Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ အစရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳသာေသာ ကုန္သြယ္ခြန္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ ရရွိမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အက်ိဳး အျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလ်က္ ရွိၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္ ေျခရာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားလည္း သိသိသာသာ ႀကီးမားလာလ်က္ ရွိရာ တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္ေရးမွာ အင္အား ေကာင္းမြန္ လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ အာဆီယံ-တရုတ္ စီးပြားေရး ကြန္ဖရင့္၌ ခ်ိဳင္းနားစီတီ (China City) အမည္ရ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ နယ္ေျမ နမူနာပုံစံမွာ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ အားလုံး၏ အာရုံစုိက္မႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းခ်ိဳင္းနားစီတီသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ျပင္ ဆင္ေျခဖုံး ေနရာတြင္ တည္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိးမွာ ဘတ္ ၄၅ သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၄၇ ဘီလီယံ) ခန္႔ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးဆုံးသြားပါက ခ်ိဳင္းနားစီတီ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာ တစ္ခုတည္းက အလုပ္အကုိင္ သစ္ေပါင္း ၇၀၀၀၀ ခန္႔ ဖန္တီးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ထုိင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး Alongkorn Ponlaboot က အာဆီယံ-တရုတ္ စီးပြားေရး ကြန္ဖရင့္ ဖြင့္ပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Ashima Yunnan Cultural Industry Group မွ Dong Hongqi က ယင္းကုန္သြယ္ေရး စင္တာသည္ ဘတ္ေငြ ၄၅ ဘီလီယံမွ ၅၀ ဘီလီယံ တန္ဖုိး ရွိေသာ အာဆီယံတြင္း ကုန္သြယ္ေရးကုိ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္ေရး စင္တာကုိ ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အပုိင္း သုံးပုိင္းျဖင့္ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ဖန္တီးသြားမည္ဟု ဆုိသည္။ ပထမအပိုင္းမွာ လာမည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လည္ပတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အပုိင္းတြင္ ျပပြဲႀကီးမ်ား ခင္းက်င္း ျပသမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကုိင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံမ်ား တည္ေဆာက္မႈတုိ႔ ပါဝင္မည္ကာ တတိယ အပိုင္း၌ ဇိမ္ခံဟုိတယ္ႀကီးမ်ား ဖြင့္လွစ္ လည္ပတ္မႈတုိ႔ ပါဝင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကုန္သြယ္ေရး စီမံကိန္းသည္ အာဆီယံ-တရုတ္ စီးပြားေရး ကြန္ဖရင့္၏ အဓိက ေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ "တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ပုိက္ဆံ ရွိေနတယ္။ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြ အားလုံးကလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တန္းညွိၿပီး တန္းတူ အလုပ္ လုပ္လုိၾကတယ္။ တရုတ္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး အလုပ္ မလုပ္ခ်င္ဘူးလုိ႔ ေျပာတဲ့ အာဆီယံ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမွ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ရပါဘူး" ဟု Central Chambers Law ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရုိက္တာ Ronnie Tan က စင္ကာပူ Strait Times သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ ၎သည္ အာဆီယံ-တရုတ္ စီးပြားေရး ကြန္ဖရင့္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တာဝန္ ယူသူ ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရး စင္တာသည္ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အာဆီယံႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး Alongkorn Ponlaboot က ေျပာၾကားသည္။

"အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ အားလုံးနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ျမွင့္တင္လုိပါတယ္" ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။ အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ (Asean plus one) ဟု ၎က ညႊန္းဆုိ ေျပာၾကားသည္။ ကြန္ဖရင့္သုိ႔ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာ စီမံကိန္းအနီး တည္ရွိေသာ ဘန္ေကာက္ အေမရိကန္ေက်ာင္း (American School of Bangkok) မွ အႀကီးအကဲမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာစီမံကိန္း စတင္ လည္ပတ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္ေျပးမ်ားထံမွ ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာမည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းက သုံးသပ္သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အဂၤလိပ္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ တရုတ္ လႊမ္းမုိးမႈအေပၚ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈကုိ ျပသသည့္ ကာတြန္း တစ္ပုဒ္ ပါရွိခဲ့သည္။ ယင္းကာကြန္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ နဂါးႀကီး တစ္ေကာင္က ခ်ိဳင္းနားစီတီး ကုန္သြယ္ေရး စင္တာဟု ေရးသားထားေသာ ေသတၱာႀကီး တစ္ခုအား ထုိင္းနယ္ေျမေပၚသို႔ ပစ္ခ်လုိက္ရာ လမ္းေဘး ေဈးေရာင္းသူမ်ား ေသတၱာႀကီး ပိ၍ ေသဆုံးရမည္ကုိ စုိးေသာေၾကာင့္ ေဆာက္တည္ရာမရ ထြက္ေျပးေနပုံကုိ ေရးသားထားသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Nation သတင္းစာကလည္း ထုိင္းကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠဌ Dusit Nontanakorn ၏ ခ်ိဳင္းနားစီတီ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာ စီမံကိန္းအေပၚ ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မစၥတာ Dusit Nontanakorn က "ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ အစိုးရရဲ႕ ပံ့ပုိးမႈ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။ တကယ္လုိ႔ မူဝါဒ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ရွိတယ္ ဆုိရင္ သူတို႔ ဒီစီမံကိန္းကုိ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံက အခုလုိ လုပ္တာဟာ သူပုိင္တဲ့ ေငြေၾကးေတြကုိ ေနရာတကာမွာ ျဖန္႔ၾကက္ ထားခ်င္ရုံ သက္သက္ပါပဲ" ဟု ဆုိသည္။

အာဆီယံ-တရုတ္ ကြန္ဖရင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ အမည္ မေဖာ္လုိသူ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဤမွ် ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းႀကီးေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္ ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ ေဒသခံမ်ား ထိခုိက္ နစ္နာ ၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ တရုတ္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ယင္းကိစၥကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိ နားလည္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ထားလုိပုံ ရသည္။ Ashima Yunnan Cultural Industry မွ ဥကၠဌ Dong Hongqi က စီမံကိန္း ပထမ အပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာ နယ္ေျမ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ထုိင္းကုန္သည္ႀကီး မ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားထက္ ပုိမုိ ခ်ိဳသာေသာ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ရုံးမွ အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ေဒါက္တာ Suthad Setboonsarng က "စီမံကိန္းမွာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္မယ့္ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာမွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်မယ့္ ကိစၥသက္သက္ပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ကုိယ္တုိင္လည္း စီမံကိန္းထဲမွာ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ႏုိင္မွာပါ။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားပါလိမ့္မယ္။ ထုိင္းေတြ အေနနဲ႔ စီမံကိန္းကုိ အသုံးခ်ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္မွာပါ" ဟု Strait Times သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ ခ်ိဳင္းနား စီတီသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ပုိင္နက္ထဲတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ တရုတ္ စြန္႔ဦး တီထြင္ စီးပြားေရး တစ္ခုသက္သက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရမည္ မဟုတ္ေပ။

Strait Times သတင္းစာမွ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment