Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၅.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေစတနာျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူရဦးမည္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေစတနာျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူရဦးမည္

မုိးျမင့္ၿငိမ္း

သက္တမ္းႏုေသးေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း ႏုနယ္ေနေသးသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သံုးရပ္ ကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ အားယူ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ မက်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ စုပင္ ရွိေလေတာ့မည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးလြန္းသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္ အျပည့္အဝ က်င့္သံုးေနသည့္ အေနာက္တိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႐ုတ္ခ်ည္းမရရွိႏုိင္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီကို သာ လက္သင့္ခံရင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုခိုင္ခံ့မႈရွိေအာင္သာ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္ယူသြားရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ငါးဆယ္စလံုးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဏာပိုင္စနစ္ကိုသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ က်င့္သံုးေနခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္ စနစ္မွ ေမြးထုတ္လိုက္သည့္ အဆိုးေက်ာ့စီးပြားေရးသံသရာတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ကမာၻ႔အဆံုးရဲဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ဒီမုိက ေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္မလုပ္ေဆာင္မီ ၂၀၁၀ အေရာက္တြင္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္က အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ရန္ အထြန္းေတာက္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခုအခါတြင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရ ေနာက္ဆံုးတန္းမွာ ရပ္ေနရေလၿပီ။

ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းအမွားမ်ား

လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့သည့္တိုင္ တိုင္းျပည္မွာ အေျခ အေန ဆုိးဆိုးရြားရြား ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ပညာရွင္မ်ား၊ တစ္စံုတစ္ရာအားေကာင္းသည့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အခုိင္အမာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ထိုသို႔ ရလဒ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာသည္ဟု သံုးသပ္၍ရပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းအၿပီးတြင္ ထိုလမ္းေၾကာင္းမွ ဂ ေကြ႕လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ တက္ လာသည့္အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ ေပၚထြန္းလာေသာ္ျငားလည္း အမည္ခံ ရာဘာတံဆိပ္တံုးထုလႊတ္ေတာ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းမွာ ႏုိင္ငံကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ဆြဲခ်သြားသည္ဟု ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း သူအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာလည္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ဆုိသည္မွာ သာတူညီမွ် ေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕႐ႈသည့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ထုိစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ ငံအပါအဝင္ ကမာၻႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာသာ တူညီမွ်ေကာင္းစားေရးျဖစ္မလာဘဲ သား၊ တူ၊ ညီမ်ား ေကာင္းစားေရးသာ ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကလည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္စနစ္ႏွင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ေၾကာင့္ လူတစ္စုသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး လူအမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲတြင္းမွ မတက္ႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ အေမြးဆိုး ကို လက္ရွိအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ခါးစည္းခံ ေျဖရွင္းေနရၿပီ။ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္းအရ ႏုနယ္ေနေသးသည့္အထဲ တိုင္းျပည္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားတည္ေဆာက္ေရး အခက္အခဲမ်ားကလည္း မ်ားျပားလြန္းလွသည့္အတြက္ ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးေစတနာ

ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးေစတနာျပည့္ဝလွ်င္ ႏုိင္ငံရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား အေတာ္ၿပီးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္လွ်င္ ယင္းေစတနာကို အထင္းသား ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ ေအာင္ နာမည္ရအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးနီးပါးကို လႊတ္ေပးသည္။ ယခုလည္း ဆက္လက္လႊတ္ေပးေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုလွ်င္ပဲ အစပထမက အခြန္ သက္သက္သာ ရွိေနမည္ဟု အဆိုးျမင္ၾကသည္။ တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုသည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ အမွားမ်ား၊ အလြဲမ်ား ရွိေနမွာျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေခါက္ထက္တစ္ေခါက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ဆိုလွ်င္ စတုတၳေျမာက္ပင္ ရွိေလေတာ့မည္။ ဒီမုိကေရစီခ်န္ပီယံတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ယခုအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို ႏုိင္ငံတကာ မွ ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မွျဖစ္ေတာ့မည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ားကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခ်မွတ္မည့္ ဗဟိုဘဏ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳျပ႒ာန္းဖို႔ ရွိေနေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ NLD ပါတီ အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျပည္သူမ်ားကို ကတိကဝတ္ ေပးခဲ့သည္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ စတင္ ႀကိဳးစားရေတာ့မည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ ပိုမိုပီျပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိသည္။ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ရန္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလံုး စိတ္အားထက္သန္မႈရွိမွသာ အတိတ္ကအမွားမ်ိဳးကို ေရွာင္ခြာႏုိင္မွာျဖစ္သည့္အျပင္ အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႕ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၅.၇.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
  2. ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ AFTA စနစ္ စတင္က်င့္သံုးမည္
  3. စစ္အစိုးရလက္ထက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသားအမည္ခံ ျပည္ပႏိုင္ငံသားပိုုင္ စက္႐ံုမ်ားအား အေရးယူေတာ့မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ဒုတိယသမၼတေနရာ ျပန္ျဖည့္ရန္ ဇူလိုင္(၁၀)ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား ေရြးခ်ယ္မည္
  1. ျမန္မာႏွင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံရွစ္ခုမွ  အဆိုျပဳ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရြမန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ဇူလိုင္လ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁နာရီခန္႔မွ စတင္၍ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MICT part အတြင္း က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အခမ္းအနားအဖြင့္အမွာစကားကို လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ခုႏွစ္ဦးမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တဦးလ်င္ အခ်ိန္ (၈)မိနစ္ေက်ာ္ခန္႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ား လည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မူလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (UMFCCI)မွ ဦးျမင့္ေဇာ္က တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အဓိကရင္ဆိုင္ေနရေသာ အအခ်က္သံုးခ်က္မွာ (၁) ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈ၊ (၂) မလိုလားအပ္သည့္ အပို ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးေဆာင္ေနရျခင္း၊ (၃) ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္ တကယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ လယ္ယာက႑၌ အက်ိဳးျပဳကုမၸဏီ (၅၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ထိုကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ေၾကြးမွီမ်ားပိေနၿပီး ထို ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေၾကြးမွီမဆပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရဖူးေၾကာင္း၊ ေႏြစပါးအစား အျခားထိေရာက္ေသာ သီးႏွံတမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္ ေၾကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အစိုးရႀကိဳက္သာ လိုက္ေျပာေလ႔ရွိေၾကာင္း ယခင္အတိုင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္က်င့္သံုး ေနပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္း အေနေဝးေနအံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဝင္းႀကိဳင္က တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမွာ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီးမ်ားအတြက္ ဘဏ္မွ အတိုးႏူန္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပး သင့္ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမ်ာ္လင့္ၾကေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆံုးမွ