Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

 ၁၇.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏွလံုးသားႏွင့္ခံစားသည့္ အမူအက်င့္မ်ားမွ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားသို႔

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏွလံုးသားႏွင့္ခံစားသည့္ အမူအက်င့္မ်ားမွ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားသို႔

ယခုလ (၁၄)ရက္ေန႔က ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခံု႐ံုးတြင္ (ITLOS) ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈကို အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္အၿပီး မၾကာမီပင္ အင္တာနက္ စာမ်ာက္ႏွာမ်ားေပၚ၌ “ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အႏိုင္ရ”ဟူေသာ သတင္းမ်ားတက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးက မူလသတ္မွတ္ ထားသည့္ မိုင္ ၁၀၇၀၀ထက္ ပို၍ မိုင္ ၁၁၀၀၀ ရ႐ွိခဲ့သည္ဟူသည့္ မွတ္ခ်က္ေပးထားမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဆိုပါ သတင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ခံျပင္းေဒါသထြက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အဆိုပါ သတင္းမ်ား၏ ေအာက္တြင္ နာၾကည္းမႈ၊ ခံျပင္းမႈ၊ ေဒါသထြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း တက္လာခဲ့သည္။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လက္႐ွိအစိုးရကို ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို သေရာ္ထားမႈမ်ား၊ ဘဂၤလားလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆဲဆိုထားမႈမ်ားသာမက ဝါးလံုး႐ွည္ႏွင့္ သိမ္းက်ံဳး ရမ္း၍ ျပည္တြင္းမွ အင္ဒီးယားႏြယ္ဖြားမ်ားကိုပါ ေရာ၍ဆဲဆိုထားေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာ ဆတ္ဆတ္ထိမခံသည့္ ကိစၥျဖစ္သလို မိမိတို႔၏ေျမယာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလြန္း၍ အေ႐ွ႕တိုင္း၏အိုင္းရစ္မ်ားဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံရေသာ ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ ထိုမွ်ေသာ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားသည္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ကိစၥသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ျမန္မာတို႔မွာ စိတ္ခံစားမႈ(Emotion) လြန္ကဲေသာအခံ႐ွိေပရာ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ စဥ္းစားႏိုင္မႈလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ သည့္ သေဘာလည္း႐ွိ ေပသည္။ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း ျပင္းထန္သည့္အတြက္ အရာရာကို ႏွလံုးသားႏွင့္ ခံစားတတ္ေသာ အက်င့္စ႐ိုက္တို႔က အမွားအမွန္၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ဆိုသည္ထက္ မိမိတို႔ဟာဒယႏွင့္ ထိသည့္ဘက္ကိုသာ လိုက္ပါဆံုးျဖတ္ေစသည္။ မိမိတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်င့္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပ ရလွ်င္ မိမိလိုလားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤကိစၥသည္ ေကာင္းသည္ဟုဆိုလွ်င္ အေျပာခံရသူကပါလိုက္၍ ေကာင္းေၾကာင္းေထာက္ခံသည္။ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကလည္း ဤကိစၥ မေကာင္းဟုဆိုလွ်င္ အေျပာခံရသူကလည္း လိုက္၍မေကာင္းဟု ေထာက္ခံျပန္သည္။ ဤသည္မွာ အေကာင္း အဆုိးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားရန္ထက္ အယံုလြယ္တတ္ေသာ၊ လက္ေတြ႕က်က် သံုးသပ္ရန္ ဝန္ေလးေသာ မိမိတို႔၏ စ႐ိုက္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ယခု ပင္လယ္ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္ေပၚတက္လာသည့္ သတင္းကို လိုက္၍ စိတ္ ခံစားမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ကိုးကားခ်က္၊ ရည္ညႊန္းခ်က္မွ်မပါေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္အေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားေရး ခံစားမႈႏွင့္ ေပါက္ကဲြလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူ႔ဓမၼတာအရ မိမိတို႔၏ပစၥည္းကို အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းမွ်ပင္ အဆံုးအ႐ံႈးမခံႏို္င္သည့္ သေဘာ႐ွိရာ ယခုကဲ့သို႔ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ကြ်န္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးရၿပီဆိုေသာသတင္းက က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းကို ဖံုးကြယ္သြားေစလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ျခင္းမ႐ွိ၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမ႐ွိသည္ကိုမူ စာ႐ႈသူ ပရိတ္သတ္အား ေတာင္းပန္ လိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေရျပင္ပိုင္နက္ ျပႆနာကို ဥပေဒေရးရာအရ ေထာက္ျပ႐ွင္း လင္းထားၿပီး မည္သည့္ဘက္ကမွ အႏိုင္ရ႐ွိျခင္းမ႐ွိဟု ေရးသား ထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ နားလည္သမွ် အက်ဥ္း႐ံုးတင္ျပရလွ်င္ ျမန္မာတို႔ ေတာင္းဆိုေသာ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ေတာင္းဆိုေသာ နယ္နိမိတ္အတြင္း မ်ဥ္းႏွစ္ခုၾကားတြင္ ITLOS က မ်ဥ္းအသစ္ေရးဆဲြေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုမ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္း ၾကားတြင္ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ေပးလိုက္မႈမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္က ပိုမို၍က်ယ္ဝန္းေနသျဖင့္သာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က ပိုရသည္ဟုူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

