တုိ႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တသီ တတန္းႀကီး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္မထား ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရန္ အေျခ အေန မ်ားေတာ့ ရွိခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာရန္ အီဂ်စ္၊ အီရန္၊ တူနီးရွား၊ ဘာရိန္း၊ ယီမင္တုိ႔မွ အေတြး အေခၚ ေကာင္းသူ လူငယ္ အုပ္စုမ်ားက ဦးေဆာင္ ခဲ့ၾကၿပီး သတင္း အခ်က္ အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ မ်ားက အားေကာင္း ေအာင္ ပံ့ပုိး ခဲ့သည္။

ထင္ရွားေသာ အခ်က္ တစ္ခုမွာ အာဏာရွင္ အစုိးရ မ်ားမွာ ဆက္လက္ မရွင္သန္ ႏိုင္ေတာ့ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အင္အား သံုးျခင္းထက္ စာလွ်င္ အၾကမ္း မဖက္ျခင္း နည္းလမ္းသည္ ဒီမုိကေရစီ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေပသည္။

အသက္ (၈၃) ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ အၾကမ္း မဖက္ေရး မူဝါဒမ်ား အမွတ္ ေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ အျမတ္ အတြက္ မဟုတ္သည့္ Albert Einstein Institution ကုိ တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး ကမၻာ တလႊား ပဋိပကၡမ်ားကုိ အၾကမ္း မဖက္ေသာ နည္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ ပညာ ေပးခဲ့သည့္ အဖဲြ႕ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္တြင္ ဧၿပီ ၆ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း မွတ္တမ္းတြင္ လူငယ္ မ်ဳိးခ်စ္ အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္က ၎တုိ႔သည္ Gene Shorp ၏ မဟာ ဗ်ဴဟာကုိ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံ ခဲ့သည္။ ထုိနည္း တူပင္ ဆားဗီးယားရွိ otpor လႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း Gene Sharp နည္းကုိ သံုး၍ Milosevic ကုƞ