Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP, From The Peninsula, 3rd April 2010

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးပြား မလာေစလိုဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္၊ လူဦးေရ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္လွမ္းမီေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာမႈ တစ္ခုက ဆိုသည္။

နယးေယာက္ အေျခစိုက္ Asia Society သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သမၼတ Obama အစိုးရ အဖြဲ႕က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စတင္ စကားေျပာရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ကတည္းက အေမရိကန္ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္း ေရးဆြဲရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈသည္ Obama ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေ႐ွ႕တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲမ်ား အတြက္မူ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မ႐ွိေပ။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စကားေျပာျခင္း အားျဖင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တရားဝင္ေအာင္ လုပ္လိမ့္မည္ ဟု သတိေပးထားသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိ္ကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ပိုမို တင္းၾကပ္ေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖယ္႐ွားရန္ လည္္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ NGO မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား ကဲ့သိ္ု႔ေသာ သာမန္ ျပည္သူမ်ားကို အကူအညီမ်ား ေပးရန္ ေပါင္းကူးတံတား လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

''ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ေလ။ ျမန္မာ ျပည္သူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္း အေ႐ြးခံဖူးသူ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕တြဲဘက္ ဥကၠ႒ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Wesley Clark က လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ အတြက္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္လိုတာကေတာ့ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ဖို႔ပါပဲ။ ဘယ္လို ဦးတည္ခ်က္လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ အစိုးရ ေ႐ွ႕ဆက္လွမ္းႏိုင္မယ့္ လမ္းျဖစ္ရမယ္။ ေ႐ွ႕ဆက္သြားရင္း အက်ိဳးရလဒ္ေတြလည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ လမ္းမ်ိဳးေပါ့'' ဟု Clark က ေျပာသည္။

ေနာက္ထပ္ တြဲဖက္ ဥကၠ႒ တစ္ဦးမွာ ရီပတ္ပလစ္ကင္ သမၼတ George W Bush လက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ ေပးေရး ဒါ႐ုိက္တာ ျဖစ္ခဲ့သူ Henrietta Fore ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လူတိုင္းအား ေငြေၾကး အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ ဘီလ်ံနာ George Soros ႏွင့္ ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ Amartya Sen တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကတည္းက ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ၿပီးသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာ လႊဲေပးျခင္း မခံရ႐ုံမက၊ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ကာလ အေတာ္မ်ားမ်ား အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္္ခဲ့ရသည္။ ယခု အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပါတီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု တစ္ကမာၻလံုးက ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ NLD သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ တနလၤာေန႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima, By Myint Maung, 2nd April 2010

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္တြင္ မွတ္ပံုမတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီ၏ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္သူေတြ အတြက္ အလုပ္လုပ္သြားပါမယ္။ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးျပဳမယ့္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အတူ အလုပ္အေကၽြးျပဳသြားပါမယ္'' ဟု NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းတင္က မဇၩိမသို႔ ေျပာလိုက္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ NLD သည္ HIV ႏွင့္ AIDS ေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) သည္ ေ႐ႊဂံုတိုင္႐ွိ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ NLD ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခား မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ အတူ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ အားျဖင့္ NLD သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္တြင္ မွတ္ပံုမတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက NLD သည္ တရားဝင္ ပါတီ အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မွ ၎၏ ကံၾကမၼာ မည္သို႔ မည္ပံု ႐ွိလာမည္က္ို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ NLD ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ အနာဂတ္မွာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားနဲ႔ ဘယ္လိ္ု ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္'' ဟု CRPP မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

CRPP အစည္းအေဝးသို႔ NLD ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေ႐ႊ၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ ဗဟို အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦး PuCing Tsian Thang၊ ဦး Thaug Ko Thaug ႏွင့္ အျခား CRPP အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက NLD ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို ေလးစားပါတယ္။ ပါတီ အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ NLD နဲ႔ CRPP ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္'' ဟု ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါတီ ဖ်က္သိမ္းခံရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ လည္ပတ္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ အျမင္ခ်င္း ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

English.people.com, 2nd April 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ အေ႐ွ႕ပိုင္း၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္႐ွိ ေဒသ ၂ ခု တြင္ အစိုးရတပ္ ၾသဇာခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေသာၾကာေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ နယ္ေျမ ၂ ခုမွာ မိုင္းတုန္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပံုပါက်င္ႏွင့္ မိုင္းေယာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွ မိုင္းယု တို႔ ျဖစ္သည္ဟု New Light of Myanmar က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ သတင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ ယခင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိပါ။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၇ ဖြဲ႕ အနက္မွ ၁၉၈၉ တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု (NDAF) အေျခစိုက္ရာ မိုင္းလားေဒသ (သို႔) အထူးေဒသ ၄ နယ္ေျမထဲတြင္ အထက္ပါ ႐ွမ္း အေ႐ွ႕ နယ္ေျမ ပါဝင္ေနသည္။

လာမည့္ ပါတီစံု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အေျချပဳ စရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ယခင္လက ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္ အစိုးရက အဆိုပါ နယ္ေျမ ၂ ခုတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ဖြဲ႕စည္းမႈ မတိုင္မီ ယခင္ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ကလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႕ကို အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကခ်င္ အထူးေဒသ (၁) မွ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (NDA-K)၊ ကယား အထူးေဒသ (၂) မွ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (KNPLF) ႏွင့္ ႐ွမ္းေျမာက္ အထူးေဒသ (၁) မွ ကိုးကန္႔ တပ္ဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္သည္။

ဆခုန္တိန္႔ယိမ္း ဦးေဆာင္သည့္ NDA-K သည္ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ခဲ့ၿပီး KNPLF က ၁၉၉၄ ေမလ၊ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕က ၁၉၈၉ မတ္လတြင္ အသီးသီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားအား လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ကိ္ုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံုမွ အဆင့္ ၅ အရ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အေျခခံ၍ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး အသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အရပ္ဖက္ အစိုးရထံ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.telegraphindia.com, 1st April 2010

လက္ရွိ အခ်ိန္အခါတြင္ အာဏာ႐ွင္ ကိုလူဆိုးတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ႐ႈိးပြဲမ်ားကို လိုလုိ္လားလား က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ အဆင့္ ၇ ဆင့္ လမ္းျပေျမပံုေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုး လမ္းလြဲသူ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ သူမ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း အေပၚ အံ့အားသင့္သူ အနည္းငယ္သာ ႐ွိပါလိမ့္မည္။

စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဟန္ျပ လွည့္စားထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ၂ ခု စလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို အျခား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လိမ္လည္ထားသည့္ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပြဲမွ ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကိရိယာ တစ္ခု ျဖစ္သည္မွာ ထင္႐ွားလွသည္။ ထိုဥပေဒ အရ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅% ကို စစ္တပ္ အတြက္ ဖယ္ထားသလို တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲကိုလည္း ေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရထက္ တန္ခိုးအာဏာ ႀကီးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ ေဝဖန္သူမ်ား အားလံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒျဖင့္ လက္ေတြ႕က်က် ဖယ္႐ွားထားသည္။ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ (သို႔) ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ မည္သူမဆို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက တားဆီးထားသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေထာင္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး သမား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤမွ် မကေသးပါ။ ဘာသာေရး အသင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တားဆီး ပိတ္ပင္ထားသည့္ အခ်က္ကလည္း စစ္အစိုးရ၏ ဒဏ္ကို ဆိုးဝါးစြာ ခံခဲ့ရေသာ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္သလို၊ ထင္႐ွားသည့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ ေဝဖန္သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အထက္ပါ ဥပေဒမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တရားမွ်တမႈမ်ားကို မက်င္းပမီကပင္ ဓားျပတိုက္ ယူသြားခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားသူ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ NLD အတြင္းမွ အနည္းအက်ဥ္းခန္႔က ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါက အံ့ၾသၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ထံတြင္ မွတ္ပံု မတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္မွ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ခံရပါလိမ့္မည္။ NLD ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလ႐ွည္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ ထြန္းကားေရးတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ယခု အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံသင့္ဟု ေစာဒက တက္လ်က္ ႐ွိသည္။