bdnews.24.com မွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၏ အြန္လိုင္းသတင္းစာ ဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကားခဲ့သည္ မ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ရ႐ွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟူသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ITLOS၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ မွ်တေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကို ထိခိုက္ျခင္း မ႐ွိဟူ၍ ေဖာ္ျပသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာတည္ၿမဲေရးမွာ အဓိကျဖစ္ၿပီး ပိုင္နက္ဆံုး႐ႈံးျခင္းမွာ အဓိက မဟုတ္ဟုဆိုလွ်င္ တရားသည့္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးမဟုတ္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရေကာင္းျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသြမ္းေသာ အစိုးရျဖစ္ေစ မိမိပိုင္နက္အတြက္ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေလ့႐ွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အေၾကာင္းသင့္၍ ေရးသားရလွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ စာခ်ဳပ္ေရးဆဲြစဥ္က ျမန္မာပိုင္႐ြာသံုး႐ြာကို တ႐ုတ္ထံ ေပးအပ္လိုက္ရၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွလည္း ေျမအစားျပန္ေပးခဲ့ရာ ျမန္မာဘက္က ေျမအက်ယ္အဝန္း ပို၍ရခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာရပ္တြင္ နယ္ေျမလဲလွယ္ျခင္း မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္နိမိတ္အက်ယ္အဝန္း ပိုမိုရ႐ွိမႈ မရ႐ွိမႈထက္ ဗ်ဴဟာက်မႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈတို႔အပၚ မူတည္၍ နယ္ေျမ လဲလွယ္ ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုကိစၥရပ္တြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏွစ္ဖက္လံုးက တင္ျပေသာ နယ္နိမိတ္ ေတာင္း ဆိုမႈကို ITLOS မွ တရားသူႀကီး ၂၁ ဦးအနက္ ၂၀ ဦးက ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်၍ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ နယ္နိမိတ္ကို သတ္မွတ္ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဘက္လိုက္ျခင္းထက္ တရားဥပေဒအရ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို ၾကားနာ၍ ဆံုးျဖတ္ သြားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေက်ေက်နပ္နပ္ျဖင့္ လက္ခံသြားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ယခုကိစၥသည္ တင္စား၍ ဆိုရပါက မိုးမီးေလာင္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ဟု ဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ လူထုဆႏၵျပပဲြမ်ား မွ တဆင့္ တိုင္းျပည္ဆူပူသည္ အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကိစၥ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ ဆြေပးေသာ သတင္းမ်ားကို တင္ေပးျခင္းေလာဟူ၍ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ သတင္းမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုကိစၥတြင္ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္အဆင့္ေလာက္ကိုသာ ေစလႊတ္ခဲ့၍ ေပါ့တန္စြာ သေဘာထားခဲ့သည္ဟူ သည္မွာလည္း မဟုတ္မွန္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ငွားရမ္းထားသည့္ ေ႐ွ႕ေနမ်ားမွာလည္း ကမာၻေက်ာ္ တကၠသိုလ္ ႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းဥပေဒဆိုင္ရာ ပါေမာကၡႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝ႑ေမာင္လြင္ထက္ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္း႐ွင္က ပို၍ နားလည္တတ္သိလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အကယ္၍ ITLOS ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ တရားမွ်တမႈမ႐ွိခဲ့လွ်င္ပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ား ငွားရမ္း အယူခံတက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ တရားရင္ဆိုင္ရာတြင္ ရာထူး အဆင့္အတန္းထက္ ေလွ်ာက္လဲၾကားနာခ်က္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ မင္းမဲ့စ႐ိုက္မဟုတ္ေပ။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ျပည္သူတို႔မွာ မိမိတို႔လိုလားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုႏိုင္ ေသာ္ လည္း အမွားတစ္ခုကို အမွန္ျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆို၍ မရႏိုင္ေပ။ ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီသည္ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူရန္မဟုတ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ လြတ္လပ္မႈ ႐ွိၿပီး အမ်ားလက္ခံႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးရယူရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤျဖစ္ရပ္က မိမိိတို႔ ျပည္သူမ်ားႏွလံုးသားႏွင့္ခံစားသည့္ အက်င့္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်၍ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ပိုမိုသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေနသကဲ့သို႔႐ွိသည္။ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားသည့္  လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို လက္ခံ ႏိုင္မႈတို႔ ႐ွိရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

********************************************************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၇.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး၌ ဥပေဒ လိုက္နာန္ ထိုင္းကုန္သြယ္ညႊန္ခ်ဳပ္ သတိေပး
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္
  3. ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ ယာဥ္စီးခ ေပးသြင္းႏိုင္မည့္ iPay စနစ္ စတင္အသံုးျပဳမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ၂၀၁၄ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဆီယံအစည္းအေဝး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံက်င္းပေပးရမည္
  2. ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ေတာင္းဆိုသူတစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး၌ ဥပေဒ လိုက္နာန္ ထိုင္းကုန္သြယ္ညႊန္ခ်ဳပ္ သတိေပး

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ႏ်ဴတာဝမ္ဆာ ကြန္တာနာဂါက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ မၾကာေသးမီကာလ အတြင္းက ထိုင္းကုန္သြယ္ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ဗပာိုျပဳ၍ ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတံခါး ဖြင့္လာတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါၿပီ။ ခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔အတြက္ကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါၿပီ”ပာု စီးပြားေရး ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္အရ ထိုင္းျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး နယ္စပ္