Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အိုဘားမား၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးမူ၀ါဒမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း

(CNN : 15 - Oct - 2009) 

အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama သည္ ၎၏ ျပည္တြင္းေရးရာ မူ၀ါဒ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆူည့ပြက္ေလာရိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရစဥ္ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားက Obama ၏ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူ၀ါဒအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။      

Human Rights Watch မွ အႀကံေပးဒါရိုက္တာ Tom Malinowski က ဗုဒၶဟူးေန႕က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံကမူ ျခားနားေသာ အသြင္သ႑ာန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။      

Malinowski က CNN သို႕ေျပာၾကားရာတြင္ ဤေနရာ၌ တင္းမာမႈတစ္ခုကို မိမိတို႕ ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ အေမရိကန္အစိုးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္ကို ေဘးဖယ္ထားလုိက္သည္ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ "ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္၊ Obama က လာမည့္လ သူ႕ရဲ႕တရုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ Dalai Lama ကို ေတြ႕ဆံုရန္ျငင္းပယ္ျခင္းက သူ၏ႀကီးမားေသာ အမွားတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မယ္"ဟု ၎ကေျပာပါသည္။      

အိနိၵယႏိုင္ငံသို႕ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကထြက္ေျပးၿပီး၊ ျပည္ပေရာက္ အစိုးရထူေထာင္ခဲ့သူ တာလီဘန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႕ ယခုလ အေစာပိုင္းက လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။      

တရုတ္က တိဗက္ကို သစၥာေဖာက္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ Dalai Lama ကိုလည္း ရက္စက္မႈမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။      

အေမရကန္သမၼတႏွင့္ Dalai Lama တို႕၏ေတြ႕ဆံုမႈမွာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ Obama ေတြ႕ဆံုျခင္းမျပဳခဲ့မႈမွာ အေမရိကန္သည္ ယခင္ကကဲ့သို႕ တိဗက္ကိစၥကို အေလးအနက္မထားေတာ့ေၾကာင္း တရုတ္သို႕ သတင္းေပးလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း Malinowski ကေျပာပါသည္။      

လူမ်ဳိးျပဳန္း သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးေနေသာ Darfur ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ အထူးသံတမန္အၿငိမ္းစား ေလတပ္ဗုိလ္မွဴး Maj J.Scott Gration ၏ ဆူဒန္အစိုးရကို အခ်ဳိသပ္၍လည္းေကာင္း၊ အၿပံဳးမ်က္ႏွာ၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ၊ သေဘာတူညီမႈ၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အယူအဆေျပာင္းလဲရန္ အႀကံျပဳခ်က္ကို Malinoski ကေ၀ဖန္လိုက္သည္။      

ဤသို႕ ေျပာဆိုျခင္းမွာ ဖံုတက္၍ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ အေတြးျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကလင္တန္အစိုးရ၏ ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ Malinoski က ေျပာၾကားခဲ့သည္။      

အဆိုပါ အစိုးရမ်ဳိးသည္ ကေလးမဟုတ္သည့္အတြက္ အခ်ဳိသပ္ျခင္းကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူတို႕အက်ဳိးအတြက္သာ သူတို႕လႈပ္ရွားေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရလည္း ေဘာ့စနီးယားအေရးကိစၥတြင္ ႀကံဳေတြ႕ဘူးေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ဤကဲ့သို႕ေသာ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္မႈမ်ဳိးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွာ အစိုးရမ်ားက ဖိအားေပးမႈကို တုန္႕ျပန္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။      

ဆူဒန္သမၼတ Omar al-Bashir သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္အေရြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈတရားရံုး (International Criminal  Court) က စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူျဖစ္ပါသည္။      

Gration အထက္ပါ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို တင္ျပလာေသာ္လည္း အိုဘားမား အစိုးရက ဆူဒန္ႏိုင္ငံအတြက္ ေပၚလစီကို ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳေသးေပ။ International Crisis Group ၏ ဥကၠဌ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေဟာင္းျဖစ္သူ Louise Arbour က CNN သို႕ ေျပာၾကားရာတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဖိအားေပးျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။      

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈကို အိုဘားမားအစိုးရက အဆိုျပဳခဲ့လွ်င္ ၎တို႕ကို ေပ်ာ့ည့ံလြန္းသည္ဟု ယူဆၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ Ambour သည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ေရွ႕ေနတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။ မာေရေၾကာေရရွိသည္ဟု အျမင္ရွိေအာင္ လုပ္ရသည္မွာ လြယ္ကူေၾကာင္း၊ မည္သူ႕ကိုမွ စကားေျပာစရာမလုိ၊ အရာအားလံုးကို ျငင္းဆိုပစ္မည္။ တံခါးေတြကို ေစာင့္ပိတ္ပစ္မည္။ သို႕ေသာ္ ဘာမွျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ သို႕မဟုတ္ နည္းနည္းသာျဖစ္လာမည္။ အဆိုပါ အေတြ႕အႀကံဳမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ့္မွာ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။      

"အကယ္၍ သံတမန္ေရးရာ ညွိႏႈိင္းေစ့စပ္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးမည့္ မူ၀ါဒမ်ား ရွိမည္ ဆိုလွ်င္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္ဟု ထင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စားပြဲေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျဖရွင္းစရာကိစၥမ်ား တစ္ခုမက ရွိေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း တဖက္မွၾကည့္လွ်င္ အေရးႀကီးသည့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားလံုးသည္ တင္းမာမႈေၾကာင့္ ရလဒ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ထက္စာလွ်င္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လန္းလာမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။" ဟု Arbour က ေျပာပါသည္။      

သို႕ရာတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ က်ဴးလြန္သူ အစုိးရမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါဟု 'Arbour' ကဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။      

ေရခဲမွတ္နီးနီး က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး ႏႈန္းထားကို မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ "ဒီမိုကေရစီေရွ႕ေဆာင္ ႏိုဘယ္ဆုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခုနီးပါး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႏွးေကြး ေလးလံလွသည္" ဟု ဆိုပါသည္။      

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႕က်င္ရင္ဆိုင္ေသာ အေနအထားမ်ား မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးရန္ မိမိတို႕အသင့္ရွိေနေၾကာင္း၊ တဖက္သား အလူးအလဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနကိုလည္း သတိထားရေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ယခင္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု ဆိုသည္။      

"ယခုအခါ တိုးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးလွေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပံုရေၾကာင္း၊ သူမသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္၎၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္၎ ဆက္သြယ္လိုပံုရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ား စတင္ေနေၾကာင္း၊ ေျခလွမ္းမ်ား ေႏွးေကြးေနေသာ္ျငား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႕ ေရာက္ေနသည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း" သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment