Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၄.၄.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၁

ျမန္မာ့ အေျပာင္းအလဲသည္ အစစ္အမွန္မဟုတ္ဟု ဝါရွင္တန္ ထုတ္ေဖာ္

(VOA သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရက အရပ္ဘက္ အစုိးရထံသုိ႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းလုိက္မႈသည္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ အာဏာ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစုိးရက ကန္႔ကြက္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဆိုအရ သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားက သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚထြန္းေအာင္ ဆက္လက္ ဖိအားေပးသြားမည္ ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္ အစုိးရသုိ႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးလုိက္မႈသည္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အေကာင္းဆုံး ပုံစံျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုိက္မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဝါရွင္တန္ အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏွစ္လမ္းသြား မူဝါဒျဖစ္ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူေရး မူဝါဒကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံး ကာ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရက ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရပ္သား အစုိးရအား ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၌ တရားဝင္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ အေမရိကန္အစုိးရက ယင္းသုိ႔ သုံးသပ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အရပ္ဘက္ အစုိးရသစ္တြင္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိန္က သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ၎ႏွင့္အတူ အျခားေသာ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ စစ္ဘက္ အရာရွိ ေဟာင္းႀကီးမ်ားက ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ အသီးသီး ေနရာရရွိၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳံးသေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ မာခ့္တုိနာက ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျဖစ္ရပ္သည္ လမ္းေၾကာင္း ေသြဖီသြားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ "အေျခခံ ကတည္းက အျပစ္ အနာအဆာေတြ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ယခုအခါ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔ အစိုးရသစ္အေပၚ ေကာင္းစြာ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္သလုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ အားလုံးလည္း လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အဲဒီ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ စစ္ယူနီေဖာင္းေတြကုိ ခၽြတ္ၿပီး အရပ္သား ဝတ္စုံ ဝတ္လုိက္တာပါပဲ။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ ပူပန္မႈေတြ ရွိေနဆဲပါပဲ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား အားလုံးပါဝင္ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ေပးလာရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း မစၥတာ မာ့ခ္တိုနာက ဆုိသည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ပထမ အဆင့္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ မ်ားကုိ မသိက်ိဳးႏြံ ျပဳကာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တုိင္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမေပးဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ၁၄ ခန္႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ NLD မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက မိမိတုိ႔ပါတီ အေနျဖင့္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ လုပ္ရန္ လမ္းဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကိစၥအေပၚ စုိးရိမ္ ပူပန္မိဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ယခင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သိန္းစိန္က အစုိးရသစ္၏ သမၼတအျဖစ္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ အေနာက္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဗုိလ္က် စုိးမိုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆုိၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳကာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးသင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္ ေျပာၾကားသြားသည္။

*******************************************************************************************************

အေမရိကန္က ျမန္မာအတြက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔မည္

(3 April 2011 ရက္စြဲပါ AFP မွ Shaun Tandon ေရးသားေသာ “Renewing Myanmar Focus, US to Name Envoy” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

သမၼတ Barack Obama သည္ မၾကာမီ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားစုက ေဝဖန္ခဲ့ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႀကိဳးပမ္းမႈ အသစ္မ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ကမူ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္ (Derek Mitchell) အား အမည္စာရင္း တင္သြင္းၾကေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာသည္။ ဒဲရက္သည္ အာရွ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပင္တဂြန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား ညႇိႏႈိင္းေပးမည့္သူ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အမည္ မေဖာ္လိုသူ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသည္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈကို မၾကာမီ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဂရက္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မစ္ခ်ယ္အား မိတ္ဆက္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ကြန္ဂရက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနက် ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အိုဘားမား တက္လာၿပီးေနာက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အစိုးရ အေပၚ အထီးက်န္ျပဳမႈသည္ ထိေရာက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈမ်ား မရွိသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းမွ အပ အျခား နည္းလမ္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။