Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အာဖဂန္နစၥတန္အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အိုဘားမားအခက္ေတြ႔

 (၀ါရွင္တန္ : 9 - 10 - 2009)

သမၼတအိုဘားမားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ တာလီဘန္တို႕၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ျပန္ ေျပာင္းပစ္ရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ အာဖဂန္သို႕   အေမရိကန္စစ္တပ္ ေစလႊတ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ အခက္ေတြ႕ ေနပါသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Robert Gastes က သမၼတ အိုဘားမားအတြက္ အေရးႀကီး ဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သမိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ မျဖစ္သာ၍ ခ်မွတ္ရေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။      

သမၼတ အိုဘားမားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သူ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက သူတို႕တပ္အင္အား ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ သူ၏ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ တပ္မွဴးူလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

တပ္မွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ Stanley  Mc Chrystal က "အေျခအေနက သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီစကားလံုးကို အထူးသတိထားၿပီး ေျပာခဲ့တာပါ" ဟု ေျပာၾကားသည္။      

Mc Chrystal ၏ အေရးပါေသာ ယူဆခ်က္က သမၼတအိုဘားမား၏ လြန္ခဲ့သည့္ ()လက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို အျမန္ျပန္လည္ စိစစ္ေစခဲ့သည္။      

အဆိုပါ ျပန္လည္စိစစ္မႈတြင္ အိုဘားမားသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ၎၏သမၼတေရြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္ဘက္ ရီပတ္ပလိတ္ကင္ဆီႏိုက္တာ John Mc Cain  ထံမွလည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ဥကၠဌက ေထာက္ခံေပးေသာ အႀကံျပဳခ်က္ကို ပိုမို၍ အေလးထားရမည္ ဟုဆိုသည္။

သူတို႕သည္ အီရတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မွန္ကန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ထားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mc Crain က ေျပာၾကားသည္။ ဆီနိတ္တာ Mc Cain က သမၼတကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ တ၀က္တပ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မျပဳလုပ္ရန္  တိုက္တြန္းထားပါသည္။ 

ျပႆနာ၏ဖိအားေပးမႈ      

သတိထားရန္ အႀကံျပဳသူမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ သမၼတ၏ပါတီမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ Joe Biden (၂၀၀၄)ခုႏွစ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ ဘီႏိုက္တာ John Kerry လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

၎က တာလီဘန္တို႕၏ အင္အား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသအတြင္း ပါကစၥတန္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ေမးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အေျဖရွိမွသာ လူအမ်ားကို ထိခုိက္ေစမည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္လည္း မိမိတို႕မွာ တာ၀န္မရွိႏိုင္ ဟု Kerry ကေျပာခဲ့သည္။

ျပႆနာ၏ ဖိအားေပးမႈသည္ မည္သည့္ သမၼတကိုမဆို ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလြဲမေသြ ခ်မွတ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အလြန္ေ၀းကြာေသာ အရပ္တြင္ မေသခ်ာေသာ အေျဖတစ္ခုအတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေမရိကန္တို႕၏ အသက္ကို ရင္းရေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

"သူ႕ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းဟာ ဒီျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥေတြေပၚမွာ  မ်ားစြာတည္ေနတယ္" ဟု သမိုင္းပညာရွင္ Robert Dallek က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၎မွာ "20th Century U.S presidents and  the decisions they have faced" အပါအဝင္ စာအုပ္ေပါင္း (၁၂)အုပ္ ေရးသားခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ျဖစ္သည္။ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ခ်မွတ္ရေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သမၼတတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာထားသည္။

ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ေနေသာ စစ္သားမ်ား၏ ေသေရးရွင္ေရး သာမက သမၼတ၏ အစိုးရ အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေရး ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္သည္ ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကား သြားပါသည္။      

Dallek က အေမရိကန္၏ စစ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေသာ ယခင္ သမၼတမ်ား လက္ထက္တြင္ သူတို႕၏ ျပည္တြင္းစီမံခ်က္မ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သမၼတအိုဘားမားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ၿပီး၊ အသံုးစရိတ္ မ်ားေသာ ျပည္တြင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ကြန္ရက္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူေရးအတြက္ တင္ျပရန္ ရွိေနပါသည္။

သမၼတမ်ားအေပၚ ဤသို႕ဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ အမွန္ပင္ရွိေနပါသည္။ Harry Truman သည္ အဆိုပါကိစၥမ်ဳိးအတြက္ စေတးခံခဲ့ရသည္။ Lyndon Johnson လည္း ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရး အေလ်ာ္အစားကို ေပးခဲ့ရသည္။ သမၼတအိုဘားမားလည္း မည္သို႕ ျဖစ္လာမည္ကို မည္သူမွ် ေျပာမျပႏိုင္ပါ။      

အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာကို ဆက္လက္မျဖစ္ေစရန္ စစ္တပ္၏ အႀကံျပဳမႈကို လုိက္နာခဲ့ျခင္း မရွိသူမွာ အေမရိကန္ John F. Kennedy တစ္ဦးသာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

(၁၉၆၂)ခုႏွစ္ က်ဴဘားဒံုးက်ည္ ျပႆနာတြင္ က်ဴးဘားကို က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ်ၿပီး၊ အင္အားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈထက္ တင္းက်ပ္ေသာ သံတမန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သံုးခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

