Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၁၂.၁၂.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ဥပေဒဝန္ႀကီး Shanmugam ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္

(11 Dec 2011 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ Shanmugam to visit Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မုန္လာဥႏွင့္ ႀကိမ္လံုးမူဝါဒကို ျမန္မာအေပၚ အေမရိကန္ဆက္လက္အသံုးျပဳ

(China Daily မွ 10 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “US uses carrot-and-stick policy for myanmar” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

**********************************************************************************************************************

စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ဥပေဒဝန္ႀကီး Shanmugam ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္

(11 Dec 2011 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ Shanmugam to visit Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

              စင္ကာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ဥပေဒဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး K Shanmugam သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိတ္ဆက္ခရီးအျဖစ္ တနလၤာေန႔မွ ဗုဒၶပာူးေန႔အထိ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

                Mr. Shanmugam သည္ ၎၏ ဒီဇင္ဘာ ၁၂-၁၄ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံမည္ျဖစ္သည္။

                ၎သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္လည္းေကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ Mr. Shanmugam သည္ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဝီစိတြင္းအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြထံ လႊြဲေျပာင္းမည္ ျဖစ္သည္။

                အဆိုပါ အဝိစိတြင္းမွာ နာဂစ္အလြန္အကူအညီေပးေရးအတြက္ စင္ကာပူအစိုးရ၏ ေဒၚလာ ၅ သန္း ရန္ပံုေငြျဖင့္ တူးေဖာ္ေသာ အဝီစိတြင္း(၃၈၅) တြင္းအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါအကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ကို ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ မဂၤလာျမန္မာႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

                Mr. Shanmugam သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စကၤာပူအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ညစာစားသံုးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼတ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ႏွင့္လည္း ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

*****************************************************************************************************************

မုန္လာဥႏွင့္ ႀကိမ္လံုးမူဝါဒကို ျမန္မာအေပၚ အေမရိကန္ဆက္လက္အသံုးျပဳ

(China Daily မွ 10 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “US uses carrot-and-stick policy for myanmar” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

(အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈအေပၚ တ႐ုတ္ပညာရွင္တစ္ဦး၏ သံုးသပ္ပံုကို ဖတ္ရွဳရမည္)

              ၁၉၅၅ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ ပထမဆံုး အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပာီလာရီကလင္တန္၏ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းက အာ႐ံုစိုက္ သတိျပဳမိေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းခရီးစဥ္သည္ သမၼတအုိဘားမား၏ “အာရွသို႔ ျပန္လွည့္” မူဝါဒ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အေမရိကန္ တန္ဖိုးမ်ား အာရွတခြင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရးကို ဦးတည္ေသာ အဓိကေျခလွမ္းတစ္လွမ္းပာု ယံုၾကည္ရသည္။ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ တို႔မွ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႐ုတ္သိမ္းေနမႈသည္ ဝါရွင္တန္က ၎၏ “အာရွသို႔ျပန္လွည့္” ထိုးစစ္ကို စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အယူဝါဒေရး မ်က္ႏွာစာ ေပါင္းစံုတြင္ အရွိန္ျမႇင့္ေတာ့မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထင္ပာပ္ေနသည္။

                ၁၉၈၈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္က အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ Sanctions မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မေက်မနပ္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ဆက္ဆံေရးကို ယာယီသံ႐ံုးတာဝန္ခံအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။

                ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္နိမ့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးအဆင့္သာ ထားရွိၾကေသာ္လည္း ဝါရွင္တန္က ၎၏ မပာာဗ်ဴပာာေျမာက္ ႐ႈေထာင့္ထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ဖယ္ထုတ္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ သာဓကအားျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ျမန္မာအစိုးရကို အဆက္မျပတ္ဖိအားေပးရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ပံုစံ ဒီမို ကေရစီကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell ခရီးစဥ္ ၃ ႀကိမ္အပါအဝင္ အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ခရီးစဥ္ အႀကိမ္ ၂၀ ခန္႔ကို ဝါရွင္တန္က စီစဥ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

                မႏွစ္က ႏုိဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကို အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းထားမႈကို ဝန္ခံ၍ အခ်ိဳ႕ကိုလႊတ္ေပးျခင္းတို႔အပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ကို စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ အင္တာ နက္ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္သတင္းမီဒီယာ ဆင္ဆာျဖတ္မႈမ်ားကိုလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခ့ဲသည္။ ဝါရွင္တန္က ဤအရာမ်ားအားလံုးကို အေမရိကန္ပံုစံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား တိုက္တြန္းအားေပးမႈ၏ ရလဒ္ပာု ႐ႈျမင္သည္။

                ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္မွတဆင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာအစိုးရကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအသိေပးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကလင္တန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီစံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္၍ စတင္ကာစ ဒီမိုကေရစီလမ္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ျပရန္ လိုအပ္သည္ပာု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ယခုထိ႐ႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ဖက္လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကလင္တန္က ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။

                ယခုအခါ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ပာီလာရီကလင္တန္၏ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ပာု သံုးသပ္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အုတ္ျမစ္သည္ ယိုင္နဲ႔ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ပူပန္ရန္လိုမည္မထင္ပါ။ ျမန္မာတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အျပင္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ သေဘာတူခဲ့ၾ&#