Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Date: 16 - Nov - 2009
ဇင္ဘာေဘြ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမာ္ဂန္ဆဗန္ဂီ႐ိုင္း သည္ ေတာင္အာဖရိက
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးမႈျဖင့္
က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ အစိုးရတြင္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူဝါဒ
အၾကမ္းထည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ ၎၏ Movement for Democratic Change ႏွင့္
ZANU-PF မွ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တနလၤာေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
ဆဗန္ဂီ႐ိုင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူမ်ားမွာ တရားေရးဝန္ႀကီး Patric
Chinamasa၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး Nicolas Goche (ZANU-PF) ႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Tendai Biti (၎၏ ပါတီမွ) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
MDC ဘက္မွ ေစ့စပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ဦးေဆာင္သူ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Arthur
Mutambara တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ခရီးလြန္ေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီ အပါအဝင္ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ အႀကီးအကဲ (၃) ဦးသည္
ေသာၾကာေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။
အထက္ပါ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေသာၾကာေန႔ ေတြ႕ဆံုမႈ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ တနလၤာေန႔
အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆဗန္ဂီ႐ိုင္း၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္
ဂ်ိမ္းမာရီဒါဒီက VOA စတူဒီယိုဆဲဗင္း သတင္းေထာက္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ အီမင္ႏ်ဴဝယ္ လဘန္ဂါနာ က သတင္းေထာက္ တန္ဂါမီလီကိုမို
ကို ေျပာၾကားရာတြင္ ကမာၻက သေဘာတူထားေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ZANU-PF က ဆႏၵအနည္းငယ္သာ ရွိပံုရေၾကာင္း၊
ယခုအခ်ိန္ထိ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းနည္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္သည္ အစ
ကနဦးကပင္ အာဏာခြဲေဝရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ ယခုတစ္ႀကိမ္ ရက္ (၃၀)
အတြင္း ပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံု၍ အာဏာ ခြဲေဝေရးမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္
မရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ျပခဲ့ပါသည္။
အျခားတေနရာတြင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ MDC အဖြဲ႕ ဘ႑ာေရးမွဴး ဆီနိတ္တာ Roy
Bennett သည္ ၎တာဝန္ယူစဥ္ကာလအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ လက္နက္မႈမွ ၎အား
ကယ္ဆယ္ရန္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု တနလၤာေန႔တြင္
အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လက္နက္မ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အား
ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း ကို ဟာရာရီ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂ်ဳိဟန္း တိုမာနာ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက Bennett
သည္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ Peter Hitschman ထံ
လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။ Hitschman သည္ ယခု
တရားစြဲဆိုမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ သက္ေသတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ဥပေဒအရ ၂၀၀၆ တြင္ ေထာင္ထဲ ဝင္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။
Hitschman အဖမ္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရဲစံုစမ္းေရး စစ္ေဆးေရးမွဴး၏
ထြက္ဆိုခ်က္ကို Bennett ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေစာဒကတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

(From: BBC News),Date: 18 - Nov - 2009
အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama သည္ ၎၏ တ႐ုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေပါင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အာရွတိုက္၏ တိုးတက္ေသာ ၾကယ္ပြင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ Obama ၏
ခရီးစဥ္ကို အမ်ားစုက ဝိုင္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တတိယ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ Obama က ေန႔လည္စာ
စားသံုးမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား
ရွိေကာင္းရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ တတိယေခါင္းေဆာင္သည္
စီးပြားေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ Obama သည္ မဟာတံတိုင္းႀကီးသို႔ ေခတၱ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤါေန႔က Obama သည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား
အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ႏွင့္
သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္
တိဗက္ကိစၥပါဝင္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း
Obama က ေျပာပါသည္။
တ႐ုတ္သမၼတက တိဗက္ကိစၥမ်ဳိးကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ သာတူညီမွ်ေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္
ျပည္တြင္းေရး ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ေရးစိတ္တို႔ကို အေျခခံရမည္ဟု
ေျပာခဲ့ပါသည္။
သမၼတ Obama ၏ ခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ၿပီးလွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္သို႔ ခရီးဆက္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္
ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဓိက
ပစ္မွတ္ထားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ျပသခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း
သမၼတ Obama ႏွင့္ ဟူက်င္းေတာင္တို႔ၾကားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥသည္
ျပႆနာရွိေသာ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားက
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္မွသြင္းေသာ စတီးႏွင့္ တာယာမ်ားကို
အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အေကာက္ခြန္ေကာက္သည့္ ကိစၥကို တ႐ုတ္က
ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။
ဝါရွင္တန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႀကီးမားေသာ
မညီမွ်မႈကို စိုးရိမ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေဒၚလာေငြ တန္ဖိုးနည္းေအာင္
လုပ္ၿပီး၊ ၎၏ ပို႔ကုန္အသာစီးရေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။
သမၼတႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ဟူက်င္းေတာင္က အေမရိကန္အား
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ Obama ကလည္း
တ႐ုတ္ကို ယြမ္ေငြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ အျပန္အလွန္
တိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တင္းမာမႈမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္သည္ကို သိေၾကာင္း၊ ယခုထိေတာ့ Obama ၏ ခရီးစဥ္မွ မည္သည့္
အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွ် ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္
Chris Hogg က ဘီဂ်င္းမွ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
စီးပြားေရးကိစၥကဲ့သို႔ပင္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကိစၥသည္လည္း
တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလွ်င္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ
ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္ေရာ တ႐ုတ္ကပါ အဆိုပါ အထီးက်န္ႏိုင္ငံကို ႏ်ဴကလီးယား
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသို႔ ျပန္လာရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဝမ္က်ားေပါင္သည္
ၿပီးခဲ့သည့္လက ၿပံဳယမ္းတြင္ Kim Jong-il ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
ၾကာသပေတးေန႕တြင္ အေမရိကန္သမၼတသည္ ဆိုးလ္သို႔ ခရီးဆက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Date: 17 - Nov – 2009, Ashin Mettacara
ကေမာၻဒီးယား တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ထိုင္းျပည္ေျပး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ထရာကို စံုစမ္းမႈ (စပိုင္) ျဖင့္
အေရးယူထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ ထိုင္းသံတမန္မ်ားကို အဂၤါေန႔က
ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက
ေျပာၾကားပါသည္။
ဖႏြမ္းပင္သို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာႀကီးေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယခင္အပတ္က
ေရာက္ရွိလာစဥ္ ၎၏ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ အေသးစိတ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ သံ႐ံုးသို႔
သတင္းေပးမႈျဖင့္ ကေမာၻဒီးယား ေလေၾကာင္းဌာနမွ အလုပ္သမား
စီဝါရမ္ခ်ဳိသီေပါင္ (၃၁ ႏွစ္) ကို ၾကာသပေတးေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သက္ဆင္အား စီးပြားေရးအႀကံေပးအျဖစ္ ကေမာၻဒီးယားက ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္
ဘန္ေကာက္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
အိမ္နီးခ်င္း (၂) ႏိုင္ငံၾကား သံတမန္ အျငင္းပြားမႈသည္
ယခုဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ပိုမို နက္႐ိႈင္းလာပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ သံ႐ံုးအရာရွိမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ စီဝါရမ္အား
သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး၊ အေျခအေနအားလံုး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း
အစီရင္ခံခဲ့သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၏ အတြင္းေရးမွဴး Chavanond
Intarakomatyasut က ေျပာပါသည္။
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၎အား ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံပါသည္။ ၎အား ကာကြယ္ေပးရန္၊
ေရွ႕ေနငွားေပးရန္ ကိစၥမ်ားႏွင့္တကြ အမႈအေၾကာင္း အေသးစိတ္
ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္ဟု Chavanond က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားပါသည္။
စီဝါရပ္ သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ၎၏ မိခင္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔မႈျဖင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စီဝါရပ္အား
ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းသံ႐ံုး ပထမအတြင္းဝန္ကို ကေမာၻဒီးယားက
ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း အျပန္အလွန္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၆ တြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္း ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ၎၏ မ်က္ကြယ္တြင္
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေထာင္ဒဏ္ကို ေရွာင္ရွားရန္ ျပည္ပတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ေသာ
သက္ဆင္သည္ လက္ရွိ ထိုင္းအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္
လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
သက္ဆင္အား လက္ခံခဲ့သည့္ ကေမာၻဒီးယားကို စိတ္ဆိုးသြားသည့္
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျပဳလုပ္ဆဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
စကားဝိုင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး၊ သက္ဆင္လက္ထက္က
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို
႐ုတ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။
အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ျခားေဒသရွိ (၁၁) ရာစု ပရီဗီဟာ
ဘုရားေက်ာင္း အနီးတဝိုက္တြင္ ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊
ႏွစ္ဖက္စစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္မႈမ်ားတြင္ အေသအေပ်ာက္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ား
တင္းမာေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Editorial from The Bangkok Post,18-Nov-2009
အကယ္၍ ျမန္မာအစုိးရသည္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအား အမွန္တကယ္
အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆပါက အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား၏ ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားႏွင့္
လုပ္ရပ္မ်ားအား ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄၃ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္
ျမန္မာအစုိးရ၏ အာဏာပုိင္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အိုဘားမားသည္ သတင္းစကားႏွစ္ခု
ျမန္မာအစုိးရကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္၊ ပထမဆံုး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ အိုဘားမားက ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား
ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ Obama ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္မွာ အေမရိကန္သည္ နည္းလမ္းအသစ္ျဖင့္ ျမန္မာကုိ
ခ်ဥ္းကပ္ေနေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္အစုိးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူ
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိမည္ ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
အိုဘားမားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ
ထူးထူးျခားျခား အံ့ၾသစရာ မေကာင္းလွေပ။ ပထမအခ်က္မွာ စင္ကာပူ၌ က်င္းပေသာ
APEC ထိပ္သီး ညီလာခံတြင္ တံခါးပိတ္ထားေသာ အခန္းတြင္း၌ ေတြ႕ဆံုၾကျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏွစ္ေယာက္တည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
မဟုတ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ရည္ညႊန္း
ေျပာဆုိမႈမ်ားမွာလည္း အျခား အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေထြေထြ
တင္ျပခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ Obama ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ရည္ညႊန္း ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ ၎၏
အာဆီယံသုိ႔ ေပးေသာ မွတ္ခ်က္၊ အျပင္လူမ်ားကုိ ေပးေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာပါ သည္။
အေမရိကန္ သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေသာအခါ အာဆီယံသည္ ထံုးစံအတုိင္း ၎၏
ေအးစက္စက္ သေဘာထားကုိ ျပပါသည္။ အေမရိကန္ - အာဆီယံ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိေပ။ အာဆီယံအေနျဖင့္ စိတ္ထဲမွာ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲမရွိဟု
ခန္႔မွန္းရႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ
ျဖစ္ေစေရးအတြက္သာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တည့္တည့္ေတြးရလွ်င္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိစၥကုိ ေရွာင္ရွားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြအျဖစ္ အားလံုးကုိ
ယံုၾကည္ေစလုိလွ်င္ သြားရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားမွာ ရွင္းရွင္းေလး ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အိုဘားမားေျပာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ
လႊတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္တပ္၏ ၁၉၆၂ ကတည္းက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ
ေသြးထြက္ သံယုိေစမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ ျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု
ဖမ္းဆီးထားေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္
တပ္မေတာ္အစုိးရကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္႐ုံထက္ ပုိေသာ အႏၱရာယ္ကုိ
ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္
ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ေနလွ်င္ပင္၊ စီစဥ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြသည္
လြတ္လပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ား ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ထြက္ေပၚလာေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ
အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း သူမ၏ ပင္ကုိ
ရဲရင့္မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အစုိးရကုိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့
ေဝဖန္သူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတုိက္အခံျပဳသူမ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္
ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