ဘားရက္ အိုဘားမားကဲ့သို႕ သမိုင္းႏွင့္အသိပညာ ၾကြယ္၀သူ သမၼတမ်ဳိးသည္ စစ္တပ္က ေျပာၾကားခ်က္ကို ဘ၀င္က်မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူတို႕၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို ျငင္းပယ္မည္ မဟုတ္ပါ။

"ကၽြန္ေတာ့္ တပ္မွဴးေတြ ေျပာတာကို ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံဘူး" ဟုလည္း ေျပာမည္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႕၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို လက္ခံမည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕ကို လံုး၀လြတ္လပ္စြာ စီမံရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးဟုလည္း ေျပာမည္မဟုတ္ပါ။

သူရရွိသည့္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထား ကိုင္တြယ္မည္သာ ျဖစ္မည္ဟု Dallek က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။      

ထိပ္တန္းစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ားထံမွ သမၼတအိုဘားမားရရွိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မွာ အာဖဂန္သို႕တပ္မ်ား ထပ္မံေစလႊတ္ၿပီး၊ လြန္ခဲ့သည့္ ()လက သူေၾကညာထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ရေအာင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ အေလးထားရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္၊ ယ္လကိုင္ဒါကို ပါကစၥတန္နဲ႕ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဟန္႕တားၿပီး အျပတ္တိုက္ဖို႕ ျဖစ္တယ္၊ ေနာင္လဲ အဲဒီတိုင္းျပည္ေတြကို ျပန္မလာေအာင္ တားရမွာျဖစ္တယ္"လို႕ သမၼတက ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

သမၼတမွေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းေလ့လာျခင္း      

ဘယ္လိုလုပ္မလဲဟုေမးရန္သာရွိသည္။      

ပထမ လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ သမၼတက ကနဦးေၾကညာခဲ့သလို တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားထပ္မံ ေစလႊတ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႕ေသာ သူပုန္ႏွိမ္နင္းမႈ မဟာဗ်ဴဟာကိုသံုး၍ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ သူက အေမရိကန္တပ္သား ၂၁၀၀၀ ကို ေစလႊတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။      

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံျပဳသကဲ့သို႕၊ အေမရိကန္ စစ္ေျမျပင္တပ္မ်ားကို ကန္႕သတ္ၿပီး၊ အၾကမ္းက္သမားမ်ား ပုန္းခိုရာ ေဒသမ်ားကို ေလတပ္မွ ေခ်မႈန္းရန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္မႈကို ပူပန္ျခင္း မျပဳရန္ျဖစ္သည္။      

General Mc Chrystal က ကန္႕သတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေရတို အျင္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ "ပထမဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႕လုပ္ရမွာက အယ္ကိုင္ဒါကို အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြကို ျပန္မ၀င္လာေအာင္ တားဆီးဖို႕နဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တားဆီးဖို႕ျဖစ္တယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္တပ္အင္အား ပိုမိုခ်ထားရန္ လိုအားေသာအဖြဲ႕က အစၥလာမ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးတြင္ အင္အား ပိုေကာင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးတို႕၏ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အႏၱရယ္သည္ ေဒသအတြင္းႏွင့္ အျခားေနရာတ၀ွမ္းတြင္ ပိုမိုမ်ားျပား လာမည္ျဖစ္သည္။      

သမၼတအိုဘားမားမွ အဆိုပါအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "အာဖဂန္သာ တာလီဘန္ေတြရဲ႕ လက္ထဲ ေရာက္သြားရင္၊ အဲဒီတိုင္းျပည္ဟာ လူမ်ားကို သတ္ႏိုင္သ၍ သတ္မယ့္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ အေျခစိုက္စခန္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္" ဟုလည္းေျပာခဲ့သည္။      

သို႕ေသာ္ သမိုင္းပညာရွင္ Dallek က "အလားတူ အေရးႀကီးေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ဳိး ယခင္ကလည္း ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္အေရးက ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား က်ဆံုးၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သိကၡာလည္း က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႕သည္ ပိုမိုထင္ရွားလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တတိယ ကမာၻစစ္ႀကီးကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ သည့္အတြက္ စိတ္ပူခဲ့ၾကေၾကာင္း" ေျပာသည္။

သို႕ေသာ္ အဆိုပါ ကိစၥအားလံုးမွာ အဓိပၸာယ္မရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ သမၼတမ်ားကဲ့သို႕ပင္၊ သမၼတဘားရက္ အိုဘားမား သည္လည္း သူ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မရေၾကာင္း၊ ၎တို႕၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ မွန္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။      

အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သမၼတအိုဘားမားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္စစ္သားမ်ား ထိခိုက္မႈ ပိုမိုမ်ားလာျခင္းအတြက္ အထူးစိုးရိမ္ေနေၾကာင္း၊ တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕၍ တိုက္ခိုက္မႈ ပိုလုပ္လိုက္ပါက ထိခိုက္မႈအင္အား ပိုမိုမ်ား လာႏိုင္သည္ ဟု ယူဆထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ မွန္ကန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သမၼတ အိုဘားမားက သူ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မၾကာမီ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment