Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS(1)
Document

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS(1)

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္

  1. တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပုိေပးထားရန္ သမၼတဆုံးျဖတ္
  2. ကရင္လူမ်ိဳးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အိုးအိမ္ေနရာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ KNU ႀကိဳးပမ္း
  3. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္

တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပုိေပးထားရန္ သမၼတဆုံးျဖတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းေရး အပါအဝင္ အခ်က္ငါးခ်က)