အေဝးသုိ႔ ထြက္ေျပးရေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကုိ လႊတ္ေပးျခင္း၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ လြတ္လပ္စြာ စကားေျပာခြင့္
ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္အစုိးရအတြက္
အဓိကေျခလွမ္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ Asean က ေဝေဝဝါးဝါး ရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေသာ
ေရြးေကာက္ပဲြအျဖစ္ အာမခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍
တပ္မေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ကမၻာကုိ ၎၏ ေရြးေကာက္ပဲြအား လက္ခံေစလုိပါက
ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ
ႏုိင္ငံျခားသား ေလ့လာသူမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက
ကုလသမဂၢ ေလ့လာသူမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မဲေပးမႈမ်ားသည္
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အလားတူ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ မဲဆႏၵရွင္လူထု၏ စိတ္ထဲတြင္
တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ အာဏာ အလြယ္တကူ အျမစ္တြယ္ေနမႈကုိ မုန္းတီးေနမည္မွာ
အေသအခ်ာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ၏
အႏုိင္ရမႈအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ တပ္မေတာ္မွ အာဏာ ဆက္လက္
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ အတုိက္အခံမ်ားေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာရွိ
ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားက အာဏာရွင္အစိုးရသည္ အာဏာကုိ ေကာင္းစြာ
ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကုိ
ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္သမၼတသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ကုိေရာ အျခားအာဆီယံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားထားသည္မွာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တပ္မေတာ္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ခံယူခ်က္
ေျပာလာေရးကုိ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။
လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေလးစားမႈကုိ ျပန္လည္
ရယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ၎အခြင့္အေရးကုိ
အသံုးခ်ႏုိင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

17 Nov 2009
ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ရေနေသာ
ဆုိမာလီယာ ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆုိးဝါးဆံုး
အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရး အဖဲြ႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
Transparency International က ထုတ္ျပန္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္
စစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနေသာ ဆုိမာလီယာႏုိင္ငံက ကမၻာ့အက်င့္ပ်က္
လာဘ္စားမႈ အမ်ားဆံုး အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္
အာဖဂန္နစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ ဆူဒန္ စသျဖင့္ အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္ ေနပါသည္။
ဘာလင္ အေျခစုိက္ အဖဲြ႕အစည္း၏ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ အရွိဆံုးမွာ နယူးဇီလန္ျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္၊ စင္ကာပူ၊
ဆီြဒင္စသျဖင့္ အစဥ္လုိက္ ရွိေနပါသည္။ ကေနဒါက ၾသစေၾတးလ်၊
အုိက္စလန္တုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးတဲြ နံပါတ္ ၈ ေနရာကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က နံပါတ္ ၁၉ ခ်ိတ္ပါသည္။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေလးစားဖြယ္
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ သက္တမ္းရွည္
ခုိင္မာေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ၊ က်စ္လစ္၍
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝေသာ လူထုအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ရွိေနမႈတုိ႔ႏွင့္
သက္ဆုိင္သည္ဟု ေလ့လာေရး အဖဲြ႕က သတ္မွတ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ လက္ခံတုန္႔ျပန္မႈ သေဘာထား
အေပၚတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (ကမၻာ့ဘဏ္၊
ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္) ၏ တုိင္းထြာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျချပဳ၍
Transparency International ၏ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ အမ်ားဆံုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ
၎တုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၾကာရွည္စြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျပႆနာ
အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား
ယုိယြင္း ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။
Transparency International 2009 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ သတ္မွတ္ခ်က္အညႊန္း
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအမ်ားဆံုး ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ
- ဆုိမာလီယာ
- အာဖဂန္နစၥတန္
- ျမန္မာ
- ဆူဒန္
- အီရတ္
- ခ်ဒ္
- ဥစဘတ္ကစၥတန္
- တပ္စ္မင္နစၥတန္
- အီရန္
- ေဟတီ
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အနည္းဆံုး ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ
- နယူးဇီလန္
- ဒိန္းမတ္
- စင္ကာပူ
- ဆီြဒင္
- ဆြစ္ဇာလန္
- ဖင္လန္
- နယ္သာလန္
- ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ အုိက္စလန္
- ေနာ္