Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၁.၆.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာ-မြတ္ဆလင္ ရန္ပြဲမွ ပဋိပကၡမ်ား

(10 June 2012 ရက္စြဲပါ News York Times မွ Thomas Fuller ေရးသားေသာ Crisis in Myanmar over Buddhist-Muslim clash သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေရႊလီနယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးမ်ားဆက္တိုက္ကြဲ

(Hindustar Times မွ 10 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “Serial bombings Git Myanmar border town”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္

(AFP သတင္းဌာနမွ 10 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “Bangladesh steps up security along Myanmar border”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာ-မြတ္ဆလင္ ရန္ပြဲမွ ပဋိပကၡမ်ား

(10 June 2012 ရက္စြဲပါ News York Times မွ Thomas Fuller ေရးသားေသာ Crisis in Myanmar over Buddhist-Muslim clash သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို သိေစရန္ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ပိုင္းျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ(၁၇)ဦး ေသဆံုးရမႈအၿပီးတြင္၊ တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာအစိုးရသည္ အဆိုပါ ျပည္နယ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခု ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တံခါးဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈတြင္ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရြာမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ရန္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေသာၾကာႏွင့္ စေန ႏွစ္ရက္တည္းႏွင့္ပင္ လူအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရွိၿပီး၊ အိမ္ေျခ ၅၀၀ ခန္႔ မီးေလာင္ခ့ဲရာ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ား သည္ တည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည္။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ရန္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေလးဦး ဒဏ္ရာ ရရွိေၾကာင္း Associated Press မွ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေရးေပၚအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ မည္သည့္လက္ေတြ႕ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ ဆိုသည္ကို မသဲကြဲေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို သြားေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတြင္ အေရးပါေသာ ပါဝါမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာအမ်ားစုႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားၾကား အမ်ိဳးသာ ျပန္လည္ စည္းလံုးမႈရရွိေရးကို ၎၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ရွိ တင္းမာမႈမ်ားသည္ အထက္ပါ ျပန္လည္စည္းလံုးေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ မြတ္ဆလင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳေပ။

အဆိုပါေဒသမွ တင္းမာမႈမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္ကတည္းက စတင္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Chris Lewa ကေျပာသည္။ ၎သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေထာက္ခံ ေရးသားေပးေနသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ လူဦးေရ (၈)သိန္းခန္႔ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ၎တုိ႔သည္ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္တူေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေနရၿပီး၊ အာရွတိုက္တြင္ အႀကီးမားဆံုးႏိုင္ငံမဲ့ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါရန္ပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္လာမည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ စိုးရိမ္လွ်က္ ရွိသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ အုပ္စုမ်ားသည္ သီးျခားစီ ဆႏၵျပမႈေလးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခံစားမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ လကၡဏာတစ္ခုလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း Eleven Media Group ၏ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး စာဖတ္သူမ်ား မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရးကို ျဖစ္ေစမည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“အၾကမ္းဖက္သမားက အၾကမ္းဖက္သမားပဲ။ သတ္ပစ္လိုက္”ဟု Maungpho ဟု အမည္တပ္ထားေသာ စာဖတ္သူတစ္ဦးက ေရးသားထားသည္။

ဘာသာေရးအရ တင္းမာမႈ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေရးကို ေျဖေလ်ာ့သည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက အဆိုပါ ရန္ပြဲမ်ားကို စိတ္ခံစားမႈျဖင့္ တုန္႔ျပန္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး၊ ျပႆနာကို ပညာနဲ႔ယွဥ္တဲ့ အေျဖရွာရပါမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မၾကာေသးမီက ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း စေနေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အစိုးရအား တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၉၀%သည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ၄%ခန္႔သာ ရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိမူ အစိုးရသည္ ယခုကိစၥကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနပံုရသည္။

“ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမယ့္ လကၡဏာေတာ့ မရွိပါဘူး”ဟု ရန္ကုန္ရွိ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ၊ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကူညီေနသူ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းဟာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုၾကားမွာ ေကာင္းစြာေနထိုင္လာတဲ့ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေနပါၿပီ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

မၾကာေသးမီ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္းက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ စက္႐ံုအခ်ိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အစိုးရက သည္းခံခဲ့မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ႏွင့္ ေဝးခဲ့ၿပီဆိုသည့္ သေဘာထားကို ပိုမိုခုိင္မာေစသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လက္စားေခ် တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း Ms Lewa က ေျပာသည္။ ဇြန္လ( ၃ )ရက္တြင္ မြတ္ဆလင္(၁၀) ဦးမွာ ဘတ္စ္ကားထဲမွ ဆြဲထုတ္၍ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ မြတ္ဆလင္အုပ္စုႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာရြာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ လူ(၇)ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ယခုအပတ္အကုန္က ထြက္ေပၚလာေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားအရ တုိက္ခိုက္ခံရေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ဓါးမ်ား၊ ဝါးခၽြန္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ေနထိုင္လာရာ မ်ိဳးဆက္အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ သနားစရာ အေကာင္းဆံုး လူနည္းစုစင္စစ္ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “ကာလရွည္ၾကာက ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡ(Chronic crisis)”ဟု ေျပာခဲ့သည္။

၎တို႔ကို ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မျပဳဘဲ၊ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈကိုလည္း မၾကာခဏ ခံစားရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပသို႔ ခရီးသြားျခင္းကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပး၍ မေလးရွားႏွင့္ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ နယ္စပ္၏ ဘ