Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

VOA News, 19th January 2010

          အုိဘားမား အစုိးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး လမ္းစဥ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ မရွင္းလင္း ရလဒ္မ်ားသာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ဆုိင္း ေပးေနသည့္ အေမရိကန္၏ စိတ္ရွည္မႈသည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ အာရွဆုိင္ရာ ထိပ္တန္း သံတမန္က ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က မၾကာမီ အေတာအတြင္း ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိမုိ ျပဳလုပ္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ဟုလည္း ဆုိပါသည္။

          ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ Campbell ၏ မစ္ရွင္သည္ ၁၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စစ္ဖက္ အစုိးရႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ဆက္ဆံမႈ ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ကနဦး လိုက္ေလ်ာမႈ အခ်ဳိ႕သာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ Campbell က အေမရိကန္၏ ဆက္ဆံ ေႏြးေထြးမႈသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ မရွင္းမလင္း ေရာေထြးေနေသာ ရလဒ္မ်ားသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေရွ႕႐ႈေသာ ရွင္းလင္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိ ျမင္ေတြ႕ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အဂၤါေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၏ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္၏ ၿပိဳင္ဘက္ ရန္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရး မူဝါဒအရ အုိဘားမား အစုိးရ၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားထုတ္မႈမ်ား၏ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆံုး ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

          Campbell ၏ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အထိန္းသိမ္းခံ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သူမ၏ NLD ပါတီ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ ပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ အမ်ားစုကုိ ဖယ္ထုတ္ရန္ အတြက္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား မတုိင္မီ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု လတ္တေလာ ေျပာဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။

          ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ ရရွိေသာ္လည္း အာဏာ လဲြေျပာင္းယူမႈကုိ တားျမစ္ ခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျခား အားတက္ဖြယ္ တုိးတက္မႈ အခ်ဳိ႕ကို Campbell က ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚ ျပဳမူ ဆက္ဆံပံုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူ ျမန္မာျပည္ဖြား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးမႈ အပါအဝင္ အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းသည့္ ကိစၥမ်ား ရွိေနသည္ဟုလည္း အေမရိကန္ သံတမန္က ဆုိပါသည္။

          ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ သူမ၏ မူဝါဒ အဖဲြ႕သားမ်ားသည္ လာမည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိ၍ ရွင္းလင္း သဲကဲြလာျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္ဟု Campbell က ေျပာၾကားပါသည္။

          ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႀကိဳးစားမႈ တုိင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကုိ မိမိတုိ႔ သိရွိ နားလည္ခဲ့ၿပီး စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈႏွင့္ ဦးစားေပး မူဝါဒ အသစ္မ်ားကုိ ႏွစ္ခုစလံုး တၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ဟု Kurt Campbell က ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆံုးမရွိ သည္းခံစိတ္ရွည္ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ရွင္းလင္း သဲကြဲေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိ ျမင္ေတြ႕ရဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

          Campbell က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ၎၏ ႏုိဝင္ဘာ ခရီးစဥ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေဆြးေႏြးမႈ အခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ အေတာအတြင္း ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၎အေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိ္တ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။

          ျပည္သူတုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ အစုိးရ၏ မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မႈ မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေစမည့္ အဆင့္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ပတ္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခါ သမယတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 20th January 2010

          ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆဲြၿပီး ျဖစ္၍ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ က်င့္သံုးရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု ယခု အပတ္ထုတ္ ျမန္မာတုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ ျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ ႏုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားအေၾကာင္း ဌာန အႀကီးအကဲ ရဲမႉးႀကီး စစ္ေအး၏ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားမႈကုိ အေျခခံ၍ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းတြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အျခားဌာန မ်ားစြာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆုိပါ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု ဆုိပါသည္။

          အၾကမ္းဖက္ ဝါဒကုိ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ ကူညီသူမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခု ဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ရဲမႉးႀကီး စစ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

          ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဧရာဝတီမွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အကဲခတ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားက ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစုိးရသည္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကိရိယာ တစ္ခု အျဖစ္ ယင္းဥပေဒကုိ အသံုးျပဳလိမ့္မည္ဟု စုိးရိမ္ပူပန္ ေနၾကပါသည္။

          ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈ အၿပီးတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးလာသူ ျမန္မာေရွ႕ေန ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက အဆုိပါ ဥပေဒသည္ အစုိးရကုိသာ အက်ဳိးရွိ ေစလိမ့္မည္ဟု ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အကယ္၍ ယခု ဥပေဒသည္ စတင္ က်င့္သံုးပါက စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အျမစ္တြယ္ ေစမည့္ ကိရိယာ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳလိမ့္မည္ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          "ဗံုးခဲြမႈေတြ၊ ပစ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ ေသေၾက ဒဏ္ရာရမႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အတုိက္အခံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္းေတြကုိ ေငြေၾကးပစၥည္း ေထာက္ပံ့တာကုိေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈလုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ မရပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာၾကားပါသည္။

          "တကယ္လုိ႔ လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖဲြ႕ဆီက ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈကုိ လက္ခံတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါက ေနာက္ထပ္ သီးျခား စဥ္းစားရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုပါ" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားပါသည္။

          "ျမန္မာအစုိးရက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာ အားလံုး မူတည္ေနပါတယ္" ဟုလည္း ၎က ဆုိပါသည္။

          "တရားမဝင္ အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ နာမည္ရ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြ အျဖစ္ အစုိးရက ပံုမွန္ ေျပာၾကားေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယခုတုိင္ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒကုိ တရားဝင္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ" ဟု အဆုိပါ ေရွ႕ေနက ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

