Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, By Alistair Scrutton, 17th August 2010

ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ ေရာဂါဆိုးမ်ား အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက သတိေပးမႈေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

မသန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ ၃.၅ သန္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေသေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ကန္ထ႐ိုက္ ဆြဲထားသလို ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ပါကစၥတန္၏ သန္း ၁၇၀ ေသာ လူမ်ား၏ အနည္းဆံုး ဆယ္ပံုတစ္ပံုမွာလည္း ပိုးမႊား အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အတြင္း အဆိုးဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ပါကစၥတန္ ေရႀကီးမႈတြင္ လူေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ လူႏွစ္သန္းခန္႔ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရသည္။

အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္ တနံတလ်ားတြင္ ရြာေပါင္း ရာခ်ီ၍ ကယ္ဆယ္သူမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အေဝးေျပး လမ္းမ်ား ထက္ဝက္ ျပတ္က်ဳိးၿပီး၊ အိမ္ရာမဲ့ လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ လမ္းေဘးတြင္ တာေပၚလင္ မုိးကာတဲမ်ား ထိုး၍ ေနၾကရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ ရန္ပံုေငြကို စီစဥ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲၿပီး အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ မခြဲေဝရေသးေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ေနရာခ်မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္ကို ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရန္ပံုေငြေတြကို ခ်က္ခ်င္း အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဦးစားေပး စီစဥ္ေနပါတယ္" ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Mariam Altaf က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႀကီးမႈ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာၿပီးေနာက္ အစိုးရက အကူအညီေပးရန္ ေနာက္က်မႈေၾကာင့္ လူထုက စိတ္ဆိုးလာၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဒုကၡေရာက္လာႏိုင္သည္။

တနလၤာေန႔က ပါကစၥတန္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားသည္ အေဝးေျပး လမ္းမကို ပိတ္ဆို႔၍ အစိုးရအား အကူအညီ ေတာင္းခံၾကရာ ေရ၊ အစားအစာႏွင့္ ေနအိမ္မဲ့ေနေသာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ား အတြက္ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိမႈ ေနာက္က်ေၾကာင္း အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက သတိေပးသည္။

ယဲ့ယဲ့သာ ရွိေတာ့ေသာ တည္ၿငိမ္မႈ

ေရလႊမ္းမိုးေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားသည္ ပါကစၥတန္၏ ေရရွည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁% ထက္ပို၍ ေႏွာင့္ေႏွးမည္ဟု ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ပါကစၥတန္ စေတာ့သည္ တနလၤာေန႔က ၂.၉% က်ဆင္းၿပီး ပိတ္သြားခဲ့ရာ၊ ထိခိုက္မႈမွာ ပထမ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ပိုမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပါကစၥတန္ ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီး Wajid Shamsul Hasan က Reuters သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းမွ ၁၅ သန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

၎က ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ အသနားခံရာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ေပးၾကရန္ႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ား ေပးၾကရန္ ေျပာခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေဒသတြင္း တစ္ခုလံုးကို မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ၎၏ မျပည့္စံုေသာ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းမီးေတာက္လ်က္ ရွိသည္။ စစ္ေသြးႂကြ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစၥလာမ္မစ္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီ ေပးလ်က္ရွိရာ ေထာက္ခံသူမ်ား တုိးပြားလာမည္ ျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Shah Mehmood Qureshi က ပါကစၥတန္၏ တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၊ အစိုးရ မတူညီႏိုင္သည့္ ကြက္လပ္ကို အစၥလာမ္မစ္မ်ားက ေနရာယူသြားမည္မွာ အႏၲရာယ္ႀကီးသည္ဟု ဆိုသည္။

"ဆာေနတဲ့ လူတစ္ဦးကို စားစရာ သြားေပးရင္၊ သူက လာေပးသူကို သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူလား။ အစြန္းေရာက္လား ေမးေနမွာ မဟုတ္ဘူး" ဟု Qureshi က BBC သို႔ ေျပာသည္။ "သူကေတာ့ ေပးတာ ယူမွာပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီစိန္ေခၚမႈကို သတိထား ရပါမယ္" ဟု ဆိုသည္။

ယခုအခါ ကယ္ဆယ္ေရး အစပ်ဳိးမႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၄၅၉ သန္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုသာ ေရာက္ရွိပါေသးသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။ ထိုေငြမွာ ယမန္ႏွစ္က စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို တိုက္ခုိက္ရန္ အေမရိကန္က ပါကစၥတန္ေသာ ေပးေသာ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံႏွင့္စာလွ်င္ လြန္စြာ ျခားနားလွသည္။

ကုလသမဂၢက ဝမ္းေရာဂါမွာ ပထမဆံုး ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟု သတင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။ နယူးေယာက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ အႀကီးဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ကာလဝမ္း ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသဲေရာဂါ A ႏွင့္ E တိုက္ဖြိဳက္တို႔ အႏၲရာယ္မွာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ပါကစၥတန္တြင္ အာဏာ အရွိဆံုး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္ေပၚတြင္သာ မွီခိုမႈမ်ားၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို အကူအညီ ေတာင္းလ်က္ ရွိသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ၊ အာဏာသိမ္းဖို႔မူ ျဖစ္လာမည္ မထင္ေပ။ စစ္တပ္၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မွာ တာလီဘန္ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ အာဏာရယူရန္ ကိစၥမွာ အဓိပၸာယ္ မရွိေၾကာင္း၊ သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment