Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၇.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. OGE ႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မည္ကုိ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာမ်ားစိုးရိမ္

(New Straits Times မွ 13 July 2012 မွ Senators upset US firms can invest in Myanmar O&G firm ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တ႐ုတ္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္စမည္ကို ကခ်င္တို႔စိုးရိမ္

(14 July 2012 ရက္စြဲပါ The Washington Post မွ Jason Mot Lagh ေရးသားေသာ Myanmar’s ethnic Kachin fear China may restart dam project ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈတြင္ ၈ ဦးေသဆံုး

(UPI သတင္းမွ 16 July 2012 ရက္စြဲပါ “8 dead in Thailand drug smuggling shootout”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

OGE ႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မည္ကုိ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာမ်ားစိုးရိမ္

(New Straits Times မွ 13 July 2012 မွ Senators upset US firms can invest in Myanmar O&G firm ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ အေမရိကန္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်လုိက္မႈကုိ ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္းႏွင့္ ဂ်ိဳးလုိင္ဘာမန္းတုိ႔က ႀကိဳဆုိလုိက္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မည့္ကိစၥသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာဆုိသည္။

သမၼတအုိဘားမားက အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ကိစၥကုိ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က မီးစိမ္းျပလုိက္မႈသည္ ယခင္ ျမန္မာအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ အႀကီးမားဆုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ထြက္ေပၚလာေသာဥပေဒသစ္အရ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း(MOGE)ႏွင့္အတူ စီးပြားေရးအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

"အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ ျမန္မာျပည္မွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသခဲ့ရတဲ့ အဆင့္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရီပတ္ဗလီကန္ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ေျပာဆုိသည္။

"ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ယခုလုိအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ MOGE နဲ႔ အလုပ္တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ပါမစ္ခ်ေပးလုိက္တဲ့ကိစၥကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔စုိးရိမ္မိပါတယ္"ဟု ဆုိသည္။

၎တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ စိုးရိမ္ေနရျခင္းမွာ အဆုိပါ MOGE သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွရရွိေသာ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသိရွိျမင္ေတြ႕ခြင့္ မရရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

"အဲဒီလုိမ်ိဳးအေျခအေနထဲမွာ MOGE လုိ လုပ္ငန္းမ်ိဳးနဲ႔ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေနာက္ျပန္လွည့္မယ့္ အႏၱရာယ္မ်ိဳးျဖစ္လာမွာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က စုိးရိမ္မိတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာေရးပါပဲ"ဟု ဂၽြန္မက္ကိန္းက ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ဝင္ေရာက္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကေပရာ အလားအလာေကာင္းလြန္းေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိထိေတြ႕မႈရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွမွၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား ရႈံးနိမ့္မည္ကုိလည္းစိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခု အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားႏွင့္ ထူးထူးျခားျခားပင္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ MOGE ႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳလုပ္ရန္ သတိေပး ေျပာဆုိထားသည္။

ဥေရာပေဒသသုိ႔ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္သြားေရာက္စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "MOGE အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမီသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဦးစြာ လုိအပ္ေၾကာင္း"ေျပာဆုိထားသည္။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမွာမူ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရန္ အေလးအနက္စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။

                                                            ********************************************************

တ႐ုတ္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္စမည္ကို ကခ်င္တို႔စိုးရိမ္

(14 July 2012 ရက္စြဲပါ The Washington Post မွ Jason Mot Lagh ေရးသားေသာ Myanmar’s ethnic Kachin fear China may restart dam project ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဘုန္းေတာ္ႀကီးThomas Gum Rai Aung သည္ ၎၏ရြာကို မိုးထားေသာ စိမ္းျမေနေသာေတာင္၏ေနရာတစ္ခုကို လက္ညႇိဳးထုိး၍ အကယ္၍ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းၿပီးပါက တက္လာမည့္ေရမ်ား၏အျမင့္ကို ေျပာျပသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဆာက္ထားတာေတြအားလံုး တခနအတြင္းမွာ ေပ်ာက္သြားမွာပါ”ပာု ၎ကေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ ရပ္ဆိုင္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ထံတြင္ ဘုရားေက်ာင္းတက္သည့္သူမ်ားမရွိေတာ့ေပ။

လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္ႏွစ္က ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေရေလွာင္တမံေဆာက္လုပ္ရန္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အတင္းအဓမၼေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းမွရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ဝင္ေငြသည္ ဆင္းရဲေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အလားအလာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ အဆိုပါေဒသတြင္းရွိလူမ်ား၏ ဘဝမ်ား တိုးတက္လာႏိုင္သည္ပာုဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အဆိုပါေရေလွာင္တမံသည္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသညပာု ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ၎ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ယခုအခါ တ႐ုတ္က အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အဆိုပါ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္လာႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ သက္ရွိဇီဝစနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ ႏုနယ္ေသးေသာ အေျခအေနကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိလာသည္။ သƞ