          "အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒကုိ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေတာ့မွာပါ။ သူတုိ႔ အဆင့္သင့္ ျဖစ္တယ္ ဆုိရင္ေပါ့ေလ" ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားပါသည္။

          KNU ႏွင့္ All Burma Student's Democratic Front တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖဲြ႕မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ထဲမွာ ေငြေၾကး အကူအညီႏွင့္ သင္တန္း ေပးမႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အႀကံဳးဝင္သည္ ဟု သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာတုိင္းမ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒသည္ ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး အဖဲြ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပံု ရသည္ဟု အကဲခတ္သမား အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားပါသည္။

          ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ကာလအတြင္း လူထု စည္းေဝးပဲြမ်ား အျခား လူမႈေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား အပါအဝင္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး အတုိက္အခံမ်ားကုိ တားဆီးေရးအတြက္ ယခု ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳရန္ အစုိးရက ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိပါသည္။

          KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဇစ္ပုိရာစိန္က ေျပာၾကားရာတြင္ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒသည္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တင္းၾကပ္ရန္၊ အတုိက္အခံ ေထာက္ခံ အားေပးသူမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပဲြႀကိဳ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမူမ်ားမွ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႕အစည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ားထံမွ ဆက္သြယ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အကူအညီ လက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ပါက တရားမဝင္ အဖဲြ႕အစည္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇/၁ အရ တရားစဲြဆုိျခင္း ခံရႏိုင္ၿပီး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူ မ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရႏုိင္သည္ဟု ေရွ႕ေနမ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By Wai Moe, 20th January 2010

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အားကစားပြဲႀကီးကို အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အားကစား႐ံုႀကီး ေဆာက္လုပ္မႈကို စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၏ အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာ Web Site တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Soccer Myanmar.com တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ လူ (၃၀,၀၀၀) ဆန္႔ အားကစား႐ံုႀကီး တစ္ခုမွာ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ဒုတိယ တစ္ခုမွာ မၾကာခင္ စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ တြင္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ အဆိုပါ အားကစားပြဲကို က်င္းပခြင့္ ရရန္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ SEA Games တို႔ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ SEA Games သည္ ၂၀၁၁ တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ တြင္ က်င္းပမည့္ အဆိုပါ SEA Games ကို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးႏိုင္ဟု အေၾကာင္းျပလ်က္ က်င္းပရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်င္းပလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ SoccerMyanmar.com က 2013 SEA Game က်င္းပရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သတင္းကိုမူ အတည္မျပဳ ႏိုင္ေသးပါ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အဂၤါေန႔က ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ ရရွိေၾကာင္း မည္သည့္ အတည္ျပဳခ်က္မွ် မရေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေနပါသည္။

လာအို ႏိုင္ငံပိုင္ KPL လာအုိ သတင္းဌာနက လာအိုတြင္ ဒီဇင္ဘာလက SEA Game က်င္းပစဥ္က ေဖာ္ျပရာတြင္ ပြဲတက္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာအားကစား ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးျမင့္က လာအို ဝန္ႀကီးအား ေနျပည္ေတာ္သို႔ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေျပာျပရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာက ၂၀၁၃ တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပရန္ ရွိေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုပါသည္။

SEA Games က်င္းပေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အာရွ အိုလံပစ္ ေကာင္စီက ေဖာ္ျပရာတြင္ ၂၀၁၃ တြင္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ က်င္းပခြင့္ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ လာမည့္ မတ္လတြင္ ဘန္ေကာက္၌ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း လက္ထက္တြင္ က်င္းပစဥ္က ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆႏၵျပမႈကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားကစား အဆင့္အတန္းသည္ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စ၍ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပစဥ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ေရႊတံဆိပ္ (၂၅) ခု၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္က ေရႊတံဆိပ္ (၅၇) ခု ရရွိၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ဗိုလ္စြဲခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ထိပ္ဆံုး သံုးသင္း စာရင္းမဝင္ခဲ့ေတာ့ဘဲ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ကစားပြဲတြင္ (၁၁) ႏိုင္ငံ အနက္ နံပါတ္ (၈) ေနရာတြင္သာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အားကစား႐ံု ႏွစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ Max Myanmar ကုမၸဏီ အုပ္စုက ေဆာက္လုပ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

Max Myanmar သည္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          ျမန္မာျပည္က ယခင္ စာတုိက္ စာေရးေဟာင္း တစ္ေယာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တေတြ ျပႆနာတစ္ခု တက္ထားတယ္ ဆုိတဲ့ ကိစၥကုိ စာဖတ္သူမ်ား သိႏွင့္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္မွာပါ။

          အဲဒီ စာပုိ႔ လုလင္ေလးဟာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္း ကာလေတြ ေလာက္က ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္း ေျမလတ္ ေဒသမွာ တပ္မေတာ္ထဲကုိ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္း ခြင့္ရမယ့္ သူေတြ ဆီကုိ စာနဲ႔ ပါဆယ္ထုပ္ေတြ အေရာက္ ပုိ႔ေပးရတဲ့ တာဝန္ ယူခဲ့ဖူးပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့ တမန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ အဲဒီ စာပုိ႔ လုလင္ေလးဟာ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အဆက္အသြယ္ လုပ္တဲ့ ကိစၥဟာ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ ခဲ့မယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

          ယေန႔ အခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ႕ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီ)