Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

voanews.com, By Kate Woodsome, 27th April 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ အလံထူထားေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ နန္ဆန္အနီး ျမန္မာဘက္ျခမ္း တိုက္ေခါင္မိုး တစ္ခုေပၚတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရပ္ေနၾကသည္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစြန္အဖ်ားမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အစိုးရ ျပည္သူ႔စစ္ အျဖစ္ ပူးေပါင္းမည္လား (သို႔) တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ရပ္တည္မည္လား ဆိုသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ား အၾကား လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနက တ႐ုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္း အေပၚ အသစ္တဖန္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလံုး နီးနီးကို တင္းၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္ျခား တေလွ်ာက္တြင္မူ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားက ထိေရာက္စြာ စိုးမိုးထားသည္။ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕သို႔ ပူးေပါင္းရန္ အစိုးရက ဖိအားေပးေနျခင္းကို လက္ခံရန္ အင္အားႀကီး သူပုန္ အဖြဲ႕မ်ားက ျငင္းဆန္ထားၾကသည္။

အႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (UWSA) ဝ တပ္ဖြဲ႕က ေရရွည္ စစ္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ စစ္တိုက္ရန္ ဆႏၵမရွိေသာ္လည္း အစိုးရက ေရြးခ်ယ္စရာ အနည္းငယ္သာ ေပးခဲ့သည္ဟု ယူဆေနၾကေၾကာင္း တ႐ုတ္ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ စစ္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာၾကားသည္။

ဝ ႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာ တူညီခ်က္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔က လက္မွတ္ ေရထုိးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရက တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုမို ရရွိၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ မီးပ်က္၍ ေမွာင္မိုက္ေနေသာ က်န္တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မတူ ျခားနားစြာပင္ ေဒသတြင္း သစ္လုပ္ငန္း၊ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္မႈ၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတို႔မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေဝမႈကို ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။

တိုက္ရန္ အဆင္သင့္

အစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သို႔ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အတြက္ ပထမ အဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဝ တို႔က ေျပာၾကားသည္။ တိုက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေသာ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဝတပ္ဖြဲ႕တြင္ အနည္းဆံုး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။ ေဒသတြင္းမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ အဆိုပါ နယ္ေျမတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၅၀၀၀ ခန္႔ အနည္းဆံုး တပ္စြဲထားသည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရက အင္အားျပသည့္ အေနျဖင့္ ဂ်က္တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား၊ တင့္ကားမ်ားကို ျပင္ဆင္ ထားေသာ္လည္း ဇြန္လတြင္ မုတ္သံု မိုးရာသီ ဝင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္၍ စစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲရန္ တပ္မေတာ္တြင္ အခ်ိန္ မရွိေတာ့ဟု ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

ႏွစ္ဖက္ စစ္အင္အား တည္ေဆာက္မႈမ်ားက ျပည္သူ အခ်ဳိ႕ကို ထိတ္လန္႔ေစၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ ေဒသခံမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ကားႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ရွိကာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကသည္ဟု ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ၏ ဆိုးဝါးလွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားက အရပ္သားမ်ားကို စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည္ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ဝါရွင္တန္ အေျခစိုက္ US Campaign for Burma မွ ဒါ႐ိုက္တာ Jennifer Quigley ျဖစ္သည္။

'ဒီကိစၥက သိပ္ကို အႏၲရာယ္ ႀကီးလာႏိုင္ပါတယ္' ဟု Quigley က ဆိုသည္။ "အရပ္သားေတြကို တိုက္ခိုက္တာက  ျမန္မာ အစိုးရ အတြက္ေတာ့ လုပ္ေနက် ထံုးစံလို ျဖစ္ေနၿပီ။ လယ္ေတြ၊ ေျမေတြ သိမ္းတာ၊ အတင္း အဓမၼ ခုိင္းေစတာ၊ ကေလး စစ္သားေတြ စုေဆာင္းတာ စတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ အရမ္းမ်ားေနပါတယ္" ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ စစ္တပ္က တ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ ကိုးကန္႔ တပ္ဖြဲ႕ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ယခု ဝတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဝအရပ္သား အေရအတြက္မွာ ကိုးကန္႔မ်ားထက္ လြန္စြာ မ်ားျပားသည္။

ဝ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု Quigley က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဒီတခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲ ထြက္ေျပးမယ့္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ တစ္သိန္းေလာက္ ရွိတာကို ေတြ႕ရလိမ့္မယ္" ဟု သူမက ဆိုသည္။

သြက္လက္စြာ ေရာင္းဝယ္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးမွ ဝင္ေငြ ႀကီးမားစြာ ရရွိေနသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ရွိ ယူနန္ျပည္နယ္ ဘက္ျခမ္းတြင္ တ႐ုတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမွ ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံ နီးပါး ရရွိခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ တုိင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတို႔ အၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ေျပၿငိမ္းေစရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပံုမွန္ လာေရာက္လ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဝ တို႔၏ လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဝ တို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံရန္ ၎တို႔ လိုက္ပါလာေလ့ ရွိသည္။

အာဏာ စုစည္းေနသူ

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးကာ၊ ပစ္ပယ္ခံေနရေသာ အျခား မည္သည့္ ႏိုင္ငံမဆို ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး သူေဌးႏိုင္ငံ၏ စိုရိမ္ ပူပန္မႈကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥမွာမူ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊေၾကာင့္ မတူ ျခားနားေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ အျဖစ္ လာႏိုင္သည္။

"ဒါက ေမးခြန္းႀကီး တစ္ခုပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက လူအမ်ား နားလည္ရခက္တဲ့ လူစားမ်ဳိး ျဖစ္ေနလို႔ပါ" ဟု Quingley က ေျပာၾကားသည္။

"တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ဖို႔ တိုင္းမွဴးေတြက လိုလားပံု မရေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အာဏာကို စုစည္းဖို႔ကိုပဲ အာ႐ံုထားေနပါတယ္" ဟု သူမက ဆိုသည္။

"ဗမာ တစ္ႏိုင္ငံပဲ ရွိရမယ္။ စစ္တပ္ တစ္ခုပဲ ရွိရမယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနတဲ့ ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသား ျပႆနာေတြ မရွိရဘူး။ ဒီလိုဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေျဖရွင္းနည္းကို ရဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဆႏၵ ရွိမရွိ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ စစ္တိုက္မတိုက္။ ဒါေတြပဲ ရွိေတာ့တယ္ေလ" ဟု Quingley က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေဟာင္း၊ စစ္ေရး အကဲခတ္ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာကမူ "အစိုးရက ဘယ္လိုပဲ ဆံုးျဖတ္ပါေစ။ ကိစၥမရွိဘူး။ ဝ ေတြက အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment