Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The New York Times, By Seth Mydans, 16th November 2010

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ အကုန္က ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ေပ်ာ္႐ႊင္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးက ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကရာ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ သူမ၏ ႀကီးမားေသာ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္မႈမွာ အရင္အတိုင္း ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို အတည္ျပဳ လိုက္္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲ အဝန္းအဝုိင္း အတြင္းသို႔ သူမ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာမည္ ဆိုလွ်င္ သူမ၏ နာမည္ ေက်ာ္ၾကား ေပၚျပဴလာ ျဖစ္မႈကို အေရးႀကီး၍  အေျခခံက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳေရး အတြက္ သူမ၏ စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္ေပးမည့္ အမွန္တရားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္၍ အျငင္း မပြားလိုသည့္ ေလသံ ပစ္လာခဲ့ၿပီး၊ သူမအား အက်ဥ္းခ် ခဲ့သူမ်ားအား မည္သို႔မွ် သေဘာ မထားေၾကာင္းႏွင့္ စစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ  ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားေရးအတြက္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ျပည္သူေတြက အေရးယူမႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းဖို႔ အမွန္တကယ္ လိုလားတယ္ ဆိုရင္၊ ကၽြန္မ ဒါကို စဥ္းစားပါမယ့္။ ဒီအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အကူအညီ လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ" ဟု တနဂၤေႏြေန႔က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အင္းလ်ား ကန္ေဘး႐ွိ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ ျမက္ေတာထဲတြင္ အေဖာ္ ႏွစ္ဦးတည္းႏွင့္ ေနထိုင္ေနခဲ့ရာမွ သူမ၏ အကူအညီ ငံ့လင့္ေနသူမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္သြားခဲ့သည္။ "ကၽြန္မသိတယ္။ ေျပာလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဘာေတြ ေတြးေနသလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္လို႔။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အသံေပါင္းစံုေရာ၊ ဆူညံသံေတြ ေရာနဲ႔၊ ကၽြန္မျဖင့္ ဘာေတြ ေျပာေနၾကတယ္ ဆိုတာေတာင္ မသိႏုိင္ဘူး" ဟု တနဂၤေႏြေန႔က လူထု စည္းေဝးပြဲတြင္ သူမသည္  အ႐ႊန္းေဖာက္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း သူမသည္ အတိုက္အခံကို ျပန္လည္ စုစည္းေရး၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရအား စိန္ေခၚႏိုင္ရန္ သူမ ပံုေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သူမ အေနျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း တက္လာေနေသာ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ၊ အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးျဖင့္သာ စီးပြား ျဖစ္ေနၾကမႈ၊ သူမ မလြတ္ေျမာက္မီ ငါးရက္က က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည့္  ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အသစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပေလယာ အသစ္မ်ား စသည့္ ယခု လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အမွန္တရားမ်ားကို ေလ့လာ ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား အျပင္ ထပ္မံ ေပၚထြက္လာသူမ်ားမွာ အာဏာ လႊဲေပးရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ လမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ ပါလီမန္ ႏွစ္ခု၊ ေဒသဆိုင္ရာ ပါလီမန္ (၁၄) ခု၊ သမၼတ တစ္ဦး၊ ကက္ဘိနက္ တစ္ခုႏွင့္ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပံုစံျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရမွ ထိပ္ပိုင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အရပ္သား အျဖစ္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေရး အတြက္ စစ္တပ္မွ ထြက္ၿပီး အသက္ ငါးဆယ္တြင္း ငယ္႐ြယ္ေသာ မ်ိဳးဆက္ သစ္မ်ားကို ၎တို႔ ေနရာတြင္ အစားထိုးခဲ့သည္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္ႏွစ္ သူမ အထိန္းသိမ္း မခံရမီက ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အေမရိကန္ သံ႐ုံးတြင္ မစ္႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ယူဖူးသူ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ မူဝါဒ ေရးရာ Asian Society လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ Prisicilla  Clapp က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"သူမဟာ အခု ျခားနားတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔၊ သူမ သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုေတာ့ ႐ွာေနလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္" ဟု Ms.Clapp က ေျပာသည္။

သူမ၏ အခြင့္အာဏာ မ်ားသည္ အေျခ မခိုင္သည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လက္ခုပ္သံ အေပၚတြင္သာ အေျခခံထားျခင္း၊ စုစည္းမႈ အေျခခံ မ႐ွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သူမ ရပ္တည္ရန္ ပံုစံတက် ပလက္ေဖာင္း မ႐ွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္း ခံခဲ့ရသည္။

အဂၤါေန႔တြင္ သူမသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ သြားေရာက္ၿပီး သူမ၏ ပါတီ တရားဝင္ ျပန္လည္ ႐ွင္သန္ေရးအတြက္ တရား႐ုံးတြင္ စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ား သြားေရာက္ တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဝဖန္ သံုးသပ္သူ မ်ားကမူ တရား႐ုံးသည္ သူမအား မ်က္ႏွာသာ ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယခု အခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတိႀကီးစြာ ထားလ်က္ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း၊ မဆိုပါ အေလ်ာ့ မေပးသည့္ စိတ္ဓာတ္သည္ ၾကာၾကာ ခံလိမ့္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက  ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ "သူမ လြတ္လာတိုင္း၊ သူမက  ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ခဲ့တာ ခ်ည္းပဲ" ဟု ဝါ႐ွင္တန္႐ွိ Georgetown တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ  David I. Steinberg က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ "သူမဟာ သူဘယ္ေလာက္ထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို အၿမဲ စမ္းသပ္ေနတယ္။ အခုလဲ သူမ အဲဒါကို တိတ္တိတ္ စမ္းသပ္ ေနလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေသအခ်ာ ခံစားေနရတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

သူမအား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၂ က တစ္ႀကိမ္လြတ္ေပးခဲ့ဘူးရာ၊ ထုိသို႔ စမ္းသပ္ရင္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ႏုိင္ခြင့္ အဆင့္တစ္ခု ေရာက္ေသာအခါ ျပန္လည္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ သူမအား ေထာက္ခံမႈ မ်ားျပားျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ၾကည့္မရသျဖင့္ သူမအား ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမသည္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေနခဲ့ရရာ၊ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အဖမ္း ခံရစဥ္က ငယ္႐ြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူမသည္ ယခု အခါ (၆၅) ႏွစ္႐ွ္ိၿပီ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားက သူမ၏ လြတ္ေျမာက္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သူမအား ဘယ္ေလာက္ထိ လြတ္ထားမလဲ ဆိုသည့္ ကိစၥကိုပါ ေျပာၾကားလာၾကသည္။ သူမသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က သူမအား လုပ္ႀကံသည့္ ျဖစ္စဥ္ အၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပန္လည္ ခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

"အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေနၾကတာ သာမန္ စစ္အာဏာ႐ွင္ တစ္ဦး  မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစစ္တပ္ဟာ အာဏာ တည္ၿမဲေရးကို ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏုိင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စစ္တပ္ ျဖစ္ေနတာပါပဲ" ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေၾကာင္း စာအုပ္ (၇) အုပ္ ေရးခဲ့သူ သတင္းစာ ဆရာ Bertil Lintner က ေျပာသည္။

ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား လႊတ္ေပး လိုက္ျခင္းမွာလည္း စစ္အစိုးရ၏ အေတြးအေခၚ က်ယ္ျပန္႔မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ "မသမာတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္ေတြ အျမင္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါ။ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္း မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ ယခု အခိုက္အတန္႔ကို ၎တို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ လူမ်ား အျမင္ တစ္မ်ိဳး ဆန္းသြားေအာင္ လုပ္လိုက္သည္ဟုသာ ျမင္သည္။

စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အမည္သစ္ Republic of the Union of Myanmar၊ အလံသစ္၊ ႏို္င္ငံေတာ္ သီခ်င္းသစ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္၊ ပါလီမန္သစ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

"အခု စစ္တပ္က လုပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံအသစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ေနရာ ႐ွိလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါဘူး"ဟု Mr. Lintner ကေျပာသည္။

ေအာက္ထစ္ အဆံုး စစ္တပ္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွာ မေျပာင္းမလဲ ႐ွိေနဆဲဟု ဆုိေသာ္လည္း၊ တိုင္းျပည္သည္ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး အရပ္သား အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ကလည္း မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။

"သူမ အေနနဲ႔ အဲဒီ ခက္ခဲတဲ့ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ေမးခြန္း ေတြနဲ႔ ကိုင္တြယ္ရမွာပါ။ တုိင္းျပည္မွာ တစ္ခါမွ မႀကံဳဖူးခဲ့တဲ့ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလ အလယ္ကို ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔၊ ကြဲျပား ျခားနားတဲ့ ရလဒ္ေတြလည္း ထြက္လာၿပီ ဆိုေတာ့၊ ကၽြန္မ ထင္တယ္ သူမ အေနနဲ႔ အေတာ့္ကို သတိျပဳ လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္" ဟု Ms. Clapp က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ အတုိ္က္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံက ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္ တစ္စုံတရာ မေပးခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံ အတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တရုတ္ အစိုးရက သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။

"ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လမ္းျပ ေျမပုံအတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ သြားႏုိင္မည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံက ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္" ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရး ဆုိခြင့္ ရွိသူ Hong Lei က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတြင္ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပါဝင္သင့္၊ မသင့္ ဟူေသာ ကိစၥတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ၎က ေျဖၾကားမႈ မျပဳေပ။

ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တြင္း ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္ခန္႔ အၾကာ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ ေျပာင္းယူသည့္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္လက္နက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သဘာဝ ရင္းျမစ္ မ်ားစြာကုိ ဝယ္ယူလ်က္ ရွိသည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ တရုတ္ အစုိးရက ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ထုိင္းအစုိးရက လက္နက္ ေမွာင္ခုိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ထားေသာ ေသမင္းတမန္ ကုန္သည္ အမည္ရ ဗစ္တာေဘာက္အား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျဖင့္ တရား စြဲဆုိႏုိင္ရန္ လြဲေျပာင္း ေပးအပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရုရွားလူမ်ိဳး ဗစ္တာေဘာက္အား လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ျပဳရန္ ေမာ္စကုိ အစုိးရက ေတာင္းဆုိထားမႈကုိ ပယ္ခ်ကာ ထုိင္းအစုိးရက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းမီဒီယာမ်ား ေရးသားခ်က္အရ အစုိးရက ဗစ္တာေဘာက္အား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမည့္ ကိစၥကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းရဲမွဴးႀကီး Supisarn Bhakdinarinath က ေသမင္းတမန္ ကုန္သည္ ဗစ္တာေဘာက္အား ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီခြဲတြင္ အေမရိကန္ အရာရွိ ရွစ္ဦး ပါဝင္သည့္ ေလယာဥ္ေပၚသုိ႔ တင္ပုိ႔ေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္က ကက္ဘိနက္ အစည္းအေဝး ၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထုိင္းတရားရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဗစ္တာေဘာက္၏ အမႈအား လႊဲေျပာင္းေပး၍ ရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

မစၥတာ ဗစ္တာေဘာက္သည္ ယခင္ ဆုိဗီယက္ ေလတပ္မွ အရာရွိေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕ နာမည္ေက်ာ္ လက္နက္ ကုန္သည္မ်ား စာရင္းတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၎အား ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဇိမ္ခံ ဟုိတယ္ႀကီး တစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအးဂ်င့္မ်ားက ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုလ သမဂၢတုိ႔က ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မစၥတာ ဗစ္တာေဘာက္