Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Bangkok Post, 28th February 2010

လာမည့္ မုတ္သုန္ ရာသီကာလ အတြင္း ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရး အတြက္ ထိုင္းအစိုးရက ေတာင္းဆိုထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းကို အ႐ွိန္ျမႇင့္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရက သေဘာတူ လိုက္သည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လက္မွတ္ ရ႐ွိရန္ အတြက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ခ်င္း႐ုိင္၊ တပ္ခ္၊ ရေနာင္းၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္႐ွိ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားသို႔ ျပန္လာရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း သိ႐ွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းရာသီတြင္ ပင္လယ္ခရီးျဖင့္ လာေရာက္ရမည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စရိတ္စကကုန္က်မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာ အရာ႐ွိမ်ားကို ယာယီ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ေစလႊတ္ေပးမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦးက အလုပ္သမား ဝန္ႀကီး ပိုင္တြန္ခက္သြန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ မလိုေတာ့ဘဲ ရေနာင္း အနီး နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တြင္ ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရ႐ွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခု ႏွစ္ကုန္တြင္ အလုပ္သမား ၁.၂ သန္းကို ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အၿပီး ထုတ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီစဥ္လ်က္ ႐ွိၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္ တစ္ခုလွ်င္ တစ္ရက္ကို ၅ဝဝ ထုတ္ေပးေနျခင္းမွ ၁ဝဝဝ သို႔ ၂ ဆ ျမႇင့္တင္၍ လုပ္ငန္းကို အ႐ွိန္ျမႇင့္ရန္ ျမန္မာ အရာ႐ွိမ်ားအား ညႊန္ၾကားထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Associated Press, 28th February 2010

          ကမာၻ႔ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈမ်ား တိုးပြားလာသျဖင့္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဥေရာပ သမဂၢပံုစံ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝုိင္းကို ထူေထာင္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ရည္မွန္းထားဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

          အရွိန္ျမႇင့္ စုစည္းရန္ ပစ္မွတ္ထားေသာ က႑မ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးေသာ္လည္း ကုန္စည္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ စီိးဆင္း ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံက စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။

          "ကမာၻ႔ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို တစံုတရာ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြား ကာကြယ္မႈေတြ ပိုမ်ားလာဖို႔ အလားအလာ ရွိေနတယ္" ဟု မေလးရွား ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မူစတာဖာမိုဟာမက္က အာဆီယံ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ၂ ရက္ၾကာ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ရွိေသာ ေစ်းကြက္ကို ဖြဲ႕စည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

          အရွိန္ျမႇင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဦးစားေပး က႑ ၁၁ ခု အနက္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း စေသာ က႑ ၄ ခုတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

          အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အခြန္ အတားအဆီးမ်ား မရွိေအာင္ ဖယ္ရွားေရး၊ ထုတ္ကုန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ကိုက္ညီေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရး စေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ေပါင္းစည္း လုပ္ကိုင္မည့္ က႑အားလံုး၏ အမ်ားစုကို ဆက္လက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၅ တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းကို ဖြဲ႕စည္း ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး ေပ်ာ့ေျပာင္း ညီညြတ္မႈကို အ႐ွိန္ျမင့္တင္မည္ဟု ဝန္ႀကီိးမ်ားက ယခု သီတင္းပတ္ကုန္တြင္ ထပ္မံ ကတိေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း မူစတာဖာက ေျပာၾကားသည္။

          "ကိုယ့္တာကို ကိုယ္လံုေအာင္ ထိန္းဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး "အပ်ံစား ေအာင္ျမင္မႈေတြ မရႏိုင္ေပမယ့္ ဒီခရီးရွည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ီတက္ရမွာပါ။ ေရတို တစ္နပ္စား ရလဒ္ေတြက အဓိက မက်ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ သြားရမွာပါ" ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

          စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈ ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္း အာဆီယံတြင္ ရွိ/မရွိႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား မၾကာခဏ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ စုစည္းႏုိင္ျခင္း ရွိ / မရွိ စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

          အာဆီယံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၆ ႏိုင္ငံ (မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စကၤာပူ၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ ၄ ႏိုင္ငံ (ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား) အၾကားတြင္ စီးပြားေရး ကြာဟမႈ အလြန္ ႀကီးမားလ်က္ ႐ွိသည္။

          ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာေရး အတြက္ ကြဲျပားေနေသာ စီးပြားေရးမ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္က အေလးေပး ေျပာၾကားသည္။

          အာဆီယံ စီးပြားေရးသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈအတြင္းမွ ျပန္လည္ ခုန္ထြက္ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) မွာ က်ဆင္းေနသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္သစ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ အာဆီယံ ဝန္ႀကီးမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ လာမည့္ ေမလတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုျပဳထားေသာ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အာရွ - ပစိဖိတ္ ကုန္သြယ္ေရး လြတ္လပ္ဇုန္သို႔ ပူးေပါင္းျခင္း ျပဳ/မျပဳကိုမူ အာဆီယံက မဆံုးျဖတ္ရေသးပါ။

          အေမရိကန္မွ ႐ုရွား အထိ ၂၁ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ အဆိုျပဳ အာရွ ပစိဖိတ္ ကုန္သြယ္ေရး လြတ္လပ္ဇုန္သည္ အကယ္၍ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ပါက အစားထိုးရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စိတ္ကူးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လြန္းသည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရည္အခ်င္း မျပည့္စံုေသးဟု အကဲခတ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

         

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 28th February 2010

ခ်ီလီ တြင္ အင္အား ေကာင္းေသာ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ၿပီး ၂၄ နာရီ အၾကာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဖက္ ပစိဖိတ္ ကမ္းေျခတြင္ အျဖင့္ တစ္မီတာ (၃ ေပ) ႐ွိ ဆူနာမီလႈိင္းမ်ား ႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းက ပိုမို ႀကီးမားေသာ ဆူနာမီလႈိင္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားကို မိမိတို႔ ေနရာမွ ထြက္ခြာရန္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အျခား ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားလည္္း ဆူနာမီ ႐ုိက္ခတ္မႈ ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အႏၲရာယ္မ်ားမွာ လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်ီလီႏိုင္ငံ Talcahuano ၿမိဳ႕တြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္ဆီးၿပီး Juan Fernandez ကၽြန္းမ်ားတြင္ လူ ငါးဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။

Talcahuano တြင္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားသည္ ေရထဲမွ လႈိင္းမ်ား ပုတ္ထုတ္ျခင္း ခံရၿပီး၊ အေမရိကန္ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ၂.၃၄ မီတာ ျမင့္ေသာ လႈိင္းမ်ားက အျခား ဆိပ္ကမ္း အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပ်က္စီးေစခဲ႔ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

စေနေန႔က Talcahuano ၿမိဳ႕သည္  ငလ်င္၏ ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဖက္ မိုင္ (၇၀) ခန္႔ အကြာတြင္ ႐ွိေနခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 1st March 2010

          ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ မတ္လ သို႔မဟုတ္ ဧၿပီလတြင္ ျပန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Yonhap သတင္းဌာနက အမည္ မေဖာ္လိုသူ ေတာင္ကိုရီိးယား အစိုးရ အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ တနဂၤေႏြေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

          အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္က "ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္လာပါလိမ့္မယ္။ မတ္လ ဒါမွမဟုတ္ ဧၿပီလေလာက္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ အတိအက်ေတာ့ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးပါ" ဟု ဝါရွင္တန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းစာ ဆရာတစ္စုကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းအား ကိုးကား၍ Yonhap သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          မိမိတုိ႔၏ တြက္ဆမႈမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိက မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျခာက္ႏိုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို တ႐ုတ္က ႀကီးမွဴး က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

          အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Yu Myung-Hwan အား ေသာၾကာေန႔က ဝါရွင္တန္တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္ ျဖစ္ေျမာက္မည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ သူမအေနျဖင့္ အားတက္မိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          တ႐ုတ္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ ပါဝင္ေသာ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ လက ကုလသမဂၢက ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎အား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဆႏၵျပသည့္ အေနျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

          ဝါရွင္တန္ရွိ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အႀကီးတန္း ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ ဆိုးရြားလွေသာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးေသာအားျဖင့္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မျဖစ္မေန ျပန္လာလိုျခင္း ျဖစ္မည္ ထင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

         ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပန္မလာမီ ကုလသမဂၢမွ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သမ္းေပးရန္ႏွင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္။

          သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရင္ ျပန္လာရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မွသာ အျခားကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေရး ကိစၥကို စကားေျပာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

         ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အေမရိကန္၏ ႏ်ဴကလီယာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ မဖ်က္သိမ္းမီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

          ၁၉၅၀ -  ၁၉၅၃ ကိုရီးယားစစ္ပြဲသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ၿပီးဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ကိစၥမွာ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥ မျပဳႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ဆြဲသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္မည္ဟု သံသယ ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

news.yahoo.com, 27th February 2010

တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး အတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္သည္ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုးႏွစ္ ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းကို အစိုးရက တိုက္ဖ်က္သြားမည္ဟု ၎က ကတိေပးသည္။

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ အျခား လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္