ယခု ကာလတြင္ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္၌ ပထဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ လႊတ္ေတာ္ ႐ွိခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးကာလမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အနည္းငယ္ ရျခင္းသည္ ဘာမွ မရတာထက္ ပို၍ေကာင္းပါသည္ဟု အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အျငင္းပြားေနသည္။ ဤသုိ႔ အေကာင္းျမင္မႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ခမ္းမႈမွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကာလ႐ွည္ၾကာ ရက္စက္ခဲ့ေသာ စစ္ အစိုးရ အဆံုးသတ္သြားသည္ကို ျမင္လိုၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ NLD က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက စစ္ အစိုးရထံ အညံ့ခံျခင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ပယ္ဖ်က္မႈအား လက္ခံျခင္း ဟူ၍သာ အဓိပၸာယ္ ထြက္ပါလိမ့္မည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ စစ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လက္ခံရာ ေရာက္သြားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ကမာၻႀကီးသည္ စစ္အစိုး၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ျပန္လည္ စိန္ေခၚရမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ သ႐ုပ္အမွန္ ကို သိ႐ွိႏုိင္ေရး အတြက္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ၾကရပါလိမ့္မည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB, 8th March 2010

          အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ အစုိးရအေပၚ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲတြင္ ေရွ႕ဆံုးက ဦးေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ လက္တဆုပ္စာ သံတမန္ ဦးေရတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

          ၎သည္ DVB သုိ႔ အေမရိကန္တုိ႔ မူဝါဒ ေျပာင္းရန္ ေၾကညာၿပီးကတည္းက ျမန္မာအစုိးရ၏ တုိးတက္မႈ မရွိပံုမ်ားအတြက္ ဝါရွင္တန္၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ မရရွိျခင္းအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမး - ခင္ဗ်ားရဲ႕ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ ၿပီးကတည္းက ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရး မွာ ဘာတုိးတက္မႈေတြ ရွိပါသလဲ။

Kurt Campbell - ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိဝင္ဘာလ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စူးစမ္း ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မွာ တုိင္းျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႕ေတြ၊ စစ္တပ္က ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ပေလယာေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အႀကံဥာဏ္ အခ်ဳိ႕ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ပေလယာ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လေလာက္ကလည္း ေဒသတြင္းက အဓိက ပေလယာေတြ ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယတုိ႔နဲ႔လည္း စကား ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ လွမ္းမယ့္ အနီးဆံုး ေျခလွမ္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ အစုိးရကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပးတဲ့ အႀကံဥာဏ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြ ေပးဖုိ႔ အခြင့္အေရး ေပးလုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈကုိ ျပဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေနျပည္ေတာ္က အစုိးရ အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ခရီးစဥ္မွာ လမ္းညႊန္မႈေတြ ေပးဖုိ႔လည္း လုိတယ္ဆုိတာ အားလံုး သေဘာေပါက္ပါတယ္။

ေမး - ႏုိဝင္ဘာ ၿပီးကတည္းက  ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္း သြားေနၿပီ ဆုိတဲ့ လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရလား။

K.C - အခုထိေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စိတ္ပူ ေစရမယ့္ လကၡဏာ အခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕အခ်ဳိ႕နဲ႔ နယ္စပ္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈအခ်ိဳ႕နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ လာမယ့္ ေရြးေကာက္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ခရီးအတြက္ ျပည္တြင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဖန္တီးေပးရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လားရာကုိ သြားေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ဒါကုိ သံုးသပ္ရမယ္ ဆုိရင္ အခ်ဳိ႕ ေနရာေလးေတြမွာ အသက္ႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား အနည္းငယ္ လႊတ္ေပးတာတုိ႔ စတဲ့ တုိးတက္မႈ အနည္းငယ္ပဲ ရွိတဲ့ နည္းတူ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့ ေျခလွမ္း အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ေမး - Ɵ