Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Irrawaddy, By Lawi Weng, 29th April 2010

ျမန္မာအစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို သေဘာမတူခ်ိန္မွ စ၍  ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာတပ္ (DKBA) အၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚထြက္လာလ်က္ ႐ွိပါသည္။

DKBA ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ျမဝတီ႐ွိ ကရင္လူမ်ိဳး တစ္ဦးက ဗုဒၶဟူးေန႔က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ''DKBA အဖြဲ႕ဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ အဖြဲ႕အစည္း နာမည္ မဆံုး႐ႈံးခ်င္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ စိုးရိမ္တာက DKBA ဆိုတဲ့ နာမည္မ႐ွိေတာ့ရင္ ကရင္ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ႐ွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ မေျပာင္းလိုၾကဘူး '' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

DKBA အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔၏ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ အ႐ွင္ သုဇနက DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အဖြဲ႕အစည္း အမည္ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို လက္မခံရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဘုရားသံုးဆူ႐ွိ DKBA အရာ႐ွိ တစ္ဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ လြတ္ေျမာက္တဲ့ အထိ တိုက္ပြဲဝင္သြားမွာပါ '' ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ျမဝတီ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက DKBA ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေစလိုၾကပါသည္။ DKBA ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရ အစီအစဥ္ကို လက္မခံေသာ္လည္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ လက္ခံရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။

ဘုရားသံုးဆူေဒသ႐ွိ DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အေျခအေန တင္းမာလာမႈေၾကာင့္ အသင့္ အေနအထားတြင္ ႐ွိေနေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) မွလာေသာ သတင္းမ်ား အရ သိ႐ွိရပါသည္။

'' အစိုးရႏွင့္ DKBA ၾကား ဆက္ဆံေရးက အရင္ကနဲ႔မတူေတာ့ဘူး။ သူတို႔ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မယံုၾကေတာ့ဘူး '' ဟု NMSP အဖြဲ႕ဝင္ Lawi Mon ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမဝတီမွ ကားေမာင္းသူ ႏိုင္တိ္န္က ျမန္မာအာဏာပိ္ုင္မ်ားသည္ ျမဝတီႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၾကားတြင္ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား ပိုမိုထား႐ွိကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေရာ ခရီးသည္မ်ားကို ပါ စစ္ေဆးလ်က္႐ွိပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဂၤါေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ DKBA ပိုင္ လိုင္စင္မဲ့ ကားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥမွာလည္း DKBA အား အစိုးရက ဖိအားေပးေနေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ DKBA အား ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္႐ွိ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ ေၾကညာစဥ္က DKBA က သေဘာတူခဲ့ပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက အ႐ွင္ သုဇနက အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ DKBA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက နဂို လက္ခံခဲ့သည့္ အစီအစဥ္အား ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။

အ႐ွင္သုဇနသည္ သက္ေတာ္ (၆၈) ႏွစ္ ႐ွိၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ၾကြစြာ လႈပ္႐ွားခဲ့ၿပီး ၿမိဳင္ႀကီးငူတြင္ ေစတီ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းပိ္ုင္းက ၎ ကာလ႐ွည္က ခံစားေနရေသာ အဆုတ္ေရာဂါအား ဘန္ေကာက္႐ွိ ေဆး႐ုံ တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ပါသည္။ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ဆရာေတာ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ စစ္ေဆး႐ုံတြင္ကုသေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္က ဘန္ေကာက္႐ွိ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတြင္ ကုသရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

DKBA က လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ယခင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

DKBA တြင္ တပ္အင္အား (၆၀၀၀) ႐ွိၿပီး (၉၀၀၀) ထိတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္လ်က္႐ွိသည္။ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ DKBA သည္ KNU ႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားစဥ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရၿပီး၊ ထို္င္း-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား႐ွိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment